PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2013 | 66 | 1 |

Tytuł artykułu

Fluctuation range of the concentration of airborne Alternaria conidiospores sampled at different geographical locations in Poland (2010–2011)

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Zakres wahań stężenia zarodników konidialnych Alternaria w powietrzu z różnych lokalizacji geograficznych w Polsce (2010–2011)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Knowledge of seasonal and diurnal fluctuations of allergenic and phytopathogenic fungal spores in the air and the determination of the influence of weather and environmental parameters on spore concentrations are of great practical use in control of both human and animal health as well as plant diseases. The aim of this study was to evaluate the dynamics of the occurrence of Alternaria spores in the air at three sites located in different geographical regions of Poland. The study was done from 15 April to 30 September in 2010–2011 in Rzeszów (Carpathian Foothills, south-east Poland), Lublin (Lublin Upland, central east), and Poznań (central west); the distance between the experimental sites ranged from 138 to 441 km. To assess the concentration of Alternaria spores, the volumetric method was used. In both years, the highest concentration of spores was observed in Poznań and the lowest in Rzeszów. In 2010 the annual total, monthly total and maximum spore concentration were higher than in 2011 at all monitoring sites. The greatest concentration of Alternaria spores was recorded in August, followed by July. High spore concentrations were also noted at the beginning of September. The differences in daily concentrations, average concentrations and cumulative numbers of spores were statistically significant. The reasons for this can be related not only to weather parameters, which is often raised in the literature, but also to the type of landscape. Landscape and geobotanical conditions of Great Poland and Carpathian Foothills greatly differ. In both years, the highest number of Alternaria spores was found in Poznań – the city with the highest urbanization factor and the capital of the region with large-scale farming, connected with the intensification of agricultural practices.
PL
Znajomość sezonowej i dobowej rytmiki występowania alergennych i patogennych zarodników grzybów w powietrzu oraz określenie wpływu elementów środowiska na wartości stężeń mogą być wykorzystane w praktyce, w alergologii i w rolnictwie. Celem badań było określenie dynamiki występowania zarodników Alternaria w powietrzu trzech stanowisk zlokalizowanych w różnych regionach geograficznych Polski. Badania prowadzono od 15 kwietnia do 30 września w latach 2010–2011 na terenie Rzeszowa, Lublina i Poznania; odległości pomiędzy punktami badawczymi wynosiły od 138 do 441 km. Do oceny stężenia zarodników rodzaju Alternaria zastosowano metodę wolumetryczną. W obu latach najwyższe stężenia zarodników odnotowano w Poznaniu, a najniższe w Rzeszowie. Na wszystkich stanowiskach w 2010 roku miesięczne i roczne sumy zarodników, jak też ich maksymalne stężenie było wyższe niż w 2011 roku. Stężenie zarodników Alternaria było największe w sierpniu i niewiele niższe w lipcu. Wysokie stężenia odnotowano także na początku września. Różnice w dobowych stężeniach, średnich stężeniach i sumach w kolejnych miesiącach w okresie dwóch lat badań były statystycznie istotne. Przyczyny takich wyników można upatrywać nie tylko w przebiegu pogody, co jest często rozważane w literaturze, ale także w typie krajobrazu. Warunki geobotaniczne Wielkopolski i Podkarpacia bardzo się różnią, a krajobraz Lubelszczyzny jest w tym przypadku pośredni, lecz bardziej zbliżony do Wielkopolski. W obu latach największą liczbę zarodników grzybów rodzaju Alternaria stwierdzono w Poznaniu – mieście o największym współczynniku urbanizacji oraz stolicy regionu z rolnictwem wielkoobszarowym, związanym z intensyfikacją zabiegów agrotechnicznych.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

66

Numer

1

Opis fizyczny

p.65-76,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • University of Rzeszow, Rzeszow, Poland
autor
 • University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
autor
 • Adam Mickiewicz University of Poznan, Poznan, Poland
autor
 • Adam Mickiewicz University of Poznan, Poznan, Poland
autor
 • Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, Poznan, Poland
autor
 • University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
autor
 • Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, Poznan, Poland

