PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 23 | 2 |

Tytuł artykułu

Techniki ekstrakcyjne stosowane w oznaczaniu pozostałości pestycydów w żywności metodą LC-MS

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Extraction techniques applied to LC-MS determination of pesticide residues in food

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Przedstawiono przegląd technik ekstrakcyjnych stosowanych do izolacji pozostałości pestycydów z żywności, oznaczanych następnie metodą chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-MS). Skoncentrowano się wyłącznie na metodach umożliwiających jednoczesną analizę pozostałości wielu pestycydów w pojedynczym oznaczeniu. Omówiono techniki ekstrakcyjne z udziałem: rozpuszczalnika, sorbentu i membrany oraz techniki łączone, takie jak: QuEChERS, CHEMAC i STEMIT. W analizie pestycydów jednym z głównych problemów jest optymalizacja zastosowanej techniki ekstrakcyjnej połączonej z oczyszczaniem ekstraktu. W przypadku jednoczesnego oznaczania pozostałości wielu pestycydów o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych stosuje się rozwiązania kompromisowe, umożliwiające izolację jak największej liczby związków. Najczęściej używa się rozpuszczalników o średniej polarności, głównie acetonitrylu, metanolu oraz octanu etylu. Wśród sorbentów powszechnie stosowane są kolumienki Oasis HLB oraz mieszaniny PSA (Primary-Secondary Amine) i GCB (Graphitized Carbon Black). Jako membrany najczęściej stosuje się porowate membrany polipropylenowe w postaci włókna kapilarnego (hollowfiber). Szczególną uwagę poświęcono w pracy zastosowaniu metody QuEChERS do izolacji pestycydów z próbek żywności.
EN
A review is given of the most significant extraction techniques used to isolate pesticide residues in food that are, next, determined by a liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method. The focus is exclusively on the methods, which make it possible to simultaneously analyse residue of multiple pesticides during one single determination run. The extraction techniques are discussed, which involve solvent extraction, solid-phase extraction, and membrane extraction as are the combined techniques such as QuEChERS, CHEMAC, and STEMIT. In the analysis of pesticides, one of the major issues is the optimization of the applied extraction technique combined with the process of cleaning up the extract. In the case the residues of many pesticides are simultaneously determined that have different physical-chemical characteristics, compromise solutions are applied, which enable to isolate as many compounds as possible. Medium polarity solvents are most frequently used; in the first place acetonitrile, methanol, and ethyl acetate. Of all the sorbent materials, the Oasis HLB and mixtures of PSA (Primary-Secondary Amine) and GCB (graphitized Carbon Black) are commonly applied. The porous (hollow) polypropylene membranes in the form of hollow fibres are most frequently used as membranes. In the paper, specifically highlighted was the application of a QuEChERS method to isolate pesticides from food samples.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

23

Numer

2

Opis fizyczny

s.5-18,rys.,bibliogr.

Twórcy

 • Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ul. Konstantynów 1J, 20-708 Lublin
autor
 • Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ul. Konstantynów 1J, 20-708 Lublin

