PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 73 | 08 |
Tytuł artykułu

Przemysł spożywczy na ścieżce stabilnego rozwoju

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Food industry on the of stable development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Po okresie kilkuletniej stagnacji produkcja przemysłu spożywczego w Polsce wyraźnie wzrosła. Tempo rozwoju gospodarczego Polski od 2017 r. przyspieszyło do ok. 5%, a płac realnych (od 2015 r.) do ok. 4%, co zwiększyło zasobność portfeli konsumentów. W 2018 r. zmniejszył się popyt na żywność i napoje bezalkoholowe oraz używki, zmalała także dynamika sprzedaży detalicznej tych produktów. Głównym czynnikiem wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego pozostaje eksport, który w ostatnich latach zagospodarowywał ponad 60% przyrostu produkcji. Wynik finansowy wszystkich branż przemysłu spożywczego od kilku lat jest dodatni, a sytuacja ekonomiczno-finansowa dobra i stabilna. W 2018 r. miało miejsce wyrównywanie wskaźników rentowności i płynności pomiędzy poszczególnymi branżami, ale jednocześnie pogłębiało się zróżnicowanie poziomu ich zadłużenia mierzonego udziałem zobowiązań w wartości aktywów ogółem. Dobra kondycja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego sprzyjała wysokiej aktywności inwestycyjnej, dzięki czemu firmy te mogły skutecznie konkurować wieloma produktami nie tylko na rynku unijnym, ale również światowym
EN
After a period of several years of stagnation, the production of the food industry in Poland has increased significantly.. Polish economic growth rate since 2017 accelerated to approx. 5%, and real wages (since 2015) to approx. 4%, which increased wealth of consumer portfolios. In 2018, the demand for food and non-alcoholic beverages and stimulants decreased, as well as the dynamics of retail sales of these products. The main factor behind the growth in sold production of the food industry is export, which in recent years has managed over 60% of the production growth. The financial result of all branches of the food industry has been positive for several years and the economic and financial situation has been good and stable. In 2018, the return on profitability and liquidity ratios between individual industries took place, but at the same time the diversification of their debt levels measured by the share of liabilities in the value of total assets deepened. The good condition of food industry enterprises was conducive to high investment activity, thanks to which these companies could effectively compete with many products not only on the EU market, but also on the global market
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
73
Numer
08
Opis fizyczny
s.11-14,16-17,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
autor
  • Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Bibliografia
  • [1] Biuletyny Statystyczne z lat 2010-2018, nr 1-12 oraz z 2019 r., nr 1-5. Warszawa: GUS.
  • [2] Drożdż J. 2016. „Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przemysłu spożywczego w latach 2010- 2014”. Seria Studia i Monografie, 168. Warszawa: IERIGŻ-PIB.
  • [3] Drożdż J., R. Mroczek. 2017. „Przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego w Polsce w latach 2010-2016”. Seria Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, 68. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  • [4] Drożdż J., R. Mroczek. 2018. „Produkcja używek, napojów bezalkoholowych, słodyczy oraz pozostałej żywności w Polsce w latach 2010-2017”. Seria Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, 87. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  • [5] Mroczek R. 2016. „Przetwórstwo produktów pochodzenia roślinnego w Polsce w latach 2010-2015”. Seria Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, 39. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  • [6] Ptak-Iglewska A. 2019. „Żywność stanieje. W skupie, nie w sklepach”. Rzeczpospolita z dn. 05.07.2019 r.
  • [7] Roczniki Statystyczne z lat 2011-2018. Warszawa: GUS.
  • [8] Rynek rolny: analizy, tendencje, oceny, z lat 2014-2018, 1, Warszawa: IERIGŻ-PIB
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3964305e-0b66-4f52-8da7-eb345f255643
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.