Bibliografia

 • Adams K.F. 1964. Year to year variation in the fungus spore content of the atmosphere. Acta Allergol. 19: 11–50.
 • Angulo-Romero J., Mediavilla-Molina A., Dominquez-Vilches E. 1999. Conidia of Alternaria in the atmosphere of the city of Cordoba, Spain in relation to meteorological parameters. Int. J. Biometeorol. 43: 45–49.
 • Awad A.H.A. 2005. Vegetation: A source of air fungal bio-contaminant. Aerobiologia, 21: 53–61.
 • Baranowski P., Mazurek W., Jędryczka M., Babula-Skowrońska D. 2009. Temperature changes of oilseed rape (Brassica napus) leaves infected by fungi of Alternaria sp. [in Polish, with an English abstract]. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 30: 21–33.
 • Bush R.K., Portnoy J.M. 2001. The role and abandament of fungal allergens in allergic diseases. J. Allergy Clin. Immunol. 107: 430–440.
 • Corden J. M., Millington W. M., Mullins J. 2003. Long term trends and regional variation in the aeloalergen Alternaria in Cardiff and Derby UK– are differences in climate and cereal production having an effect? Aerobiologia, 19: 191–199.
 • Crook B. 1994. Aerobiological investigation of occupational respiratory allergy in agriculture in the U K. Grana, 33: 81–84.
 • D’Amato G., Spieksma F.T.M. 1995. Aerobiologic and clinical aspects of mould allergy in Europe. Allergy, 50: 870–877.
 • Damialis A., Gioulekas D. 2006. Airborne allergenic fungal spores and meteorological factors in Greece: Forecasting possibilities. Grana, 45: 122–129.
 • De Lineres C., Belmonte J., Canela M., de la Guardia C.D., Alba-Sanchez F., Sabariego S. 2010. Dispersal patterns of Alternaria conidia in Spain. Agric. Forest. Meteorol. 150: 1491–1500.
 • Dong Z.G., Liu G.T., Dong Z.M., Qian Y.Z., An Y.H., Miao J., Zhen Y.Z. 1987. Induction of mutagenesis and transformation by the extract of Alternaria alternata isolated from grains in Linxian, China. Carcinogenesis, 8: 989–991.
 • Dutkiewicz J. 1997. Bacteria and fungi in organic dust as potential health hazard. Ann. Agric. Environ. Med. 4: 11–16.
 • Emeryk A., Chojna A., Bartkowiak-Emeryk M., Postępski J. 2004. Prevalance of asthma and some respiratory symptoms in the years 1995 and 2001 in schoolchildren from rural regions of Poland. Ann. Agric. Environ. Med. 11: 63–66.
 • Escuredo O., Seijo M.O., Fernandez-Gonzalez M., Iglesias I. 2011. Effect of meteorological factors on the levels of Alternaria spores on a potato crops. Int. J. Biometeorol. 55: 243–252.
 • Frencel I., Lewartowska E., Jędryczka M. 1991. The spectrum and severity of fungal diseases in field infections of winter oilseed rape in Poland. A review of the 1980s. IOBC Bulletin, 14: 137–140.
 • Gannibal P.B., Gasich E.L. 2009. Causal agents of the alternariosis of cruciferous plants in Russia: species composition, geography and ecology. Mycology and Phytopathology, 5 (43): 447–456 (in Russian).
 • Gravesen S. 1979. Fungi as a cause of allergic disease. Allergy, 34: 135–154.
 • Grinn-Gofroń A. 2008. The variation in spore concentrations of selected fungal taxa associated with weather conditions in Szczecin, Poland, 2004–2006. Grana, 47 (2): 139–146.
 • Grinn-Gofroń A. 2009. The spores of Alternaria in aeroplankton and its relationships with the meteorological factors. Acta Agrobot. 62 (1): 3–8.
 • Grinn-Gofroń A., Rapiejko P. 2009. Occurrence of Cladosporium spp. and Alternaria spp. spores in Western, Northern and Central-Eastern Poland in 2004–2006 and relation to some meteorological factors. Atmos. Res. 93: 747–758.
 • Grinn-Gofroń A., Strzelczak A. 2008. Artificial neural network models of relationships between
 • Alternaria spores and meteorological factors in Szczecin (Poland). Int. J. Biometeorol. 52: 859–868.
 • Grinn-Gofroń A., Strzelczak A. 2012. Changes in concentration of Alternaria and Cladosporium spores during summer storms. Int. J. Biometeorol. DOI 10.1007/s00484-012-0604-0.
 • Grinn-Gofroń A, Strzelczak A, Wolski T. 2011. The relationships between air pollutants, meteorological parameters and concentration of airborne fungal spores. Environ. Poll. 159: 602–608.