Bibliografia

 • [1] Aguilera-Luiz M., Plaza Bolanos P., Romero-Gonzalez R., Martinez Vidal J., Frenich A.: Comparison of the efficiency of different extraction methods for the simultaneous determination of mycotoxins and pesticides in milk samples by Ultra High-Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry. Anal. Bioanal. Chem., 2011, 399, 2863 - 2875.
 • [2] Anagnostopoulos C. J., Miliadis G. E., Liapis K. S., Aplada-Sarlis P.: A multiresidue method for analysis of 56 pesticides in peaches using liquid chromatography with Tandem Mass Spectrometry detection. Hellenic Plant Prot. J., 2009, 2, 75 - 90.
 • [3] Anastassiades M., Lehotay S.J., Stajnbaher D., Schenck F. J.: Fast and easy multiresidue method employing acetonitrile extraction/partitioning and "dispersive solid-phase extraction" for the determination of pesticide residues in produce. J. AOAC Int., 2003, 86, 412 - 431.
 • [4] Banerjee K., Oulkar D. P., Dasgupta S., Patil S. B., Patil S. H., Savant R., Adsule P. G.: Validation and uncertainty analysis of a multi-residue method for pesticides in grapes using ethyl acetate extraction and Liquid Chromatography -Tandem Mass Spectrometry. J. Chrom. A., 2007, 1173, 98 - 109.
 • [5] Bolanos P. P., Romero-Gonzalez R., Frenich A. G., Vidal J. L. M.: Application of hollow fibre liquid phase microextraction for the multi-residue determination of pesticides in alcoholic beverages by Ultra-High Pressure Liquid Chromatography coupled to Tandem Mass Spectrometry. J. Chrom. A., 2008, 1208, 16-24.
 • [6] Chen G. Q., Cao P. Y., Liu R. J.: A multi-residue method for fast determination of pesticides in tea by Ultra Performance Liquid Chromatography-Electrospray Tandem Mass Spectrometry combined with modified QuEChERS sample preparation procedure. Food Chem., 2011, 125, 1406 - 1411.
 • [7] Chen L. N., Song F. R., Liu Z. Q., Zheng Z., Xing J. P., Liu S. Y.: Multi-residue method for fast determination of pesticide residues in plants used in traditional chinese medicine by Ultra-HighPerformance Liquid Chromatography coupled to Tandem Mass Spectrometry. J. Chrom. A., 2012, 1225, 132 - 140.
 • [8] Dagnac T., Garcia-Chao M., Pulleiro P., Garcia-Jares C., Llompart M.: Dispersive solid-phase extraction followed by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry for the multi-residue analysis of pesticides in raw bovine milk. J. Chrom. A., 2009, 1216, 3702 - 3709.
 • [9] Frenich A. G., Salvador I. M., Martinez Vidal J., Lopez-Lopez T.: Determination of multiclass pesticides in food commodities by pressurized liquid extraction using GC-MS/MS and LC-MS/MS. Anal. Bioanal. Chem., 2005, 383, 1106 - 1118.
 • [10] Gilbert-Lopez B., Garcia-Reyes J. F., Lozano A., Fernandez-Alba A. R., Molina-Diaz A.: Large-scale pesticide testing in olives by Liquid Chromatography-Electrospray Tandem Mass Spectrometry using two sample preparation methods based on matrix solid-phase dispersion and QuEChERS. J. Chrom. A., 2010, 1217, 6022 - 6035.
 • [11] Guo B., Huang Z. Q., Wang M. L., Wang X. Y., Zhang Y., Chen B., Li Y. J., Yan H. F., Yao S. Z.: Simultaneous direct analysis of benzimidazole fungicides and relevant metabolites in agricultural products based on multifunction dispersive solid-phase extraction and Liquid Chromatography-Mass Spectrometry. J. Chrom. A., 2010, 1217, 4796 - 4807.
 • [12] Jia Z. W., Mao X. H., Chen K., Wang K., Ji S.: Comprehensive multi-residue method for the simultaneous determination of 74 pesticides and metabolites in traditional Chinese herbal medicines by accelerated solvent extraction with High-Performance Liquid Chromatography/Tandem Mass Spectrometry. J. AOAC Int., 2010, 93, 1570 - 1588.
 • [13] Kaihara A., Yoshii K., Tsumura Y., Ishimitsu S., Tonogai Y.: Multi-residue analysis of 18 pesticides in fresh fruits, vegetables and rice by supercritical fluid extraction and liquid chromatographyelectrospray ionization mass spectrometry. J. Health Sci., 2002, 48, 173 - 178.
 • [14] Kamel A., Qian Y. R., Kolbe E., Stafford C.: Development and validation of a multiresidue method for the determination of neonicotinoid and macrocyclic lactone pesticide residues in milk, fruits, and vegetables by Ultra-Performance Liquid Chromatography/MS/MS. J. AOAC Int., 2010, 93, 389 - 399.
