PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2013 | 66 | 1 |

Tytuł artykułu

Observations on aerophytic cyanobacteria and algae from ten caves in the Ojcow National Park

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Obserwacje aerofitycznych sinic i glonów w dziesięciu jaskiniach Ojcowskiego Parku Narodowego

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
This study, carried out in 2010–11, focuses on species composition and distribution of cyanobacterial and algal communities colonizing ten caves (Biała, Ciemna, Koziarnia, Krakowska, Łokietka, Okopy Wielka Dolna, Sąspowska, Sypialnia, Zbójecka and Złodziejska Caves) in the Ojców National Park (South Poland). A total of 85 taxa were identified, 35 of them belonging to cyanobacteria, 30 chlorophytes, and 20 belonging to other groups of algae. Aerophytic cyanobacteria dominated in these calcareous habitats. Nine species, Gloeocapsa alpina, Nostoc commune, Chlorella vulgaris, Dilabifilum arthopyreniae, Klebsormidium flaccidum, Muriella decolor, Neocystis subglobosa, and Orthoseira roseana, were the most abundant taxa in all the caves. The investigated microhabitats offer relatively stable microclimatic conditions and are likely to be responsible for the observed vertical distribution of aerophytic cyanobacteria and algae.
PL
Badania algologiczne, przeprowadzone wiosną, latem i jesienią 2010 i 2011 roku wykazały różnorodność występowania sinic i glonów w dziesięciu jaskiniach Ojcowskiego Parku Narodowego (Jaskinia Biała, Ciemna, Koziarnia, Krakowska, Łokietka, Okopy Wielka Dolna, Sąspowska, Sypialnia, Zbójecka and Złodziejska). Zidentyfikowano łącznie 85 gatunków aerofitycznych glonów i sinic, w tym 35 taksonów reprezentujących sinice, 30 gatunków zielenic i 20 przedstawicieli pozostałych grup taksonomicznych badanej algoflory. Niewątpliwie aerofityczne sinice dominują na wapiennych mikrosiedliskach jaskiniowych. Dziewięć gatunków glonów i sinic, spośród występujących w jaskiniach, spotykano najliczniej, były to: Gloeocapsa alpina, Nostoc commune, Chlorella vulgaris, Dilabifilum arthopyreniae, Klebsormidium flaccidum, Muriella decolor, Neocystis subglobosa, Orthoseira roseana. Badane mikrosiedliska jaskiniowe wykształcają stosunkowo stabilne warunki mikroklimatyczne, będące odpowiedzią na rozmieszczenie i występowanie aerofitycznych glonów i sinic.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

66

Numer

1

Opis fizyczny

p.39-51,fig.,ref.

Twórcy

 • Department of Botany, Institute of Biology, Jan Kochanowski University, Swietokrzyska 15, 25-420 Kielce, Poland

