PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/III |
Tytuł artykułu

Implikacje wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w strefie podmiejskiej Wrocławia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The implications of the multifunctional rural development in Wroclaw suburban zone
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rozwój obszarów wiejskich zmierza w kierunku wielofunkcyjności. Szczególne predyspozycje mają obszary zlokalizowane w strefie oddziaływania wielkich i dużych miast. Stają się one już od kilkunastu lat areną dynamicznych przemian. Transformacja ta wywołuje skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne. Do istotnych skutków pozytywnych można zaliczyć: poprawę struktury demograficznej ludności obszarów wiejskich, zróżnicowanie zawodowości, wzrost budżetu gmin, rozwój infrastruktury społecznej i technicznej. Do najbardziej rażących skutków negatywnych zaliczamy szczególnie przekształcenia w sferze: społecznej, prze-strzennej i środowiskowej (zwłaszcza zubożenie zasobów środowiska przyrodni-czego). Skutki negatywne objawiają się wzrostem konfliktów społecznych i przestrzennych, w wyniku zaburzenia dotychczasowego porządku społecznego i przestrzennego, harmonii egzystencji człowieka ze środowiskiem przyrodniczym.
EN
Rural development is going in the direction of multifunctionality. Areas located within the impact of the great and big cities are eminently suited. They have already become the scene of dynamic changes from a dozen years. This transformation causes both positive and negative effects.The most important positive effects may include: improving the demographic structure of the population of areas, differentiation of jobs, increase of the municipalities budget, development of technical and social infrastructure. The most blatant negative effects include: transformation in the social, spatial and environmental sphere (especially impoverishment of environmental resources). Negative effects are expressed in the increase of social and spatial conflicts and they are a result of disturbances in the existing social and spatial order, harmony between a man and the environment.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.89-100,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
autor
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
Bibliografia
 • Bański J., Strefa podmiejska –już nie miasto, jeszcze nie wieś, plik PDF, źródło dostępu:http://globus.igipz.pan.pl, ss. 11.
 • Ciok St., Nowe trendy w procesie transformacji obszarów wiejskich stref podmiejskich dużych miast (przykład strefy wrocławskiej), [w:] Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich?Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji. Studia PAN KPZK tom CXXXVIII, Warszawa2011, s. 183 -199.
 • Feltynowski M., Polityka przestrzenna obszarów wiejskich. W kierunku wielofunkcyjnego rozwoju. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009, 224 ss.
 • Głaz M., Wybrane aspekty wielofunkcyjności obszarów wiejskich w strefie oddziaływania Wrocławia, [w:] Problemy i metody oceny kontinuum miejsko –wiejskiego w Polsce. Pod redakcjąW. Gierańczyk i M. Kluby, Studia Obszarów Wiejskich tom XIII, Warszawa 2008,s. 103 -114, źródło dostępu: http://rcin.org.pl.
 • Hełdak M., Rozwój przestrzenny zabudowy w strefie dużych miast. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum 9(1) 2010, s.37 -46.
 • Kajdanek K., Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia. Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2011.
 • Raport miasto za miastem, projekt realizowany pod kierunkiem K. Kamienieckiego, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2002, ss.93, plik PDF, źródło dostępu: www. ine-isd.org.pl.
 • Tkocz J., Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, 451 ss.
 • Warczewska B., Społeczne motywy aktywizacji mieszkaniowej w strefie podmiejskiej Wrocławia. Praca doktorska obroniona na Politechnice Wrocławskiej, Wrocław 2002, 242 ss.
 • Zmiana sytuacji społecznej na Dolnym Śląsku w latach 1998 -2002, pod redakcją Z. Pisza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005, 439 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3bfab9ae-47c2-459a-9a67-23f6355b2bd8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.