PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 53 | 1 |
Tytuł artykułu

Significance of thresholds in integrated metods of weeding regulation in cereals

Warianty tytułu
PL
Znaczenie progów szkodliwości w integrowanych metodach regulacji zachwaszczenia w zbożach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Bazując na długoletnich badaniach konkurencyjności chwastów w zbożach, zaprezentowano wyniki doświadczeń określających biologiczne i ekonomiczne progi szkodliwości chwastów w zależności od: ich konkurencyjności, nawożenia, normy wysiewu rośliny uprawnej i jej poziomu plonowania. Konkurencyjność chwastów w stosunku do zbóż jest zróżnicowana i zależy od gatunku. Najbardziej konkurencyjnym gatunkiem spośród badanych był Cirsium arvense, a w następnej kolejności Centaurea cyanus, Galium aparine, Anthemis arvensis, Avena fatua i Apera spica-venti. Wyniki doświadczeń mogą być pomocne w podejmowaniu decyzji w integrowanych systemach regulacji zachwaszczenia w zbożach.
EN
Based on the long-term research on weed competitions of in cereals, the biological and economic thresholds for weeds were shown, depending on: weed species and their competitiveness, fertilization, seeding rate of crop, level of crop yielding and competition capacity of cultivars crop. The competitiveness of weeds to cereals was differentiated and depended on their species composition. Among the investigated weeds species the most competitive was Cirsium arvense, followed by Centaurea cyanus, Galium aparine, Anthemis arvensis, Avena fatua and Apera spica-venti. The results from these investigations may support the decisions support in the integrated system for weeding regulation in cereals.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Numer
1
Opis fizyczny
s.96-104,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Orzechowa 61, 50-540 Wrocław
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, ul.Orzechowa 61, 50-540 Wrocław
autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
 • Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
Bibliografia
 • Burrows V.D., Olson P.J. 1955. Reaction of small grains to various densities of wild mustard and the results obtained after their removal with 2,4-D or by hand. I. Experiments with wheat. Can. J. Agric. Sci. 35: 68–75.
 • Demby W., Ginter Z. 1976. Wykaz podstawowych pojęć stosowanych w ekonomice ochrony roślin. Ochrona Roślin 1: 5–6.
 • Donald C.M. 1951. Competition among pasture plants I. Interspecific competition among annual pasture plants. Aust. Agr. Res. 2: 335–376.
 • Domaradzki K., Rola H. 2006. Szkodliwość i możliwości zwalczania Alopecurus myosuroides w warunkach Śląska Opolskiego. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (1): 233–242.
 • Domaradzki K., Kucharski M., Marczewska-Kolasa K. 2010. Występowanie i szkodliwość Alopecurus myosuroides Huds. w pszenicy ozimej w południowo-zachodniej Polsce oraz możliwości jego zwalczania. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (2): 779–784.
 • Duer I. 1975. Badania nad konkurencją między gwiazdnicą pospolitą (Stellaria media Vill.) a lucerną siewną (Medicago sativa L.). IUNG Puławy, R (105), 96 ss.
 • Godel G.L. 1985. Relation between rate of seeding and yield of cereal crops in competition with weeds. Sci. Agr. 16: 165–168.
 • Heitefluss R., Wahmhoff W. 1985. Überlegungen zum Konzept der Wirtschaftlichen Schadenschwellen bei der Unkrautbekämpfung. Gesunde Pflanzen 3: 81–86.
 • Kaczmarek S., Adamczewski K. 2007. Bromus sterilis – chwast ekspansywny, kiełkowanie i progi szkodliwości. Ann. UMCS, Sect. E, 62 (2): 17–22.
 • Kapeluszny J. 1986a. Badania nad progami szkodliwości miotły zbożowej i owsa głuchego w pszenicy ozimej. Cz. I. Miotła zbożowa. Rocz. Nauk Rol. Seria A, 106 (2): 117–132.
 • Kapeluszny J. 1986b. Badania nad progami szkodliwości miotły zbożowej i owsa głuchego w pszenicy ozimej. Cz. II. Owies głuchy. Rocz. Nauk Rol. Seria A, 106 (3): 9–23.
 • Kapeluszny J. 1988a. Krytyczne zagęszczenie maku polnego (Papaver rhoeas L.) w pszenicy ozimej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 349: 41–46.
 • Kapeluszny J. 1988b. Krytyczne zagęszczenie perzu właściwego (Agropyron repens L. P.B.) w pszenicy ozimej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 349: 35–40.
 • Kapeluszny J. 1997. Harmfulness of some dominant weed species for winter oilseed rape (Brassica napus L.). Proc. 10. EWRS Symposium. Poznań, 22–26.06.1997, p. 81.
 • Kapeluszny J., Pawłowski F. 1978. Próba określenia progu szkodliwości chabra bławatka i maruny bezwonnej w łanie pszenicy ozimej. Rocz. Nauk Rol. Seria A, 103 (3): 25–33.
 • Koch W. 1970. Unkrautbekämpfung. Ulmer, Stuttgart: 68–76.
 • Libersztajn I.I. 1981. Zelenyj pożar. Moskwa, Kłos, p. 28.
 • Mann H.H., Barnes T.W. 1945. The competition between barley and certain weeds under controlled conditions. I. Competition with Spergula arvensis Linn. and Matricaria indora Linn. Ann. Appl. Biol. 15: 15–22.