Bibliografia

 • Anagnostidis K., Komárek J. 1988. Modern approach to the classification system of Cyanophytes, 3-Oscillatoriales. Archiv. Hydrobiol. Suppl. 80, Algol. Studies 50–53: 327–472.
 • Asencio A.D., Aboal M. 2000. Algae from La Serreta cave (Murcia, SE Spain) and their environmental conditions. Algol. Studies 96: 59–78.
 • Bisek K., Gradziński M., Wawryka M. 1992. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Wąwóz Koziarnia. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców, 1–52. (in Polish)
 • Brown R.M. Jr., Bold H.C. 1964. Comparative studies of the algal genera Tetracystis and Chlorococcum. Phycol. Studies V. Univ. Texas Publ. 6417: 1–213.
 • Brown R.M. Jr., Lean J.R. 1969. New taxonomic criteria in classification of Chlorococcum species, II. Pyrenoid fine structure, J. Phycol. 5: 114–118.
 • Chardez D., Delhez F. 1981. Przyczynek do znajomości mikroorganizmów jaskiń Polski / Microorganisms of Polish caves. Rocz. Muz. Częst. Przyr. 5: 9–13 (in Polish)
 • Czerwik-Marcinkowska J., Mrozińska T. 2008. Glony i sinice wybranych jaskiń Ojcowskiego Parku Narodowego. Materiały konferencji naukowej Pieskowa Skała, 12–14 czerwca 2008 r. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych, 54. (in Polish)
 • Czerwik-Marcinkowska J., Mrozińska T. 2009. Epilithic algae from caves of the Krakowsko-Częstochowska Upland (Southern Poland). Acta Soc. Bot. Pol., 78, 4: 301–309.
 • Czerwik-Marcinkowska J., Mrozińska T. 2010. Ochrona różnorodności biologicznej ekstremalnych siedlisk jaskiniowych Ojcowskiego Parku Narodowego. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych. Materiały konferencji naukowej Ojców, 17–19 czerwca 2010, 35. (in Polish)
 • Czerwik-Marcinkowska J., Mrozińska T. 2011. Algae and cyanobacteria in caves of the Polish Jura. Polish Bot. J., 56(2): 203–243.
 • Dobat K. 1970. Considérations sur la vegetation cryptogamique des grottes du Jura Souabe (sud-ouest de l’Allemagne). Annales de Spéléologie, 25, 4: 872–907.
 • Ducarme X., André H.M., Wauthy G., Lebrun Ph. 2004. Comparison of endogeic and cave communities: microarthropod density and mite species richness. Eur. J. Soil. Biol. 40: 129–138.
 • Ettl H., Gärtner G. 1988. Tetrasporales, Chlorococcales, Gloeodendrales, Chlorophyta, II. [In:] Ettl H., Gerloff J., Heynig H., Fischer G. (eds.), Süswasserflora von Mitteleuropa. Verlag, Stuttgart, New York, 1–453.
 • Ettl H., Gärtner G. 1995. Syllabus der Boden- Luft und Flechtenalgen. Fischer G., Verlag. Stuttgart, Jena, New York, 1–720. (in German)
 • Golubič S. 1967. Algenvegetation der Felsen. [In:] Elster H., J., Ohle W. (eds.), Die Biennengewässer: E. Schweitzerbart’sche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart, 23–183. (in German)
 • Górny A., Szelerewicz M. 2008. Jaskinia Szachownica od nowa. / Szachownica Cave again. Jaskinie (The Caves), 53: 30–32. (in Polish)
 • Gradziński M., Górny A., Szelerewicz M. 1995a. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Wąwóz Jamki. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców, 1–92. (in Polish)
 • Gradziński M., Wawryka M., Bisek K., Michalska B. 1995b. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Dolina Sąspowska, Część Zachodnia. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców, 1–60. (in Polish)
 • Gradziński M., Michalska B., Wawryka M., Bisek K. 1996. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Chełmowa Góra. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców, 1–70. (in Polish)
 • Gradziński M., Michalska B., Szelerewicz M., Wawryka M. 1998. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Dolina Prądnika, Część Południowo-Zachodnia. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców, 1–54.
 • Gradziński M., Michalska B., Wawryka M., Szelerewicz M. 2007. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Dolina Prądnika, Góra Koronna, Góra Okopy. Ojców, Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, 1–122. (in Polish)
 • Gradziński M., Szelerewicz M. 2004. Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej – liczba i rozmieszczenie. [In:] J. Partyka (Ed.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Tom 1. Przyroda. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, 69–82. (in Polish)
 • Hernández-Mariné M., Canals T. 1994. Herpyzonema pulverulentum (Mastigocladaceae), a new cavernicolous atmophytic and limeincrusted cyanophyte. Archiv für Hydrobiol./Algol. St., 75: 123–136.
 • Hoffmann L. 1986. Cyanophycées aériennes et subaériennes du Grand-Duché de Luxembourg. Bulletin du Jardin Bot. Nat. de Belgique, 56: 77–127.
 • Hoffmann L. 2002. Caves and other low-light environments: aerophytic photoautotrophic microorganisms. [In:] Bitton G. (Ed.), Encyclopedia of Environmental Microbiology, New York, John Wiley & Sons, 835–843.
 • Jones H.J. 1964. Algological investigations in Mammoth cave, Kentucky. Int. J. of Speleol., 1(4): 491–516.
 • Komárek J., Anagnostidis K. 1986. Modern approach to the classification system o Cyanophytes 2 – Chroococcales, Arch. Hydrobiol. Suppl. 73, Algol. Studies. 43: 157–226.
