PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2014 | 07 |

Tytuł artykułu

Znakowanie żywności - świadomość zakupowa przeciętnego konsumenta - część II

Warianty tytułu

Języki publikacji

PL

Abstrakty

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Numer

07

Opis fizyczny

s.45-47,fot.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego, Politechnika Koszalińska, Koszalin
autor
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, Poznań

Bibliografia

 • 1. Contor L.: 2003. Process for the assessment of Scientific Suport for Claims on foods (PASSCLAIM): overall introduction. Eur. J. Mutr. 42, Suppl. 1.1/3-I/5
 • 2. Cummmgs J. H., Pannemans D., Persin Ch.: 2003. PASSCLAIM - Report of the First Plenary Meeting including a set of interim criteria to scientifically substantiate claims on foods. Eur. J. Nutr. 42, Suppl. 1,1/112-I/119
 • 3. Czarniecka-Skubina E., Janicki A., 2009: „Znakowanie produktów żywnościowych. Informacje żywieniowe i zdrowotne", Przemysł Spożywczy, (01), 34-37
 • 4. Dyrektywa 2003/89/EC z 10 listopada 2003 r. zmieniająca dyrektywę 2000/13/EC w odniesieniu do oznaczania składników obecnych w środkach spożywczych
 • 5. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M.: „Współczesne opakowania”, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2003
 • 6. Materiały z konferencji „Znakowanie żywności" w ramach projektu Phare 2001 „Food Safety System", Warszawa, Instytut Żywności i Żywienia, 9 lipca 2003 r.
 • 7. Popek S., Filip A., Koterwa M.: „Znakowanie ekologiczne żywności”, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 2004, nr 644
 • 8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2007 z 15 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1825/2000 określające szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny (ze zm.)
 • 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. 2007, Nr 137, poz. 966)
 • 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. nr 220, póz. 1856 z późniejszymi zmianami)
 • 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 160 poz. 1271)
 • 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. nr 177, poz. 1094)
 • 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2002 r. w sprawie suplementów diety (Dz. U. Nr 27, póz. 236)
 • 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2002 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności i warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 27, póz. 237)
 • 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 czerwca 2007 r. w sprawie napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym (Dz. U. 2007, Nr 121, poz. 841)
 • 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. nr 232 poz. 1525)
 • 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2002 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. U. Nr 239, poz. 2050 z późniejszymi zmianami)
 • 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. 2007, Nr 137, poz. 967)
 • 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 września 2008 r. w sprawie stosowania oraz oznakowania aromatów (Dz. U. nr 177 poz. 1092)
 • 20. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. WE L 354 z 31 grudnia 2008 r.)
 • 21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/1991, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 i dyrektywę nr 2000/13/WE (Dz. Urz. WE L 354 z 31 grudnia 2008 r.)
 • 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. nr 211, poz. 1760)
 • 23. Świderski E: „Towaroznawstwo żywności przetworzonej", Wyd. SGGW, Warszawa 2003
 • 24. Ustawa z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. nr 17 poz. 127 ze zm.)
 • 25. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2004, Nr 93, poz. 898)
 • 26. Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225)
 • 27. Ustawa z 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. nr 128, poz. 1409, ze zm.)
 • 28. Ustawa z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 21, poz. 105)
 • 29. Wieczerzyńska B.: „Ochrona interesów konsumentów. Znakowanie środków spożywczych", Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2004
 • 30. Wierzejska R., Szponar L.: Znakowanie środków spożywczych - europejskie i krajowe regulacje prawne. Przemysł Spożywczy, 2003, 8, 68-76

Uwagi

PL

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-3d096ec1-b3e4-44de-81b8-93cd80c882d2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.