PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 56[2] |

Tytuł artykułu

Effect of dietary arginine supplementation on body weight changes and productivity of sows

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpływ dodatku argininy w żywieniu loch na zmiany masy ciała i ich produkcyjność

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Effect of dietary arginine supplementation on body weight changes and productivity of sows.The objective of this study was to determine whether provision of additional arginine to pregnant and lactating sows could influence body weight changes in females during reproductive cycle as well as reproductive and rearing performance of the piglets. The study included 36 F1 crossbred sows (Polish Landrace ´Polish Large White), including 12 primiparous and 24 multiparous sows, which after insemination were randomly allocated to experimental group E (6 primiparous – P and 12 multiparous – M) and control group C (6 P and 12 M). Sows from both groups received complete diets, which were fed to meet requirements. Sows from group E were supplemented with amino acid (L-arginine 98%) at 0.3 kg/ton for pregnant sows (from 4 weeks after insemination) and at 0.5 kg/ton for lactating sows. C sows were not supplemented. Feeding group (C, E) had a significant effect on sow body weight at weaning (P ≤0.01), while lactation (P, M) had a significant effect on sow body weight at mating and weaning, and also on body weight change during the weaning-to-mating period (P ≤0.01). The number of piglets born to primiparous sows from group E vs C was higher by 1.3 piglets (11.11%) (P >0.05). 28-day-old weaned piglets, reared by primiparous sows, were significantly heavier than the progeny of multiparous sows (P ≤0.01), by 0.76 kg/animal (10.08%) in group C and by 0.97 kg/animal (12.63%) in group E. Piglets from group E vs C were heavier at weaning by 0.35 kg (4.22%) when born to primiparous sows, and by 0.14 kg (1.86%) when born to multiparous sows. No group ´lactation interaction has been shown for any of the parameters studied. It seems appropriate to supplement pregnant and nursing primiparous sows with dietary arginine.
PL
Wpływ dodatku argininy w żywieniu loch na zmiany masy ciała i ich produkcyjność.Celem badań było wykazanie czy dodatkowa podaż argininy w żywieniu loch prośnych i karmiących ma wpływ na zmiany masy ciała samic w cyklu reprodukcyjnym oraz wyniki rozrodu i odchowu prosiąt. Badaniami objęto łącznie 36 loch mieszańców F1 (pbz x wbp), w tym 12 pierwiastek i 24 wieloródki, które po inseminacji podzielono losowo na grupy: doświadczalną - E (6 pierwiastek - P i 12 wieloródek - M) i kontrolną - C (6 - P i 12 - M). Lochy z obu grup żywiono mieszankami pełnoporcjowymi, których podaż była zgodna z zapotrzebowaniem. Dla loch z grupy E zastosowano dodatek aminokwasu (L-arginina 98%), w ilości odpowiednio: 0.3 kg/tonę dla loch prośnych (od 4. tygodnia po inseminacji) i 0.5 kg/tonę dla loch karmiących. Lochy C nie otrzymywały w/w dodatku. Stwierdzono istotny wpływ grupy żywieniowej (C, E) na masę loch przy odsadzeniu (P ≤0.01) oraz laktacji (P, M) na masę loch przy kryciu, odsadzeniu i zmianę masy w okresie odsadzenie-krycie (P ≤0.01). Liczba prosiąt urodzonych przez pierwiastki z grupy E vs C była większa o 1.3 prosięcia (11.11%) (P >0.05). 28. dniowe, odsadzone prosięta, odchowywane przez lochy pierwiastki, były istotnie cięższe niż potomstwo loch wieloródek (P ≤0.01), w grupie C o 0.76 kg/szt. (10.08%), a w grupie E o 0.97 kg/szt. (12.63%). Prosięta z grupy E vs C pochodzące od pierwiastek były cięższe przy odsadzeniu odpowiednio o 0.35 kg (4.22%), a od wieloródek o 0.14 kg (1.86%). Nie wykazano interakcji grupa x laktacja dla wszystkich badanych wskaźników. Stosowanie dodatku argininy do paszy wydaje się być uzasadnione dla prośnych i odchowujących prosięta loch pierwiastek