 • Komárek J., Anagnostidis K. 1989. Modern approach to the classification system of Cyanophytes 4 – Nostocales. Arch. Hydrobiol. Suppl. 82, 3, Algol. Studies. 56: 247–345.
 • Krammer K., Lange-Bertalot H. 1986. Bacillariophyceae 1.Teil: Naviculaceae. [In:] H. Ettl, J. Gerloff, H. Heynig, D. Mollenhauer, G. Fischer (eds.), Süsswasserflora von Mitteleuropa 2/1. Verlag Stuttgart, New York, 1–654.
 • Krammer K., Lange-Bertalot H. 1991. Bacillariophyceae 3. Teil: Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae. [In:] H. Ettl, J. Gerloff, H. Heynig, D. Mollenhauer, G. Fischer (eds.), Süsswasserflora von Mitteleuropa 2/3. Verlag. Stuttgart, Jena. 1–456.
 • Kuehn K.A., Oneil R.M., Koehn R.D. 1992. Viable photosynthetic microalgal isolates from aphotic environments of the Edwards aquifer (central Texas). Stygologia, 7(3): 129–142.
 • Lamprinou V., Pantazidou A., Papadogiannaki G., Radea C., Economou-Amilli A. 2009. Cyanobacteria and associated invertebrates in Leontari Cave, Attica (Greece). Fottea 9(1): 155–164.
 • Lamprinou V., Danielidis D.B., Economou-Amilli A., Pantazidou A. 2012. Distribution survey of Cyanobacteria in three Greek caves of Peloponnese. Inter. Jour. of Spel., 41(2): 267–272.
 • Martinez A., Asencio A.D. 2010. Distribution of cyanobacteria at the Gelda Cave (Spain) by physical parameters. J. of C. K. Studies, 72: 11–20. DOI: 10.4311/jcks20091sc0082.
 • Massalski A., Mrozińska T., Olech M. 1995. Lobococcus irregularis (Boye-Pet.) Reisigl var. nov. (Chlorellales, Chlorophyta) from King George Island, South Shetland Islands, Antarctica, and its ultrastructure. Nova Hedwigia 61: 199–206.
 • Michalik S., Partyka J. 1992. Scientific-didactic Trail „Chełmowa Mountain“. Ojców National Park. KAW, Kraków, 1–74.
 • Mrozińska-Broda T., Czerwik-Marcinkowska J. 2004. Eukariotic (epilithic) algae found in caves in the Kraków-Częstochowa Upland. [In:] Partka J. (ed.), The diversification and transformation of natural and cultural environment of the Kraków-Częstochowa Upland. OPN, Ojców. 1: 171–178.
 • Mulec J. 2005. Algae in the karst caves of Slovenia [Ph.D. thesis], Ljubljana, University of Lubljana, 1–149.
 • Mulec J., Gorazd K., Vrhovšek D. 2008. Characterization of cave aerophytic algal communities and effects of irradiance levels on production of pigment. J. C. K. Studies. 70, 1: 3–12.
 • Mulec J., Kosi G. 2008. Algae In the aerophytic habitat of Račiške ponikve cave (Slovenia). Natura Sloveniae 10(1): 39–49.
 • Mulec J., Kosi G. 2009. Lampenflora alga and methods of growth control. J. C. K. Studies. 71, 2: 109–115.
 • Partyka J. 1997. Ojcowski Park Narodowy przewodnik turystyczny (The Ojców National Park tourist guide). Wyd. Muza, 1–87. (in Polish)
 • Ponikiewicz A. 2008. Problems of protection natural environmental in Polish caves. Materiały konferencji naukowej, Ekologiczne problemy XXI wieku. UW, 15–21.
 • Pouličková A., Hašler P. 2007. Aerophytic diatoms from caves in central Moravia (Czech Republic), Preslia 79: 185–204.
 • Pedersen K. 2000. Exploration of deep intraterrestrial microbial life: current perspective. MiniReview: FEMS Microbiology Letters. 185: 9–16.
 • Pentecost A. 1992. A note on the colonisation of limestone rocks by cyanobacteria. Arch. Hydrobiol., 124: 167–172.
 • Pentecost A., Whitton B.A. 2000. Cyanobacterial mats and stromatolites. [In:] Whitton B.A., Potts M., (eds.) The ecology of Cyanobacteria II. Their diversity in time and space. Kluwer Acad. Publish., 88–262. DOI: 10.1007/978-94-007-3855-3
 • Pentecost A., Zhang Z. 2001. The distribution of plants in Scoska Cave, North Yorkshire, and their relationship to light intensity. Int. J. Speleol. 30: 27–37. DOI:10.5038/1827-806X.30.1.3
 • Pipan T. 2005. Epikarst- a promising habitat: copepod fauna, its divinity and ecology: a case study from Slovenia (Europe). ZRC Publishing, Ljubljana, 1–101.
 • Round F.E. 1981. The ecology of algae. Cambridge University Press, Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney, 1–653.
 • Sanchez M., Alcocer J., Escobar E., Lugo A. 2002. Phytoplankton of cenotes and anchialine caves along a distance gradient from the northeastern coast of Quintana Roo, Yucatan Peninsula. Hydrobiol. 467 (1–3): 79–89.
 • Starmach K. 1963. New species of the order Dinococcales (Pyrrhophyta) from the Twardowski Cave in Kraków. Acta Hydrobiol. 5(4): 337–342.
 • Szelerewicz M., Górny A. 1986. Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. PTTK Kraj, Kraków, 1–200. (in Polish)
 • Urban J. 2006. Prawna i praktyczna ochrona jaskiń w Polsce. / Legal and practical protection of caves in Poland. Chr. Przyr. Oj. 1(62): 53–72. (in Polish)
 • Vinogradova O.N., Kovalenko O.V., Wasser S.P., Nevo E., Weinstein-Evron M. 1998. Species diversity gradient to darkness stress in blue-green algae/cyanobacteria: a microscale test in a prehistoric cave, Mount Carmel, Israel. Isr. J. Plant Sci. 46: 229–238.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-3cc94995-499f-4736-8aa6-b57eee0eb842
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.