PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Wpływ wybranych instrumentów wspólnej polityki rolnej na zmiany w zasobach ziemi małych gospodarstw rolnych z województwa małopolskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The impact of the selected instruments of the common agricultural policy on changes in the land resources of the small farms from Malopolska Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania jest identyfikacja i ocena zmian, które zaszły w małych gospodarstwach rolnych w województwie małopolskim w latach 2004-2015 pod wpływem wybranych instrumentów WPR w zakresie czynnika produkcji, którym jest ziemia. W świetle wyników badań należy uznać, że badane instrumenty WPR wywarły stosunkowo niewielki wpływ na wielkość zasobów ziemi posiadanych przez małe gospodarstwa rolne z województwa małopolskiego. Niespełna jedna piąta badanych dokonała zmian w zasobach użytkowanej ziemi. Biorąc pod uwagę wyłącznie gospodarstwa, które zwiększyły swój areał, można stwierdzić, że powierzchnia użytków rolnych, które posiadały te gospodarstwa, zwiększyła się o 3,7%. Sytuacja taka nie jest korzystna, zwłaszcza w warunkach dużego rozdrobnienia agrarnego gospodarstw rolnych w województwie małopolskim.
EN
The aim of the study was to identify and evaluate the changes in land resources of small farms in the Małopolskie Province in the years 2004-2015 which were a result of using of selected CAP instruments. In the light of the results of the research, it should be noted that the examined CAP instruments had a relatively small impact on the size of land area. Less than one fifth of the respondents made changes in the land resources. Considering only farms that have increased their area it can be stated that the area of agricultural land of these farms increased by 3.7%. This situation is not favorable, especially in the situation of large agrarian fragmentation of farms in Małopolskie Province.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.345-350,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Bibliografia
  • Dzun Włodzimierz. 2013. Drobne gospodarstwa w rolnictwie polskim. Próba definicji i charakterystyki (Polish agricultures’ small farms: an effort to define this category and its characteristics). Wieś i Rolnictwo 2: 9-27.
  • Musiał Wiesław. 2013. Some structural, economic and production-related problems of small farms in the Małopolskie Voivodeship. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 1: 41-63.
  • Musiał Wiesław, Drygas Mirosław. 2013. Dylematy procesu delimitacji drobnych gospodarstw rolnych (Dilemmas in the process of marking boundries of small farms). Wieś i Rolnictwo 2: 55-74.
  • Poczta Walenty, Natalia Bartkowiak. 2012. Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce (Regional differentiation of agriculture in Poland) . Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (23): 95-109.
  • Wilkin Jerzy. 2013. Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i Unii Europejskiej (Axiology and phraseology policy on small farms in Poland and the European Union). Wieś i Rolnictwo 2: 43-54.
  • Zegar Józef Stanisław. 2012. Współczesne wyzwania rolnictwa (Contemporary challenges of agriculture). Warszawa: PWN.
  • Żmija Dariusz. 2016. Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych (The impact of the common agricultural policy of the European Union on the functioning of small farms). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
  • Żmija Katarzyna. 2014a. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej (The development of entrepreneurship in rural areas with the support of the European Union funds). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 360: 253-261.
  • Żmija Katarzyna. 2014b. Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego. [W] Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw (Prospects for entrepreneurship development in rural areas of the Małopolskie voivodship. [In] Current problems of functioning and development of enterprises), ed. M. Kowalik, A. Sierpińskiej-Sawicz, 451-466, Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press&IT.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3ccab314-1f60-4374-b3c6-133334a0af3f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.