PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 22 | 2 |
Tytuł artykułu

Physiological activity of common osier (Salix viminalis L.) under copper-induced stress conditions

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Aktywność fizjologiczna wierzby wiciowej (Salix Viminalis L.) w warunkach stresu wywołanego miedzią
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The study examined the influence of copper salt at concentrations ranging from 50 to 250 mg dm-3 on the physiological reaction of the Bjor and Jorr varieties of common osier. The content of assimilation pigments, the intensity of CO2 assimilation, transpiration, stomatal conductance for CO2 and water vapour, coefficients of the relative water content and water saturation deficit were determined. The intensity of CO2 assimilation, transpiration and the assimilation pigment content in the tested common osier cultivars varied with relation to the copper salt dose in the medium. A decrease in the intensity of the tested physiological parameters was found together with an increase in the copper salt dose in the medium. CO2 assimilation and transpiration of the Bjor and Jorr osier was significantly limited by the stomata. The addition of copper salts to the medium resulted in an increase in the water saturation deficit in leaves of the tested common osier varieties.
PL
Badano wpływ soli miedzi w zakresie stężeń 50-250 mg∙dm-3 na reakcję fizjologiczną wierzby wiciowej odmiany Bjor i Jorr. Oznaczono zawartość barwników asymilacyjnych, intensywność asymilacji CO2, transpiracji, przewodność szparkową dla CO2 i pary wodnej, wskaźniki względnej zwartości wody i deficytu wysycenia wodą. Intensywność asymilacji CO2, transpiracji oraz zawartość barwników asymilacyjnych u badanych odmian wierzby wiciowej była różnicowana przez dawkę soli miedzi w pożywce. Stwierdzono spadek natężenia badanych parametrów fizjologicznych wraz ze wzrostem dawki soli miedzi w pożywce. Asymilacja CO2 i transpiracja wierzby wiciowej odmian Bjor i Jorr była w istotny sposób ograniczona szparkowo. Dodatek soli miedzi do pożywki spowodował wzrost deficytu wysycenia wodą w liściach badanych odmian wierzby.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
22
Numer
2
Opis fizyczny
p.173-182,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Plant Physiology and Biochemistry, West Pomeranian University of Technology Szczecin, ul.Slowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland
autor
 • Department of Plant Physiology and Biochemistry, West Pomeranian University of Technology Szczecin, ul.Slowackiego 17, 71-434 Szczecin, Poland
Bibliografia
 • Arnon D.J., Allen M.B., Whatley F., 1956. Photosynthesis by isolated chloroplast. IV General concept and comparison of three photochemical reactions. Biochim. Biophys. Acta, 20, 449-461.
 • Bandurska H., 1991. The effect of proline on nitrate reductase activity in water-stressed baryle leaves. Acta Physiol. Plant., 1, 3-11.
 • Gajewska E., Skłodowska M., 2010. Differential effect of equal copper, cadmium and nickel concentration on biochemical reactions in wheat seedlings. Ecotoxicol Environ. Safe. 73, 996-1003.
 • Górny A.G., Garczyński S., 2002. Genotype and nutrition-dependent variation in water use efficiency and photosynthetic activity of leaves in winter wheat (Triticum aesativum L.). J. Appl. Genet., 43(2), 145-160.
 • Groppa M.D., Tomaro M.L., Benavides M.P., 2001. Polyamines as protectors against cadmium or copperinduced oxidative damage in sunflower leaf discs. Plant Science, 161, 481-488.
 • Hager A., Mayer-Berthenrath T., 1966. Die Isolierung und quanttative Bestimung der Carotenoide und Chlorophyll von Blatern, Algen und isolierten Chloroplasten mit Hilfe Dunnschicht-chromatographischer Methoden. Planta. Berlin, 69, 198-217.
 • Jasiewicz Cz., Zemanek M., Antonkiewicz J., 2004. Wpływ miedzi na zawartość barwników fotosyntetycznych u kukurydzy upraianej w kulturach wodnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 496, 459-467.
 • Jurkowska H., Rogóż A., Wojciechowicz T., 1996. Interactive influence of big doses of Cu, Zn, Pb and Cd on their uptake by plants. Pol. J. Soil Sci., 29(1), 73-78.
 • Kehrer J.P., 2000. The Haber-Weiss reaction and mechanisms of toxicity. Toxicology, 149, 43-50.
