PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 5 |
Tytuł artykułu

Źródła informacji marketingowej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa handlowe - wyniki badania

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Sources of marketing information used by commercial enterprises - research findings
RU
Istochniki marketingovojj informacii, ispol'zuemye torgovymi predprijatijami. Rezul'taty izuchenija
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł ma charakter badawczy. Celem publikacji jest ukazanie znaczenia różnych źródeł pozyskiwania informacji marketingowej przez przedsiębiorstwa handlowe różnej wielkości, prowadzące działalność na polskim rynku. Bazę informacyjną formułowanych tez stanowią wyniki badań własnych przeprowadzonych przez Katedrę Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w 2013 roku nt. zakresu i uwarunkowań wykorzystania marketingu przez przedsiębiorstwa. Dla przedsiębiorstw tak dużych, jak i małych ważność poszczególnych źródeł informacji jest taka sama. Zdecydowanie dominuje własne doświadczenie i intuicja, a najmniejsze znaczenie mają badania zlecane wyspecjalizowanym agencjom.Zróżnicowanie znaczenia wykorzystywania źródeł informacji w przekroju typów przedsiębiorstw jest niewielkie. Przedsiębiorstwa duże częściej wykorzystują gotowe informacje pochodzące z różnych źródeł zewnętrznych i własne badania marketingowe. Przedsiębiorstwa małe częściej wykorzystują własne dane ewidencyjne.
EN
The article is of the research nature. An aim of the publication is to present the importance of various sources of acquisition of marketing information by commercial enterprises of various sizes carrying out activities in the Polish market. The information base of the formulated theses is findings of own surveys carried out by the Chair of Marketing of the Krakow University of Economics in 2013 on the scope and determinants of the use of marketing by enterprises. For enterprises, both large and small, importance of individual sources of information is the same. There clearly prevail own experience and intuition, while of minor importance is research commission to specialised agencies. Differentiation of the importance of use of sources of information by type of enterprises is low. Large enterprises more often use ready information originating from various external sources and their own marketing research. Small enterprises more often use their own records.
RU
Статья имеет исследовательский характер. Цель публикации – показать значение разных источников получения маркетинговой информации торговыми предприятиями разной величины, осуществляющими деятельность на польском рынке. Информационную базу формулируемых тезисов представляют результаты собственных исследований, проведенных Кафедрой маркетинга Экономического университета в Кракове в 2013 г. по диапазону и обусловленностям использования маркетинга предприятиями. Для предприятий, как крупных, так и малых, важность отдельных источников информации такая же. Решительно преобладают собственный опыт и интуиция, самое же ничтожное значение имеют исследования, заказываемые у специализированных агентств. Дифференциация значения использования источников информации в разрезе типов предприятий является небольшой. Крупные предприятия чаще используют готовую информацию, поступающую из разных внешних источников, и собственные маркетинговые исследования. Малые предприятия чаще используют собственные данные учета.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
5
Opis fizyczny
s.252-261,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Bibliografia
  • Kapera K., Kuziak M., Niestrój R. (2014), Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału, (w:) Niestrój R., Hadrian P. (red.) Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  • Kaczmarczyk S. (2002), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
  • Rawski M.(2012) Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, (w:) Czubała A. (red.) Podstawy marketingu, PWE, Warszawa.
  • Sojkin B.(2009), Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-39b0896a-0ac5-4654-87ff-5d632ee3d04f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.