PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 2 |
Tytuł artykułu

Effectiveness of weed control in maize (zea mays L.) depending on the date and method of herbicide application

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Efektywność odchwaszczania kukurydzy (Zea mays L.) w zależności od terminu i metody aplikacji herbicydów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In years 2006-2009, six experiments were carried out. Their aim was the assessment of the effectiveness of herbicides used for weed control in maize at lower doses and different dates. Herbicides were applied in three variants: (1) twice on weeds at a stage no later than two proper leaves regardless of maize developmental stage, (2) in-leaf operation + on-leaf operation, (3) two on-leaf operations – at the stages of 1-3 and 4-6 maize leaves. In the research, the following active substances were used: acetochlor, dicamba, linuron, florasulam + 2.4-D, fluroxypyr, foramsulfuron + iodosulfuron, nicosulfuron, nicosulfuron + rimsulfuron, and rimsulfuron. Research showed that after the application of lower herbicide doses, there is a possibility to obtain satisfactory herbicidal effect. Limitation of weed number and weed development inhibition made it possible to obtain yields that did not differ significantly from the ones obtained after the operations with standard doses. The best component in the studied herbicide mixtures proved to be the combination of florasulam + 2.4-D. In the case of significant Chenopodium album L. infestation, fluroxypyr should not be used as a mixture component. It was also found that in the conditions of late and uneven weed emergence, the system of two operations with lower herbicide doses limited effectively maize infestation in a longer growth period.
PL
W latach 2006-2009 przeprowadzono 6 ścisłych doświadczeń polowych, których celem była ocena działania herbicydów używanych do odchwaszczania kukurydzy w obniżonych dawkach i różnych terminach. Herbicydy stosowano w trzech wariantach: (1) dwukrotnie na chwasty w fazie nie przekraczającej 2 liści właściwych, bez względu na fazę rozwojową kukurydzy, (2) zabieg doglebowy + zabieg nalistny, (3) dwa zabiegi nalistne – w fazie 1-3 oraz 4-6 liści kukurydzy. W badaniach wykorzystano następujące substancje aktywne: acetochlor, dikamba, linuron, florasulam + 2,4-D, fluroksypyr, foramsulfuron + jodosulfuron, nikosulfuron, nikosulfuron + rimsulfuron i rimsulfuron. Badania wykazały, że po zastosowaniu obniżonych dawek herbicydów istnieje możliwość uzyskania zadowalającego efektu chwastobójczego. Ograniczenie liczby chwastów i zahamowanie ich rozwoju pozwoliło uzyskać plony nie różniące się istotnie od uzyskanych po zabiegach w dawkach standardowych. Najlepszym komponentem w badanych mieszaninach herbicydów okazała się kombinacja florasulam + 2,4-D. W przypadku dużego nasilenia Chenopodium album L. jako komponentu mieszaniny nie należy stosować fluroksypyru. Stwierdzono, że w warunkach opóźniających się i nierównomiernych wschodów chwastów system dwóch zabiegów z obniżonymi dawkami herbicydów skutecznie ograniczał zachwaszczenie kukurydzy w dłuższym okresie wegetacji.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
2
Opis fizyczny
p.57-73,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Weed Science and Plant Protection Techniques, Institute of Plant Protection - National Research Institute in Poznan, W.Wegorka 20, 60-318 Poznan, Poland
 • Institute of Plant Protection - National Research Institute in Poznan, Poznan, Poland
autor
 • Institute of Plant Protection - National Research Institute in Poznan, Poznan, Poland
Bibliografia
 • Adamczewski K., Matysiak R., 2005. Znaczenie i korzyści wynikające ze stosowania adiuwantów z herbicydami sulfonylomocznikowymi [Significance and advantages that result from theapplication of adjuvants with sulfonylurea herbicides]. Prog. Plant Protection/ Post. Ochr.Roślin 45(1), 17-24 [in Polish].
 • Gąsiorowska B., Makarewicz A., 2008. Skuteczność działania wybranych herbicydów w uprawie kukurydzy [Effectiveness of chosen herbicides in maize growth]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48(2), 578-581 [in Polish].
 • Gołębiowska H., 2006. Wpływ sposobu aplikacji herbicydów na poziom zachwaszczenia wtórnego w kukurydzy [Effect of herbicide application method on secondary infestation levelin maize]. Prog. Plant Protection/ Post. Ochr. Roślin 46(2), 265-268 [in Polish].
 • Gołębiowska H., Kaus A., 2009a. Efektywność chemicznej regulacji zachwaszczenia w różnych systemach uprawy kukurydzy [Effectiveness of chemical infestation regulation in differentmaize growth systems]. Acta Sci. Pol., Agricultura 8(1), 3-16 [in Polish].
