PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/I |
Tytuł artykułu

Zagospodarowanie polskiej wsi w infrastrukturę sportową

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Developing of Polish village to sports infrastructure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rola aktywności fizycznej w życiu dzisiejszych społeczeństw stale wzrasta, dlatego też bardzo ważne jest zapewnienie niezbędnych warunków dla realizacji różnych form aktywności fizycznej, szczególnie na obszarach wiejskich. Celem artykułu jest zidentyfikowanie, analiza i ocena wyposażenia polskich obszarów wiejskich w wybrane obiekty bazy sportowej w układzie regionalnym. Zakres przestrzenny badań obejmuje obszary wiejskie. Dla celów poznaw-czych analizę przeprowadza się według województw, traktując każde z nich jako jednostkę badawczą. Rozmieszczenie obiektów infrastruktury sportowej na obszarach wiejskich w poszczególnych województwach w Polsce nie jest równomierne. Największe za-gęszczenie odnotowano w województwie śląskim, a dalej w woj. podkarpackim i małopolskim. Najmniej obiektów sportowych jest natomiast w województwie pod-laskim. Regularna aktywność fizyczna jest jednym z podstawowych składników zdrowego stylu życia. Można wskazać wiele korzyści z tego płynących m.in.: zmniejszenie ryzyka otyłości, zapadalności na choroby serca, czy nowotwory. W Polsce, zwłaszcza ludzie młodzi, okazują niewielkie zainteresowanie swoim zdrowiem i jego ochroną. Musimy więc wzmacniać postawy prozdrowotne, rozbudzając potrzeby rekreacyjne. Ważne jest inwestowanie lokalnych władz w ciągły rozwój infrastruktury sportowej w celu propagowania aktywności rucho-wej w społeczeństwie zamieszkującym wiejskie obszary naszego kraju.
EN
The role of physical activity in the life of modern societies is increasing, therefore it is important to ensure the necessary conditions for implementation of various forms of physical activity, especially in rural areas. The point of article is to identify and to analyze and to evaluate equipment in Polish rural areas in the selected sport base objects in the regions. The spatial scope of research includes rural areas. For the analysis it is carried out by provinces, treating each as a testing facility. Distribution of sports infrastructure facilities in rural areas in each province in Poland is not the same. The highest density was recorded in 􀄞l􀄅skie, and further in the province podkarpackie i ma􀃡opolskie. The smallest is the sports facilities in the province of Podlasie. Regular physical activity is one of the basic components of a healthy lifestyle. You can indicate a lot of benefits from it reducing the risk of obesity, heart disease or cancer. In Poland, especially young people show little interest in his health and protection. So we need to strength the attitude of health-conscious, and recreational needs. It is important for local authorities to invest in the permanent development of sports infrastructure in order to promote physical activity in a society living in rural areas of our country.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2/I
Opis fizyczny
s.143-150,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Zarządzania, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, ul.Mikołowska 72A, 40-065 Katowice
Bibliografia
  • Bank Danych Regionalnych. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
  • Baza Danych Gmina. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki, Warszawa 2012.
  • Kasperczyk T. Poziom sprawności i aktywności fizycznej a zdrowie. Nowa Medycyna 2000, 108, 12, s. 88-90.
  • Napierała M., Nowicki G. Aktywność fizyczna elementem zdrowego stylu życia w świadomości uczniów, [w:] Polski system edukacji po REFORMIE 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia, (red.) Pęczkowski R., Dom Wydawniczy Elipsa, Poznań-Warszawa 2005, s. 276-281.
  • Pietryka-Michałowska E., Jędrych M. Wpływ sprawności i aktywności fizycznej na subiektywną ocenę stanu zdrowia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D, vol. LX,suppl. XVI, 413, 2005, s.341-347.
  • Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu [online].
  • http://www.izz.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=&lang=en#a [dostęp: 2.03.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3a474797-1275-4f49-af89-29cc4d68dfa7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.