PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 17 |

Tytuł artykułu

The vascular plants and plant communities of the "Zrodla Rzeki Lyny im. prof. R. Kobendzy" Nature Reserve

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The “Źródła Rzeki Łyny im. prof. R. Kobendzy” nature reserve was established in 1959 and occupies the area of 120.54 ha. The paper describes fl ora and plant communities of this reserve. In total 409 vascular plant taxa from 70 families and 235 genera were inventoried, including 24 species which are under legal protection, as well as rare plants and those which are threatened in this region. Nine plant communities were identifi ed within the boundaries of the reserve of which three were forest autogenic or autogenic-like communities (Ribeso nigri-Alnetum, Stellario nemorum-Alnetum glutinosae, Tilio cordatae- -Carpinetum betuli), three were forest anthropogenic communities with Pinus sylvestris, Betula pendula, Larix decidua and Larix ×eurolepis and Picea abies on lime-oak-hornbeam forest sites, as well as three non-forest communities (Salicetum pentandro-cinereae, Phragmitetum australis and a meadow community from the Molinio-Arrhenatheretea class). The highest natural value was determined in very well developed phytocoenoses of Stellario nemorum-Alnetum glutinosae (the rarest in the reserve), in Ribeso nigri-Alnetum and Tilio cordatae-Carpinetum betuli, as well as meadow communities from the Molinio-Arrhenatheretea class. They provide sanctuary for many species of rare and threatened plants.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Opis fizyczny

p.101-109,fig.,ref.

Twórcy

 • Department of Forest Botany, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71D, 60-625 Poznan, Poland
autor
 • Department of Forest Botany, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71D, 60-625 Poznan, Poland
 • Institute of Dendrology Polish Academy of Sciences in Kornik, Parkowa 5, 62-035 Kornik, Poland
 • Department of Forest Protection, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznan, Poland

Bibliografia

 • ATLAS rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. (2001). Eds A. Zając, M. Zając. Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • BIESIADKA E., LEWANDOWSKI K. (1986): Wartości przyrodnicze rezerwatu krajobrazowego „Źródła rzeki Łyny” w świetle badań faunistycznych. Chrońmy Przyr. Ojcz. 42, 6: 16-27.
 • DYREKTYWA Rady 92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. (1992). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15, 2: 102-145.
 • FALIŃSKI J.B. (1961): Zbiorowiska łęgowe Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Typescript. Zakład Fitosocjologii, Uniwersytet Warszawski.
 • JACKOWIAK B. (1993): Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu. Pr. Zakł. Takson. Rośl. UAM Pozn. 2. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 • KOBENDZINA J. (1949): Źródliska rzeki Łyny. Projektowany rezerwat. Chrońmy Przyr. Ojcz. 456: 62-66.
 • KONDRACKI J. (2011): Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • MATUSZKIEWICZ J.M. (2007): Zespoły leśne Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • MATUSZKIEWICZ J.M. (2008): Regionalizacja geobotaniczna Polski. IGiPZ PAN, Warszawa.
 • MATUSZKIEWICZ W. (2001): Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M. (2002): Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist. In: Biodiversity of Poland 1. Ed. Z. Mirek. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • OPERAT glebowo-siedliskowy. Nadleśnictwo Nidzica. Stan na 01.01.1998 r. (1998). BUL i GL, Gdynia.
 • OPERAT glebowo-siedliskowy. Nadleśnictwo Nidzica. Stan na 01.01.2005 r. (2005). BUL i GL, Gdynia.
 • OSADOWSKI Z., WOŁEJKO L. (1999): Możliwości optymalizacji ochrony kompleksów źródliskowych zlewni Radwi (Pomorze Zachodnie). In: Źródła Polski – stan badań, monitoring i ochrona. Eds E. Biesiadka, S. Czachorowski. Stud. Mater. WSP Olszt. 145: 131-137.
 • PANFIL J. (1985): Pojezierze Mazurskie. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • PISAREK W., SAWICKI J., SZCZECIŃSKA M. (2002): Flora roślin naczyniowych i mszaków rezerwatu „Źródła rzeki Łyny im. prof. R. Kobendzy”. Acta Bot. Warmiae et Masuriae 2: 93-110.
 • PLAN OCHRONY rezerwatu częściowego „Źródła rzeki Łyny”. Na okres 01.01.1988-31.12.1997 r. (1988). Typescript. Nadleśnictwo Nidzica, Nidzica.
 • PLAN URZĄDZENIA lasu. Nadleśnictwo Nidzica (Obręby: Koniuszyn, Nidzica) na lata 2008-2017. Program ochrony przyrody. Stan na 01.01.2008 r. (2008). Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie.
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 14.08. 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie. Dz.U. nr 92, poz. 1029.
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 05.01. 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz.U. nr 0, poz. 81.
 • SENETA W., DOLATOWSKI J. (2011): Dendrologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • SZCZECIŃSKA M. (2002): Charakterystyka flory naczyniowej rezerwatu krajobrazowego „Źródła rzeki Łyny im. prof. R. Kobendzy” i ocena wyróżnionych typów siedlisk metodą Ellenberga. Typescript. Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • SZCZEPAŃSKI M. (2007): Inwentaryzacja gatunków roślin Natura 2000 w Nadleśnictwie Nidzica. Typescript. Nadleśnictwo Nidzica, Nidzica.
 • TRAMPLER T., KLICZKOWSKA A., DMYTRENKO E., SIERPIŃSKA A. (1990): Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
 • WAWER R. (2002): Vademecum nauk erozyjno-rolniczych. http://www.erozja.iung.pulawy.pl.
 • WOŁEJKO L. (1991): Porównanie kompleksów źródliskowych rozwijających się w warunkach naturalnych i zmienionych w wyniku antropopresji. II. Flora i szata roślinna. Zesz. Nauk. AR Szczec. 149, 41: 69-90.
 • WOŁEJKO L. (1999): Ekosystemy źródliskowe w odniesieniu do systemu siedlisk mokradłowych. In: Źródła Polski – stan badań, monitoring i ochrona. Eds E. Biesiadka, S. Czachorowski. Stud. Mater. WSP Olszt. 145: 241-248.
 • WROŃSKA-PILAREK D., KICIŃSKI P. (2011): Waloryzacja przyrodnicza fragmentu leśnictwa Orłowo. Rośliny naczyniowe i zbiorowiska roślinne. Typescript. Kat. Bot. Leśn. UP w Poznaniu.
 • ZARZĄDZENIE Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 07.04.1959 r. Akt powołujący rezerwat „Źródła rzeki Łyny im. prof. R. Kobendzy”. MP nr 90, poz. 489 z 30.10.1959 r./zm. MP nr 65 poz. 314 z 01.12.1967 r.
 • ZARZYCKI K., SZELĄG Z. (2006): Red list of the vascular plants in Poland. In: Red list of plants and fungi in Poland. Eds Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 9-20.
 • ŻUKOWSKI W., LATOWSKI K., JACKOWIAK B., CHMIEL J. (1995): Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pr. Zakł. Takson. Rośl. UAM Pozn. 4. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-3bf12b68-4017-488a-a1ce-1c666dc6a496
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.