PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | 2 |

Tytuł artykułu

Determination of market value of arable land in the area of Mszana Dolna municipality, using the current valuation models

Autorzy

Warianty tytułu

PL
Określenie wartości rynkowej gruntu rolnego na obszarze gminy Mszana Dolna aktualnie obowiązującymi modelami wyceny

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The aim of the work was to verify the currently available valuation approaches and algorithms, as illustrated with the example of a farming property located in the Małopolska region. The valuation of agricultural real estate property was carried out using the comparative approach (statistical method of market analysis, using a multiple linear regression model), then the income-based approach (investment method, by simple capitalization technique), and finally, the mixed approach (method of land index estimates). The analysis we have conducted produced varying results of the determination of value when using different valuation approaches. In the comparative and income-based approach, the values were obtained at a very similar level, which most probably results from correctly selected similar properties in both databases. The value of real estate obtained using the mixed approach turned out to be an excessively low and inadequate value compared to the values obtained in the other two approaches.
PL
Celem pracy była praktyczne weryfikacja dostępnych obecnie podejść i algorytmów wyceny na przykładzie nieruchomości rolnej położonej na terenie województwa małopolskiego. Wycenę nieruchomości rolnej przeprowadzono podejściem porównawczym (metoda analizy statystycznej rynku z zastosowaniem modelu liniowej regresji wielorakiej), podejściem dochodowym (metoda inwestycyjna, technika kapitalizacji prostej) i podejściem mieszanym (metoda wskaźników szacunkowych gruntu). Przeprowadzona analiza wykazała zróżnicowane wyniki określenia wartości różnymi podejściami wyceny. W podejściu porównawczym i dochodowym wartość ta uzyskała bardzo zbliżony poziom, co wynikało najprawdopodobniej z prawidłowo dobranych nieruchomości podobnych w obu bazach. Wartość nieruchomości uzyskana w podejściu mieszanym okazała się wartością zaniżoną i nieadekwatną do wartości otrzymanych w dwóch pozostałych podejściach.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Numer

2

Opis fizyczny

p.117-133,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Integrated Geodesy and Cartography, AGH University of Science and Technology, al.Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
autor
 • Department of Integrated Geodesy and Cartography, AGH University of Science and Technology, al.Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

Bibliografia

 • Borcz, J., Kowalczyk, Z. (2003). Analiza rynku nieruchomości rolnych na terenie gminy Gdów w aspekcie technicznej restrukturyzacji rolnictwa. Inżyn. Roln., 52(10), 139–145.
 • Dudzińska, M. (2010). Czynniki determinujące wartość rynkową gruntu rolnego i wartość gruntu w postępowaniu scaleniowym. Acta Sci. Pol., Administratio Locorum, 9(4), 19–28.
 • Dydenko, J. (2015). Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Cichociński, P., Parzych, P. (2006). System informacji geograficznej jako niezbędny element powszechnej taksacji nieruchomości. Geodezja, 12(2), 139–145.
 • Czaja, J. (2001). Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości. Wydawnictwo Komp-System, Kraków.
 • Gawroński, K., Prus, B. (2005). Lokalny rynek nieruchomości oraz wybrane czynniki kształtujące ceny nieruchomości rolnych i działek budowlanych na przykładzie miasta Niepołomice. Infrastr. Ekol. Ter. Wiej., 4, 7–18.
 • Konowalczuk, J., Urbańczyk, K., Bojar, Z., Małęcki, Z., Kalus, S. (1998). Standard V.4 Wycena Nieruchomości Rolnych. Rada Krajowa PFSRM, Warszawa.
 • Kozioł-Kaczorek, D. (2014). Wycena nieruchomości rolnych z wykorzystaniem Analitycznego Procesu Sieciowego. Probl. World Agric., 29(14), 111–120.
 • Kozioł-Kaczorek, D, Parlińska, M. (2011). Zmienne decydujące o wartości rynkowej nieruchomości rolnej z zastosowaniem AHP. Rocz. Nauk. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu,13(2), 236–239.
 • Kucharska-Stasiak, E. (2009). NI 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości. Rada Krajowa PFSRM, Warszawa.
 • Laskowska, E. (2011). Inwestowanie na rynku gruntów rolnych w Polsce. Rocz. Nauk Roln., 98(3), 150–159.
 • Lasota, T., Stanek, L. (2016). Analiza rynku nieruchomości powiatu wrocławskiego na tle studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
 • Prace Nauk. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 418, 209–218.
 • Pietrzykowski, R. (2011). Kształtowanie się cen ziemi rolniczej ze względu na wybrane czynniki użytkowo-rynkowe. Zesz. Nauk. SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, 26(11), 138–147.
 • Siejka, M. (2011). Analiza rynku nieruchomości rolnych na przykładzie wiejskich gmin powiatu krakowskiego. Infrastr. Ekol. Ter. Wiej., 3, 265–273.
 • Zydro, A., Kayzer, D., Adamowicz, K. (2016). Attributes affecting the value of undeveloped real property based of municipalitys of Komorniki and Murowana Goślina. Ekonomia i Środowisko, 59(4), 133–142.
 • Zydroń, A. (2011). Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych w wybranych gminach Wielkopolski. Rocz. Ochrona Środowiska, 13, 2033–2048.
 • Zyga, J. (2009) Podobieństwo w wycenie nieruchomości. Budownictwo i Architektura, 5(4), 61–76.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych. Dz.U. 2001, nr 143, poz. 1614 with subsequent modifications.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Dz.U. 2004, nr 207, poz. 2109 with subsequent modifications.
 • URL1 Rady Gminy Mszana Dolna. (2004, 2005, 2010). Uchwała Rady Gminy Mszana Dolna w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna. Pobrane z: http://www.mszana.pl/urzad-gminy/urzad-gminy/e-urzad/gospodarka-przestrzenna/uchway-rady-gminy.html.
 • URL2 Wikipedia. (2017). Mszana Dolna (gmina wiejska), https://pl.wikipedia.org/wiki/Mszana_Dolna_(gmina_wiejska).
 • URL3 (2017). Mapa Gminy, http://www.mszana.pl/mapa-gminy.html.
 • URL4 Geoportal (2017), http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0&actions=acShowWgPlot.
 • URL5 wiescirolnicze.pl, http://wiescirolnicze.pl/ceny-rolnicze/firmy/malopolskie/zyto/.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 with subsequent modifications.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 1997, nr 115, poz. 741 with subsequent modifications.
 • Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Dz.U. 2017, poz. 2278.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-3b791f65-8f8b-4452-b7f6-3ec05eb0eca1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.