PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 62 | 3 |
Tytuł artykułu

Doświadczenia relacyjne w szkolnictwie wyższym i ich wpływ na wizerunek uczelni oraz lojalność studentów

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Relational experience in higher education and its impact on the university's image and students' loyalty
RU
Reljacionnyjj opyt v vysshem obrazovanii i ego vlijanie na imidzh vuza i lojal'nost' studentov
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Cel artykułu: przeprowadzenie analizy doświadczeń relacyjnych na uczelni oraz określenie ich wpływu na lojalność studentów i wizerunek uczelni. Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego: badanie ilościowe (ankieta). Główne wyniki badań/analiz: wyniki przeprowadzonego badania pozwalają na identyfikację czterech wymiarów doświadczeń relacyjnych, które stają się udziałem studentów oraz potwierdzają pozytywną korelację doświadczeń relacyjnych z lojalnością studentów i postrzeganym wizerunkiem uczelni. Ponadto, poziom lojalności i percepcja wizerunku uczelni zależą od wybranych charakterystyk populacji (np. rok studiów). Implikacje praktyczne: wiedza na temat specyfiki i konsekwencji doświadczeń relacyjnych może stanowić istotne źródło przewagi konkurencyjnej uczelni, a także wpływać na jej zdolność do pozyskiwania i utrzymywania klientów (studentów). Implikacje społeczne: edukacja na poziomie wyższym pełni ważną rolę w rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Zrozumienie specyfiki doznań w szkolnictwie wyższym może przyczynić się do jej lepszego funkcjonowania i wpływania na dobrobyt społeczny. Kategoria artykułu: badawczy.
EN
Purpose of the article: the article aims to analyse students’ relational experience at the university and to determine their impact on students’ loyalty and the image of the university. Research of methodology/research approach: quantitative study (survey). Key findings/analysis: the results of the study allow for identification of four dimensions of students’ relational experience and confirm the positive correlation between experiential dimensions, students’ loyalty, and perception of the university’s image. Also, the level of loyalty and perception of the university’s image depend on population characteristics (e.g. year of study). Practical implications: knowledge about the dimensions and consequences of relational experience can be a significant source of competitive advantage for higher education institutions and can affect their ability to attract and retain customers (students). Social implications: higher education plays an important role in the social and economic development of a country. Understanding of the specifics of experience in education can contribute to its better functioning, consequently influencing social welfare.
RU
Цель статьи: провести анализ реляционного опыта в вузе и определить его влияние на лояльность студентов и имидж вуза. Вид использованной исследовательской методологии/исследовательского подхода: количественное обследование (опрос). Основные результаты исследований/анализов: результаты проведенного обследования позволяют выявить четыре измерения реляционного опыта, который становится участью студентов и подтверждает положительную корреляцию реляционного опыта с лояльностью студентов и восприятием имиджа вуза. Кроме того, уровень лояльности и восприятие имиджа вуза зависят от избранных характеристик популяции (напр. курс обучения). Практические импликации: знания насчет специфики и последствий реляционного опыта могут собой представлять существенный источник конкурентного преимущества вуза, а также влиять на его способность привлекать и удерживать клиентов (студентов). Социальные импликации: обучение на уровне вуза играет важную роль в развитии общества и экономики. Понятие специфики ощущений в высшем образовании может способствовать ее лучшему функционированию и влиянию на социальное благосостояние. Категория статьи: исследовательская.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
62
Numer
3
Opis fizyczny
s.126-137,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, ul.Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
Bibliografia
 • Allen R., Shen J. (1999), Some new evidence of the character of competition among higher education institutions, “Economics of Education Review”, No. 18.
 • Arum R., Roksa J. (2011), Acadmically Adrift: Limited Learning on College Campuses, The University of Chicago Press, Chicago, IL.
 • Bennett R. (1996), Relationship formation and governance in consumer markets: transactional analysis versus the behaviourist approach, “Journal of Marketing Management”, No. 12(12).
 • Churchill G.J., Peter J. (1984), Research Design Effects on the Reliability of Rating Scales: A Meta-Analysis, “Journal of Marketing Research”, No. 21(4).
 • Diaz-Mendez M., Gummeson E. (2012), Value co-creation and university teaching quality, “Journal of Service Management”, No. 23(4).
 • Drapińska A. (2011), Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dziewanowska K. (2014), Wpływ działań z zakresu marketingu doświadczeń na postrzeganie usługi edukacyjnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • Gronroos C. (1996), Relationship marketing logic, “Asia-Australia Marketing Journal”, No. 4(1).
 • Guilford J. (1954), Psychometric Methods, McGraw-Hill, New York.
 • Judson K.M., Taylor S.A. (2014), Moving from Marketinzation to Marketing of Higher Education: The Co-Creation of Value in Higher Education, “Higher Education Studies”, No. 4(1).
 • Ledden L., Kalafatis S.P., Samouel P. (2007), The relationship between personal values and perceived value of education, “Journal of Business Research”, No. 60(9).
 • Leja K. (2013), Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania (wyd. 2), Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Molesworth M., Nixon E., Scullion R. (2009), Having, being and higher education: The marketisation of the university and the transformation of the student into consumer, “Teaching in Higher Education”, No. 14(3).
 • Nunnally J. (1978), Psychometric theory, McGraw-Hill, New York.
 • Oliver R. (1999), Whence consumer loyalty?, “Journal of Marketing”, No. 63.
 • Palmer A., Koenig-Lewis N. (2009), An extended, community focused, experiential framework for relationship marketing, “Journal of Customer Behaviour”, No. 8(1),
 • Pine J., Gilmore J. (1998), Welcome to the Experience Economy, “Harvard Business Review”.
 • Schmitt B. (1999), Experiential Marketing, “Journal of Marketing Management”, No. 15.
 • Taylor S.A., Judson K. (2014), The Nature of Stakeholder Satisfaction with Marketing Education, “Higher Education Studies”, No. 4(4).
 • Vargo S., Akaka M. (2009), Service-Dominant Logic as a Foundation for Service Science: Clarifications, “Service Science”, No. 1(1).
 • Vargo S., Lusch R. (2004), Evolving to a new dominant logic for marketing, “Journal of Marketing”, No. 68.
 • Wong D.H. (2012), Reflections on student-university interactions for next generation learning, “Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics”, No. 24(2).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-393db66e-6ce0-4bd7-b9f9-fe80a4bdd8f1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.