Wydawca

-

Rocznik

Tom

Opis fizyczny

p.163–172,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

Bibliografia

 • BASS B.E., 2012: Influence of Nutritional Modifications on Sow, Liter, and Nursery Performance. Theses and Dissertations. University of Arkansas, Fayetteville.
 • BASS B.E., BRADLEY C.L., JOHNSON Z.B., ZIER-RUSH C.E., BOYD R.D., USRY J.L., MAXWELL C.V, FRANK J.W., 2017: Influence of dietary L-arginine supplementation of sows during late pregnancy on piglet birth weight and sow and litter performance dur­ing lactation. J. Anim. Sci. 95: 248-256. doi: 10.2527/jas2016.0986.
 • BEYER M., JENTSCH W., KUHLA S., WITTEN­BURG H., KREIENBRING F., SCHOLZE H., RUDOLPH P.E., METGES C.C., 2007: Effects of dietary energy intake during gestation and lactation on milk yield and composition of first, second and fourth parity sows. Arch. Anim. Nutr. 61 (6): 452-468.
 • BOJCUKOVÂ J., KRATKY F., 2006: Influence of various lysine and threonine level in feed mixtures for lactating sows on milk quality and piglet growth. Czech J. Anim. Sci. 51: 24-30.
 • CHE L., YANG P., FANG Z., LIN Y, WU D., 2013: Effect of dietary arginine supplemen­tation on reproductive performance and immunity of sows. Czech J. Anim. Sci. 58 (4): 167-175.
 • DALLANORA D., WALTER M.P, MACRON J., SAREMBA C., BERNARDI M.L., WENTZ I, BORTOLOZZO F.P., 2016: A suplementaçâo de 1% de arginina via top-dress na dieta de lactaçâo de porcas nâo afeta o desempenho das leitegadas e a composiçâo do leite [Top­-dressing 1% arginine supplementation in the lactation diet of sows does not affect the litter performance and milk composition]. Cienc. Rural 46: 8. doi.org/10.1590/0103- 8478cr20141067.
 • FONSECA DeSILVA L., 2016: Arginina na nutriçâo de matrizes suinas gestantes e seusefeitos sobre a progênie. UFLA, Lavras.
 • GAO K., JIANG Z., LIN Y., ZHENG C., ZHOU G., CHEN F., YANG L., WU G., 2012: Dietary L-arginine supplementation enhances placental growth and reproductive performance in sows. Amino Acids 42: 2207-2214.
 • HEO S., YANG X.Y., JIN Z., PARK M.S., YANG B.K., CASE B.J., 2008: Effects of dietary energy and lysine intake during late gestation and lactation on blood metabolites, hormones, milk composition and reproductive performance in primiparous sows. Can J. Anim. Sci. 88: 247-255.
 • JI M.S., 2004: Amino acid nutrition and ideal protein for reproductive sows. PhD Thesis. Texas Tech. University, Lubbock [manuscript].
 • KIM S.W., WEAVER A.C., SHEN Y.B., ZHAO Y, 2013: Improving efficiency of sow productivity: nutrition and health. J. Anim. Sci. Biotechnol. 4 (1): 26. doi: 10.1186/2049-1891- 4-26.
 • KROGH U., OKSBJERG N., PURUP S., RAM- AEKERS P., THEIL P.K., 2016: Colostrum and milk production in multiparous sows fed supplementary arginine during gestation and lactation. J. Anim. Sci. 94 (suppl. 3): 22-25.
 • LI X., BAZER F.W., JOHNSON G.A., BURQ- HARDT R.C., ERIKSON D.W., FRANK J.W., SPENCER T.E., SHINZATO I., WU G., 2010: Dietary supplementation with 0.8% L-arginine between days 0 and 25 of gestation reduces litter size in gilts. J. Nutr. 140: 1111-1116.
 • LI X., BAZER F.W., JOHNSON G.A., BURQ- HARDT R.C., FRANK J.W., DAI Z., WANG J., WU Z., SHINZATO I., WU G., 2014: Dietary supplementation with L-arginine between days 14 and 25 of gestation enhances embryonic development and survival in gilts. Amino Acids 46 (2): 375-384.