 • Hasnain S.M. 1993. Influence of meteorological factors on the air spora. Grana, 32: 184–188.
 • Herrero B., Fombella-Blanco M.A., Fernández-González D., Valencia-Barrera R.M. 1996. The role of meteorological factors in determining the annual variation of Alternaria and Cladosporium spores in the atmosphere of Palencia, 1990–1992. Int. J. Biometeorol. 39: 139–142.
 • Humpherson-Jones F.M. 1989. Survival of Alternaria brassicae and Alternaria brassicicola on crop debris of oilseed rape and cabbage. Ann. Appl. Biol. 115: 45–50.
 • Icenhour C.R., Levetin E. 1997. Penicilium and Aspergillus species in the habitats of allergy patients in the Tulsa, Oklahoma area. Aerobiologia, 13: 161–166.
 • Jędryczka M., Plachká E., Kaczmarek J., Poslušná J., Latunde-Dada A.O., Mączyńska A.
 • Monitoring of Leptosphaeria maculans and L. biglobosa ascospores around East Sudethian mountains – a joined initiative of Poland and the Czech Republic. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 31: 49–66.
 • Kaczmarek J., Jędryczka M., Cools H., Fitt B.D.L., Lucas J.A., Latunde-Dada A.O. 2012. Quantitative PCR analysis of abundance of airborne propagules of Leptosphaeria species in air samples from different regions of Poland. Aerobiologia, 28 (2): 199–212.
 • Karolewski Z., Kaczmarek J., Jędryczka M., Cools H.J., Fraaije B.A., Lucas J.A, Latunde-Dada A.O. 2012. Detection and quantification of airborne inoculum of Pyrenopeziza brassicae in Polish and U K winter oilseed rape crops by Real-time PCR assays. Grana, 51: 270–279.
 • Kasprzyk I., Konopińska A. 2006. Comparative analysis of the concentration of fungal spores in the air of Lublin and Rzeszów (Eastern Poland). Acta Agrobot. 59 (2): 143–150.
 • Kasprzyk I., Rzepowska B., Wasylów M. 2004. Fungal spores in the atmosphere of Rzeszow (south-east Poland). Ann. Agric. Environ. Med. 11: 285–289.
 • Kasprzyk I., Worek M. 2006. Airborne fungal spores in urban and rural environments in Poland. Aerobiologia, 22: 169–176.
 • Konopińska A. 2004. Monitoring of Alternaria Ness and Cladosporium Link airborne spores in Lublin (Poland) in 2002. Ann. Agric. Environ. Med. 11: 347–349.
 • Lacey M, West J.S. 2006. The air spora: a manual for catching and identifying airborne biological particles. Springer-Verlag GmbH, 156.
 • Licorish K., Novey H.S., Kozak P., Fairshter R.D., Wilson A.F. 1985. Role of Alternaria and Penicilium spores in the pathogenisis of asthma. J. Allergy Clin. Immunol. 76: 819–825.
 • Liu G., Qian Y., Zhang P., Dong W., Qi Y., Guo H.T. 1992. Etiological role of Alternaria alternata in human oesophageal cancer. Chin. Med. J. 105: 394–400.
 • Martyn D. 2000. Klimaty kuli ziemskiej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 108–112.
 • Maya-Manzano J.M., Fernández-Rodríguez S., Hernández-Trejo F., Diaz-Perez G., Gonzalo-Garijo A., Silva-Palacios I., Muñoz-Rodríguez A.F., Tormo-Molina R. 2012. Seasonal Mediterranean patterns for airborne spores of Alternaria. Aerobiologia, 28 (4): 515–526.
 • McCartney H.A. 1994. Dispersal of spores and pollen from crops. Grana, 33: 76–80.
 • Mikaliũnaité R., Kazlauskas M., Veriankaitė L. 2009. Prevalence peculiarities of airborne Alternaria genus spores in different areas of Lithuania. Scientific Works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture 28 (30): 135–143.
 • Mitakakis T., Ong E.K., Stevens A., Guest D., Knox R.B. 1997. Incidence of Cladosporium, Alternaria and total fungal spores in the atmosphere of Melbourne (Australia) over 3 years. Aerobiologia, 13: 83–90.
 • Mitakakis T.Z., Clift A., McGee P.A. 2001. The effect of local cropping activities and weather on the airborne concentration of allergenic of Alternaria spores in rural Australia. Grana, 40: 230–239. www.mprn.pl
 • Myszkowska D., Stępalska D., Obtułowicz K., Porębski G. 2002. The relationship between airborne pollen and fungal spore concentration and seasonal pollen allergy symptoms in Cracow in 1997–1999. Aerobiologia, 18: 153–161.
 • Nikkels A.H., Terstegge P., Spieksma F.Th.M. 1996. Ten types of microscopically identifiable airborne fungal spores at Leiden, The Netherlands. Aerobiologia, 12: 107–112.