 • [15] Lazartigues A., Wiest L., Baudot R., Thomas M., Feidt C., Cren-Olive C.: Multiresidue method to quantify pesticides in fish muscle by QuEChERS-based extraction and LC-MS/MS. Anal. Bioanal. Chem., 2011, 400, 2185 - 2193.
 • [16] Lehotay S. J., de Kok A., Hiemstra M., Van Bodegraven P.: Validation of a fast and easy method for the determination of residues from 229 pesticides in fruits and vegetables using gas and liquid chromatography and mass spectrometric detection. J. AOAC Int., 2005, 88, 595 - 614.
 • [17] Lehotay S. J., Mastovska K., Yun S. J.: Evaluation of two fast and easy methods for pesticide residue analysis in fatty food matrixes. J. AOAC Int., 2005, 88, 630 - 638.
 • [18] Lehotay S. J., Son K. A., Kwon H., Koesukwiwat U., Fu W. S., Mastovska K., Hoh E., Leepipatpiboon N.: Comparison of QuEChERS sample preparation methods for the analysis of pesticide residues in fruits and vegetables. J. Chrom. A, 2010, 1217, 2548 - 2560.
 • [19] Materska M.: Wpływ warunków ekstrakcji na zawartość O-glikozydów kwercetyny w preparatach z owoców papryki. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 91 (6), 139 - 150.
 • [20] Moeder M., Bauer C., Popp P., Van Pinxteren M., Reemtsma T.: Determination of pesticide residues in wine by membrane-assisted solvent extraction and High-Performance Liquid ChromatographyTandem Mass Spectrometry. Anal. Bioanal. Chem., 2012, 403, 1731 - 1741.
 • [21] Omate M., Harayama K., Sasaki T., Mochizuki N., Yamashita H.: Analysis of simultaneous screening for 277 pesticides in malt and beer by Liquid Chromatography with Tandem Mass Spectrometry. J. Am. Soc. Brewing Chem., 2006, 64, 139 - 150.
 • [22] Pang G. F., Cao Y. Z., Zhang J. J., Fan C. L., Liu Y. M., Li X.M., Jia G. Q., Li Z. Y., Shi Y. Q., Wu Y. P., Guo T. T.: Validation study on 660 pesticide residues in animal tissues by gel permeation chromatography cleanup/gas Chromatography-Mass Spectrometry and Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry. J. Chrom. A., 2006, 1125, 1 - 30.
 • [23] Pang G. F., Fan C. L., Liu Y. M., Cao Y. Z., Zhang J. J., Li X. M., Li Z. Y., Wu Y. P., Guo T. T.: Determination of residues of 446 pesticides in fruits and vegetables by three-cartridge solid-phase extraction-gas Chromatography-Mass Spectrometry and Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry. J. AOAC Int., 2006, 89, 740 - 771.
 • [24] Pareja L., Cesio V., Heinzen H., Fernandez-Alba A. R.: Evaluation of various QuEChERS based methods for the analysis of herbicides and other commonly used pesticides in polished rice by LCMS/MS. Talanta, 2011, 83, 1613 - 1622.
 • [25] Pozo O. J., Barreda M., Sancho J. V., Hernandez F., Lliberia J. L., Cortes M. A., Bago B.: Multiresidue pesticide analysis of fruits by Ultra-Performance Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry. Anal. Bioanal. Chem., 2007, 389, 1765 - 1771.
 • [26] Radisic M., Grujic S., Vasiljevic T., Lausevic M.: Determination of selected pesticides in fruit juices by matrix solid-phase dispersion and Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry. Food Chem., 2009, 113, 712 - 719.
 • [27] Rodrigues A. M., Ferreira V., Cardoso V. V., Ferreira E., Benoliel M. J.: Determination of several pesticides in water by solid-phase extraction, Liquid Chromatography and electrospray Tandem Mass Spectrometry. J. Chrom. A., 2007, 1150, 267 - 278.
 • [28] Stepnowski P., Synak E., Szafranek B., Kaczyński Z.: Techniki separacyjne. Wyd. UG, Gdańsk 2010.
 • [29] Tokman N., Soler C., La Farre M., Pico Y., Barcelo D.: Determination of amitraz and its transformation products in pears by ethyl acetate extraction and Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry. J. Chrom. A., 2009, 1216, 3138 - 3146.
 • [30] Zhang X. A., Mobley N., Zang J. G., Zheng X. M., Lu L., Ragin O., Smith C. J.: Analysis of agricultural residues on tea using d-SPE sample preparation with GC-NCI-MS and UHPLC-MS/MS. J. Agric. Food Chem., 2010, 58, 11553 - 11560.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-3a9e0339-0413-4c83-bdcd-68537a62b0ef
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.