PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Wpływ nawożenia i uprawy miskanata cukrowego (Miscanthus sacchariflorus) na zmiany właściwości fizycznych i chemicznych gleby

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of fertilization and cultivation of Miscanthus sacchariflorus on the changes in physical and chemical properties of soil
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W przeprowadzonych badaniach w latach 2006-2007 określono wpływ nowych wieloskładnikowych nawozów mineralnych (Inmarc 4, Suprofos 25, SuproFoska 20), stosowanych z dodatkiem mocznika oraz uprawianej rośliny testowej (miskat cukrowy) na właściwości fizyczne i chemiczne gleby. Doświadczenie wegetacyjno-wazonowe przeprowadzono na glebie brunatnej niecałkowitej o składzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego (gleba lekka, kompleksu IVa, żytniego bardzo dobrego). Gleba charakteryzowała się odczynem lekko kwaśnym (pHKCl 6,40), stosunkiem C:N 10,3 oraz zawierała średnią zawartość form przyswajalnych dla roślin fosforu, magnezu i potasu. Zawartość metali ciężkich (Cd, Cu, Mn, Ni, Pb i Zn) nie przekraczała dopuszczalnych norm. W schemacie badań ujęto jak czynnik I działanie wieloskładnikowych nawozów mineralnych, a czynnikiem II były dawki nawozów (pojedyncza i podwojona). Uzyskane rezultaty badań po dwuletnim prowadzeniu doświadczenia wskazują, że wieloskładnikowe nawozy mineralne oraz mocznik zmniejszyły wartość pHKCl w glebie, nieznacznie zwiększyły zawartość form ogólnych azotu, fosforu i potasu. Nie miały wpływu na kształtowanie zawartości form ogólnych wapnia, magnezu, siarki, kadmu, miedzi, manganu, niklu, ołowiu i cynku. Pojedyncze dawki wieloskładnikowych nawozów mineralnych zwiększyły zawartość form przyswajalnych dla roślin fosforu i potasu w glebie w porównaniu z danymi sprzed założenia doświadczenia i wariantem kontrolnym. Podwojenie dawek wieloskładnikowych nawozów mineralnych zwiększyło zawartość form przyswajalnych fosforu i potasu w glebie w porównaniu z dawkami pojedynczymi.
EN
The aim of experiments conducted in 2006-2007 was to define the influence of new multiple mineral fertilizers (Inmarc 4, Suprofos 25, SuproFoska 20) used with addition of urea as well as the tested plant (Miscanthus sacchariflorus) on physical and chemical properties of the soil. The pot - yield experiment was carried out on brown incomplete soil of clay light loam granular composition (light soil of very good IVa rye complex). The soil was characterized by slight acid reaction (pHKCl 6.40), C: N ratio 10.3 and average content of plant available forms of phosphorus, magnesium and potassium. The content of heavy metals (Cd, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) did not exceed permissible norms. The experimental factor I was the impact of multiple mineral fertilizers and factor II were the doses of fertilizers (single and double). The results obtained after two years of experiment show that multiple mineral fertilizers and urea lowered the pHKCl in soil, slightly increased the content of total nitrogen, phosphorus and potassium forms. Multiple mineral fertilizers and urea did not influence on the content of total calcium, magnesium, sulphur, cadmium, copper, manganese, nickel, lead and zinc forms. Single doses of multiple mineral fertilizers increased the content of available for plants forms of phosphorus and potassium in soil in comparison to the data before the experiment was established and the control variant. Double doses of multiple mineral fertilizers increased the content of available phosphorus and potassium forms in the soil, as compared with the single doses.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.85-92,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Filipek T. 2006. Chemia rolna. Wydaw. AR w Lublinie: 282 ss.
 • Grzebisz W. 2008. Nawożenie roślin uprawnych. Wydaw. PWRiL, tom I: 428 ss.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wydaw. PWN: 398 ss.
 • Krzywy E. 2007. Żywienie roślin. Wydaw. AR w Szczecinie: 178 ss.
 • Krzywy-Gawrońska E. 2007. Analiza chemiczna nawozów, gleb i roślin. Wydaw. AR w Szczecinie: 200 ss.
 • Nowak W., Draszawka-Bołzan B. 2002. Zawartość kadmu, ołowiu i niklu w życicy trwałej pod wpływem nawożenia nawozami wieloskładnikowymi. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 484: 433-439.
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Wydaw. IOŚ: 364 ss.
 • Rozporządzenie 2002. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1359.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., Korc M., Sałajczyk M. 2002. System nawożenia jako czynnik determinujący zasobność gleby w przyswajalne formy składników pokarmowych. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 484: 537-548.
 • Stępień W., Mercik S. 2001. Działanie na rośliny i glebę nawozów wieloskładnikowych i pojedynczych w zmianowaniu pięcioplanowym. Folia Univ. Agric. Stetinensis 233, Agricultura 89: 165-168.
 • Strączyńska S. 1998. Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na skład frakcyjny związków próchnicznych i chemiczne właściwości gleb. Fol. Univ. Agric. Stetinensis 190, Agricultura 72: 289-293.
 • Wiśniewski J., Bielińska J. 1998. Wpływ stosowania nawozów wieloskładnikowych na aktywność enzymatyczną i zawartość mineralnych form azotu w glebie pod uprawę tytoniu. Folia Univ. Agric. Stetinensis 190, Agricultura 72: 343-348.
 • Zawadzki S. 2003. Gleboznawstwo. Wydaw. PWRiL: 560 ss.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3918b023-8f54-4a73-968c-cc2952f92032
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.