 • Nowicki M., Nowakowska M., Niezgoda A., Kozik E.U. 2012. Alternaria black spot of crucifers: symptoms, importance of disease and perspectives of resistance breeding. Vegetable Crops Research Bulletin, 76: 5–19.
 • Ogórek K., Pląskowska E., Kalinowska K. 2011. Charakterystyka i taksonomia grzybów z rodzaju Alternaria. Mikol. Lekarska, 18 (3): 150–155.
 • Oliveira M., Ribeiro H., Delgado J.L., Abreu I. 2009. The effects of meteorological factors on airborne fungal spore concentration in two areas differing in urbanisation level. Int. J. Biometeorol. 53: 61–73
 • Ostry V. 2008. Alternaria mycotoxins: an overview of chemical characterization, producers, toxicity, analysis and occurrence in foodstuffs. World Mycotoxin Journal, 1 (2): 175–188.
 • Piotrowska K., Kaszewski B.M. 2011. Variations in birch (Betula spp.) pollen seasons in Lublin and correlations with meteorological factors in the period 2001–2010. A preliminary study. Acta Agrobot. 64 (2): 39–50.
 • Prospero J.M., Blades E., Mathison G., Naidu R. 2005. Interhemispheric transport of viable fungi and bacteria from Africa to the Caribbean with soil dust. Aerobiologia, 21: 1–19.
 • Rapiejko P., Lipiec A., Wojdas A., Jurkiewicz D. 2004. Threshold pollen concentration necessary to evoke allergic symptoms. Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 10 (3): 91–94.
 • Rosas I., Escamilla B., Calderón C., Mosiño P. 1990. The daily variations of airborne fungal spores in Mexico City. Aerobiologia, 6: 153–158.
 • Sakiyan N., Inceoğlu Ö. 2003. Atmospheric concentrations of Cladosporium Link and Alternaria Nees spores in Ankara and the effects of meteorological factors. Turk. J. Bot. 27: 77–81.
 • Srivastawa A.K., Wadhwani K. 1992. Dispersion and allergenic manifestations of Alternaria airspora. Grana, 31: 61–66.
 • Stennett P.J., Beggs P.J. 2004. Alternaria spores in the atmosphere of Sydney, Australia, and relationships with meteorological factors. Int. J. Biometeorol. 49: 98–105.
 • Stępalska D., Grinn-Gofroń A., Piotrowicz K. 2012. Occurrence of Didymella ascospores in western and southern Poland in 2004–2006. Aerobiologia, 28: 153–159.
 • Stępalska D., Harmata K., Kasprzyk I., Myszkowska D., Stach A. 1999. Occurrence of airborne Cladosporium and Alternaria spores in Southern and Central Poland in 1995–1996. Aerobiologia, 15: 39–47.
 • Stępalska D., Wołek J. 2005. Variation in fungal spore concentrations of selected taxa associated to weather conditions in Cracow, Poland, in 1997. Aerobiologia, 21: 43–52.
 • Tomasetti B., Angelosante Bruno A., Pace L., Verecchia M., Visconti G. 2009. Prediction of Alternaria and Pleospora concentrations from the meteorological forecast and artificial neural network in L’Aguila, Abruzzo (Central Italy). Aerobiologia, 25: 127–136.
 • West J.S., Kharbanda P.D., Barbetti M.J., Fitt B.D.L. 2001. Epidemiology and management of Leptosphaeria maculans (phoma stem canker) on oilseed rape in Australia, Canada and Europe. Plant Pathol. 50: 10–27.
 • Woody M.A.,Chu, F.S. 1992. Toxicology of Alternaria mycotoxins. In: Chełkowski, J. and Visconti, A. (Eds.) Topics in secondary metabolism, vol. 3, Alternaria: biology, plant diseases and metabolites. Elsevier, New York, USA, 409–434.
 • Woś A. 1999. Klimat Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. (in Polish)
 • Yekeler H., Bitmis K., Ozcelik N., Doymaz M.Z., Calta M. 2001. Analysis of toxic effects of Alternaria toxins on oesophagus of mice by light and electron microscopy. Toxicologic Pathology, 29: 492–497.
 • Zhen Y.Z., Xu Y.M., Liu G.T., Miao J., Xing Y.D., Zheng Q.L., Ma Y.F., Su T., Wang X.L., Ruan L.R., Tian J.F., Zhou G., Yang S.L. 1991. Mutagenicity of Alternaria alternata and Penicillium cyclopium isolated from grains in an area of high incidence of esophageal cancer – Linxian China. In: O’Neill, I.K., Chen, J. and Bartsch, H. (Eds.) Relevance to human cancer of N-nitroso compounds, tobacco smoke and mycotoxins. International Agency for Research on Cancer, Lyon, France, 253–257.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-3c206aab-1edf-41fe-afb5-fa40335af6cf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.