 • Mierzejewska W. 1985. Metody badawcze i miary oceny ekonomicznej efektywności chemicznych zabiegów ochrony roślin. Post. Nauk Rol. 5: 77–91.
 • Nalewaja J.D. 1964. Competition of wild buckwheat in field crops. Proc. North Center. Weed Cont.: 47–55.
 • Pfaiffer R.K., Holmes H.M. 1961. A study of the competition between barley and oats as influenced by barley seedrate, nitrogen level and barban treatment. Weed Res. 1: 5–18.
 • Rola H. 1982. Zjawisko konkurencji wśród roślin uprawnych i jej skutki na przykładzie wybranych gatunków chwastów występujących w pszenicy ozimej. Rozprawa habilitacyjna. IUNG, Puławy, R (162), 64 ss.
 • Rola H. 1985a. Wpływ miotły zbożowej (Apera spica-venti) na plonowanie żyta. Pam. Puł. 83: 121–132.
 • Rola H. 1985b. Wpływ owsa głuchego (Avena fatua) na plonowanie pszenicy ozimej i jarej. Pam. Puł. 84: 133–144.
 • Rola H. 1986a. Zależność wysokości plonów kukurydzy od okresu występowania w łanie Echinochloa crus-galli i Amaranthus retroflexus. Pam. Puł. 87: 155–170.
 • Rola H. 1986b. Ekonomiczna efektywność chemicznego odchwaszczania pszenicy ozimej. Materiały 26. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 1: 71–76.
 • Rola H. 1992. Wpływ stopnia zachwaszczenia ostrożeniem polnym (Cirsium arvense) na plonowanie zbóż. Pam. Puł. 100: 111–120.
 • Rola J., Banach P. 1998. Współdziałanie herbicydów i nawozów na redukcję zachwaszczenia oraz plon pszenicy ozimej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 38 (2): 724–726.
 • Rola H., Gołębiowska H. 1991. Wpływ zróżnicowanego występowania w łanie gorczycy polnej (Sinapis arvensis) na plonowanie pszenicy jarej w zależności od poziomu nawożenia azotowego i ilości wysiewu. Pam. Puł. 99: 117–127.
 • Rola H., Rola J. 1983. Competition Apera spica-venti in winter wheat. Proc. 10 Inter. Congress of Plant Protection, Brighton, 1, p. 122.
 • Rola J., Rola H. 1987. The influence of Galium aparine density, nitrogen fertilization and wheat sowing rate on yield. Proc. 3. Congress on Weeds. Ohrid, 8–10.06.1987. Fragmenta Herbologica Jugoslavica 16 (1–2): 149–153.
 • Rola H., Rola J. 1990. Wpływ Echinochloa crus-galli na plonowanie buraka cukrowego. Pam. Puł. 96: 147–156.
 • Rola H., Rola J. 1992a. Competition between Galium aparine and oilseed rape. Proc. 9 Colloque Int. Zur La Biologie des Mauvaises Herbes. Dijon, 2–4.12.1992: 327–335.
 • Rola H., Rola J. 1992b. Einfluss der Konkurrenz durch Amaranthus retroflexus L. auf den Zukerrüben-und Meisanbau und seine chemischen Bekämpfungsmög-lichkeiten in Südwest-Polen. Proc. 16. Deut. Arbeitsbesprechung über Fragen der Unkrautbiologie und bekampfung. Stuttgart-Hochenheim, 10–12.03.1992. Z. Pflanzenkrankh. Pflanzensch.: 215–220.
 • Rola H., Rola J. 1993. Konkurenz von Chenopodium album und Echinochloa crus-galli auf mais. Proc. 8. EWRS Symposium. Braunschweig, 14–16.06.1993: 101–106.
 • Rola H., Rola J. 2002. Progi szkodliwości chwastów w programach decyzyjnych ochrony roślin zbożowych. Prog. Plant Prot./ Post. Ochr. Roślin 42 (1): 332–339.
 • Rola H., Zawadzka M. 1988. Szkodliwość rumianu polnego (Anthemis arvensis) dla rzepaku ozimego. Materiały 28. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 2: 247–250.
 • Samersov V.F. 1994. Zasady opracowania systemów ochrony roślin w integrowanej produkcji roślinnej. Materiały 34. Sesji Nauk. Instytutu Ochrony Roślin, cz. 1: 79–81.
 • Staniforth O.W., Weber C.R. 1956. Effects of annual weeds on the growth ans yield of soybeans. Agron. J. 48: 467–471.
 • Stachyra T. 1968. Próg szkodliwości a próg ekonomiczności zabiegów w ochronie roślin. Ochrona Roślin 2: 16–17.
 • Sondel J. 1961. Zagadnienia ekonomicznej efektywności ochrony roślin. Zagad. Ekon. Rol. 5: 8–15.
 • Tischler W. 1971. Agroekologia. PWRiL, Warszawa: 170–172.
 • Thurston J.M. 1962. The effect of competition from cereal crops on the germination and growth of Avena fatua L. in a naturally infested field. Weed Res. 2: 192–207.
 • Walker P.T. 1977. Crop losses: Some relationships between field and infestation. Mod. Fac. Landbounw. Rijksuniv. Gent 42 (2): 919–926.
 • Zimdahl L.R. 1980. Weed-Crop Competition. A Review. Inter. P. Prot. Center. Oregon State University Corvallis Inter. P. Prot. Center, 195 pp.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3acd7f93-60c0-4368-b9d6-d083b7c7a18c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.