 • Gołębiowska H., Kaus A., 2009b. Wpływ zróżnicowanych systemów uprawy na stan zachwaszczenia kukurydzy [Effect of diversified growth systems on maize infestation]. Prog.Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49(2), 792-796 [in Polish].
 • Gołębiowska H., Snopczyński T., 2008. Wzrost zagrożenia zachwaszczeniem wtórnym na plantacji kukurydzy na tle zróżnicowanego przebiegu pogody [Increase in secondaryinfestation threat in maize plantation against diversified weather course]. Prog. PlantProtection/ Post. Ochr. Roślin 48(2), 602-611 [in Polish].
 • James T.K., Rahman A., Mellsop J., 2000. Weed competition in maize crop under different timings for post-emergence weed control. New Zeland Plant Protection 53, 269-272
 • James T.K., Rahman A., Trolove M., 2006. Optimal timing for post emergence applications of nicosulfuron for weed control in maize. New Zeland Plant Protection 59, 250-254.
 • Kierzek R., Adamczewski K., 2008. Możliwości łącznego stosowania mieszanin herbicydów w kukurydzy [Possibilities of joint application of herbicide mixtures in maize]. Prog. PlantProtection/Post. Ochr. Roślin 48(3), 1146-1149 [in Polish].
 • Kierzek R., Miklaszewska K., 2009. Redukcja zachwaszczenia kukurydzy poprzez stosowanie herbicydów z adiuwantami oraz różnymi technologiami uprawy [Maize infestation reductionthrough the application of herbicides with adjuvants and various growth technologies]. Prog.Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49(2), 811-818 [in Polish].
 • Kneżević M., Durkić M., Kneżević I., Lonćarić Z., 2003. Effects of pre- and post-emergence weed control on weed population and maize yield in different tillage systems. Plant Soil Environ. 49(5), 223-229.
 • Matysiak R., Woźnica Z., Pudełko J., Skrzypczak G., 1995. Adiuwant do herbicydów – mechanizm działania [Herbicide adjuvants – action mechanism]. Materiały 35. Sesji Nauk.Inst. Ochr. Roślin 2, 67-86 [in Polish].
 • Paradowski A., 2008. Alternatywa dla atrazyny w kukurydzy [Alternative for atrazine in maize]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48(2), 640-645 [in Polish].
 • Paradowski A., Kierzek R., 2009. Ekonomiczne aspekty chemicznego odchwaszczania kukurydzy po wycofaniu atrazyny [Economic aspects of chemical maize weeding after atrazinewithdrawal]. Prog. Plant Prot./Postęp Ochr. Roślin. 49(4), 1630-1636 [in Polish].
 • Praczyk T. Adamczewski K., 1996. Znaczenie adiuwantów w chemicznej ochronie roślin [Significance of adjuvants in chemical plant protection]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr.Roślin 36(1), 117-121 [in Polish].
 • Rola J., Rola H., 1995. Wpływ uproszczonej technologii uprawy kukurydzy i buraków cukrowych na stan zachwaszczenia wtórnego plantacji na Dolnym Śląsku [Effect of the simplified growthtechnology of maize and sugar beets on the secondary infestation of a plantation in LowerSilesia]. Materiały 35. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 1, 139-145 [in Polish].
 • Skrzypczak G., Pudełko J., Blecharczyk A., 1998. Ocena działania herbicydów i adiuwantów w uprawie kukurydzy [Assessment of herbicide and adjuvant effectiveness in maize growth].Prog. Plant Protection/ Post. Ochr. Roślin 38(2), 698-700 [in Polish].
 • Skrzypczak G., Pudełko J., Waniorek W., 2007. Assessment of the tank mixture of mesotrione and penhoxamid plus terbuthylazine efficacy for weed control in maize (Zea mays L.).J. Plant Protection Res. 47, 375-381.
 • Snopczyński T., Gołębiowska H., 2008. Ocena skuteczności chwastobójczej mieszaniny mezotrion + terbutyloazyna + S-metolachlor w uprawie kukurydzy [Assessment of theherbicide effectiveness of the mixture of mezotrion + terbuthylazine + S-metolachlor in maizegrowth]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48(2), 674-677 [in Polish].
 • Woźnica Z., Miłkowski P., Waniorek W., 1997. Adiuwanty a skuteczność chwastobójcza herbicydów [Adjuvants versus herbicide effectiveness]. Prog. Plant Protection/ Post. Ochr.Roślin 37(2), 190-192 [in Polish].
 • Woźnica Z., Skrzypczak G., 1998. Adjuvants for foliar applied herbicides. Ann. Warsaw Agric. Univ., Agriculture 32, 33-42.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3ceb276c-7732-4a54-a5ef-763905daad0b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.