 • Konieczyński P., Wesołowski M., 2008. Ocena zawartości manganu i miedzi w liściach wybranych roślin leczniczych i otrzymanych z nich ekstraktach wodnych. Bromat. Chem. Toksykol., XLI(3), 338-342.
 • Küpper H., Šetlik J., Spiller M., Küpper F.C., Prasill O., 2002. Heavy metalinduced inhibition of photosynthesis: targets of in viro heavy metals chlorophyll formation. J. of Phycol., 38(3), 429-441.
 • Laloi C., Apel K., Danon A., 2004. Reactive oxygen signaling: the latest news. Curr. Opin. Plant Biol., 7, 323-328.
 • Landberg T., Greger M., 1996. Differences in uptake and tolerance to heavy metals in Salix from unpolluted and polluted areas, Applied Geochemistry, 11, 175-180.
 • Lichtenthaler H.K., 1987. Chlorophylls and carotenoids: Pigments of photosynthetic biomembranes. Methods Enzymol., 148, 350-380.
 • Maksymiec W., 1997. Effect of copper on cellular processes in higher plants. Photosynthetica, 34(3), 321-342.
 • McBride M.B., Martinem C.E., 2000. Copper phytotoxicity in a contaminated soil: remediation tests with adsorptive material. Environ. Sci Technol., 34, 4386-4391.
 • Mott K.A., Parkhurst D.F., 1991. Stomatal responses to humidity, In, Ir and helium. Plant Cell Environ., 14, 509-515.
 • Ruszkowska M., Wojcieska-Wyskupajtys U., 1996. Fizjologiczne i biochemiczne funkcje miedzi i molibdenu w roślinach. Miedź i molibden w środowisku. Problemy ekologiczne i metodyczne. Zeszyty Nauk. Komitetu „Człowiek i Środowisko”, 14, 104-110.
 • Smolik B., Malinowska K., 2006. Wpływ różnych dawek metali ciężkich na aktywność enzymów stresu oksydacyjnego oraz parametry fizjologiczne pszenicy jarej. Cz. I Wpływ miedzi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 515, 371-379.
 • Smolik B., Malinowska K., 2009. Biochemiczne i fizjologiczne aspekty odpowiedzi grochu zwy-czajnego (Pisum sativum L.) na obecność zwiększonej ilości miedzi w podłożu. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 541, 391-400.
 • Starck Z., 2002. Mechanizmy integracji procesów fotosyntezy i dystrybucji biomasy w niekorzystnych warunkach środowiska. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 481, 113-123.
 • Stiborowa M., Doubravova M., Brezinova A., 1986. Effect of heavy metal ions on growth and biochemical characteristics of photosynthesis of barley (Hordeum vulgare L.). Photosynthetica, 20, 418-425.
 • Szatanik-Kloc A., Sokołowska Z., Hajnos M., Aleksejew A., Aleksejew T., 2010. Wpływ jonów Cu+2 i Zn+2 na zawartość wapnia w życie (Secale cereale L.). Acta Agrophysica, 15(1), 177-185.
 • Wang S.H., Yang H., Li S.O., Lu Y.P., 2004. Copper-induced stress and antioxidative responses in roots of Brassica juncea L. Bot. Bull. Acad. Sin. 45, 203-214.
 • Woźny A., 1995. Ołów w komórkach roślinnych. Wydawnictwo Sorus, Poznań.
 • Wójcik A., Tukendorf A., 1995. Strategia unikania stresu w odporności roślin na metale ciężkie. Wiad. Bot., 39(3/4), 33-40.
 • Wróbel J., Gregorczyk A., 2004. Wstępne badania tolerancji trzech form Salix viminalis L. na zróż-nicowane stężenie NaCl wprowadzone do podłoża. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 496, 403-413.
 • Wrzosek J., Gawroński S., Gworek B., 2008. Zastosowanie roślin energetycznych w technologii fitoremediacji. Ochr. Środ. i Zasob. Natur., 37, 139-151.
 • Zemleduch A., Tomaszewska B., 2007. Mechanizmy, procesy i oddziaływanie w fitoremediacji. Kosmos, Problemy Nauk Biologicznych, 56(3-4), 393-407.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3a5b978d-cf31-4f6d-8e15-7392dbf39edb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.