 • LIU X.D., WU X., YIN Y.L., LIU Y.Q., GENG M.M., YANG H.S., BLACHIER F., WU G.Y, 2012: Effect of dietary L-arginine or N-car- bamylglutamate supplementation during late gestation of sows on the miR-15b/16, miR- -221/222, VEGFA and eNOS expression in umbilical vein. Amino Acids 42 (6): 2111-2119.
 • MATEO R.D., WU G., BAZER F.W., PARK J.C., SHINZATO I., KIM S.W., 2007: Dietary arginine supplementation enhances the re­productive performance of gilts. J. Nutr. 137: 652-656.
 • PALENCIA J.Y.P., LEMES M.A.G., GARBOS­SA C.A.P., ABREU M.L.T., PEREIRA L.J., ZANGERONIMO M.G., 2017. Arginine for gestating sows and foetal development: A sys­tematic review. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. (on-line). doi: 10.1111/jpn.12679.
 • QUESNEL H., QUINIOU N., ROY H., LOT- TIN A., BOULOT S., GONDRET F., 2014. Supplying dextrose before insemination and L-arginine during the last third on pregnancy in sow diets: effects on within-litter variation on piglet birth weight. J. Anim. Sci. 92: 1445­-1450. doi: 10.2527/jas2013-6701.
 • RAMANAU A., KLUGE H., SPILKE J., EDER K., 2004: Supplementation of sows with L-car- nitine during pregnancy and lactation improves growth of the piglets during the suckling period through increased milk production. J. Anim. Sci. 134: 86-92.
 • REHFELDT C., STABENOW B., PFUHL R., BLOCK J., NÜRNBERG G., OTTEN W., METGES C.C., KALBE C., 2012: Effects of limited and excess protein intakes of pregnant gilts on carcass quality and cellular properties of skeletal muscle and subcutaneous adipose tissue in fattening pigs. J. Anim. Sci. 90: 184-196.
 • REKIEL A., BARTOSIK J., WIĘCEK J., 2016: Ewolucja żywienia oraz jego wpływ na kondycję i produkcyjność loch. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 584 (1): 81-93.
 • REKIEL A., WIĘCEK J., BARTOSIK J., BA­TORSKA M., KUNOWSKA-SLÓSARZ M., 2015: Wpływ poziomu żywienia loch prośnych na ich kondycję i wskaźniki krwi. Rocz. Nauk. PTZ 11 (3): 33-43.
 • REKIEL A., WIĘCEK J., BATORSKA M., KULISIEWICZ J., 2014: Effect of sow prolificacy and nutrition on pre- and postnatal growth of progeny - a review. Ann. Anim. Sci. 14 (1): 3-15.
 • RUTKOWSKI P., WIĘCEK J., REKIEL A., TOKARSKA G., 2014: Wpływ dodatku L-karnityny na wyniki produkcyjne loch. Rocz. Nauk. PTZ 10 (4): 77-85.
 • WU G., BAZER F.W., SATTERFIELD M.C., LI X., WANG X., JOHNSON G.A., BURG­HARDT R.C., DAI Z., WANG J., WU Z., 2013: Impacts of arginine nutrition on embry­onic and fetal development in mammals. Ami­no Acids. 4 (on-line), 04.06.2013.
 • WU G., KNABE D.A., KIM S.W., 2004: Arginine Nutrition in Neonatal Pigs. J. Nutr. 1 (134): 10, 2783S-2790S.
 • YANG Y.X., HEO S., JIN Z., YUN J.H., CHOI J.Y, YOON S.Y, PARK M.S., YANG B.K., CHAE B.J., 2009: Effects of lysine intake during late gestation and lactation on blood metabolites, hormones, milk composition and reproductive performance in primiparous and multiparous sows. Anim. Reprod. Sci. 112 (3-4): 199-214. ZENG X., WANG F., FAN X., YANG W., ZHOU B., LI P, YIN Y, WU G., WANG J., 2008: Dietary arginine supplementation during early pregnancy enhances embryonic survival in rats. J. Nutr. 138: 1421-1425.
 • ZHU C., GUO V-Y., GAO K-G., WANG L., CHEN Z., MA X-Y, JIANG Z-Y, 2017: Dietary arginine supplementation multiparous sows during lactation improves the weight of suckling piglets. J. Integr. Agricult. 16 (3): 648-655.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-39d15d7d-cf25-48b6-afb8-3c672a80b591
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.