PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 67 | 4 |
Tytuł artykułu

Porosty rezerwatu "Góra Uszeście" (Południowe Podlasie, wschodnia Polska)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Lichens of the "Gora Uszescie" nature reserve (S Podlasie, E Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Praca przedstawia listę gatunków porostów rezerwatu „Góra Uszeście” (południowe Podlasie). W wyniku badań terenowych przeprowadzonych w latach 2008 i 2009 odnotowano 52 gatunki z 33 rodzajów. Najliczniejsze są rodzaje: chrobotek Cladonia (7 gatunków), misecznica Lecanora (5) i obrost Physcia (4). Porosty zasiedlają korę drzew i krzewów, martwe drewno, konstrukcje drewniane, glebę, szczątki organiczne, mszaki i kamienie. Występują we wszystkich podstawowych formach morfologicznych. Dominują gatunki o plechach skorupiastych (42%) i listkowatych (38%). Porosty krzaczkowate są mniej pospolite, a ich udział wynosi 16%. Porosty o plechach łuseczkowatych liczą tylko 2 gatunki. Wśród 52 gatunków odnalezionych w rezerwacie „Góra Uszeście” 6 znajduje się pod ochroną prawną, w tym 5 pod ochroną ścisłą i 1 częściową. Na Czerwonej liście porostów w Polsce znajdują się 2 gatunki: mąkla tarniowa Evernia prunastri i pustułka rurkowata Hypogymnia tubulosa – w kategorii bliskich zagrożeniu (NT)
EN
The paper contains a list of lichens in the nature reserve “Góra Uszeście” (Southern Podlasie, Eastern Poland). Lichens occur on bark of trees and shrubs, wood, wooden constructions, soil, mosses and stones. Taxonomic differentiation is small. As a result of field studies carried out in 2008, 52 lichen species from 33 genera have been found. The genera of Cladonia (7 species), Lecanora (5) and Physcia (4) are the richest in species. Lichens represent all morphological forms. Crustose (42%) and foliose (38%) lichens are dominant. Lichens with fruticose thalli are less common and they account for 16%. Squamulose thalli are represented by 2 species only. Among 52 lichen species of Góra Uszeście, 6 have been legally protected, including 5 strictly protected and 1 partially protected. On the Red List of Lichens in Poland (Cieśliński et al. 2006), there are 2 taxa (Evernia prunastri and Hypogymnia tubulosa) in the category near threatened – NT
Wydawca
-
Rocznik
Tom
67
Numer
4
Opis fizyczny
s.300-309,rys.,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, ul.Świerkowa 20B, 15-950 Białystok
Bibliografia
 • Adamowski W, Łuczaj Ł. 1995. Zagrożenie i program restytucji flory kserotermicznej rezerwatu „Góra Uszeście” w Mielniku nad Bugiem. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51 (1): 80-91.
 • Ambrożewska M. 1965. Rzadkie i bardziej interesujące rośliny z okolic Drohiczyna nad Bugiem. Fragm. Flor. Geobot. 11 (4): 525-527.
 • Blanco O., Crespo A., Divakar P.K., Esslinger T.L., Hawksworth D.L., Lumbsch H.T. 2004. Melanelixia and Melanohalea, two new genera segregated from Melanelia (Parmeliaceae) based on molecular and morphological data. Mycol. Res. 108 (8): 873-884.
 • Celiński F. 1954. Flora pontyjska w Mielniku nad Bugiem. Chrońmy Przyr. Ojcz. 10 (6): 21-27.
 • Celiński F. 1961. Materiały florystyczne z okolic Drohiczyna i Mielnika nad Bugiem. Fragm. Flor. Geobot. 7 (1): 81-89.
 • Cieśliński S. 2003. Atlas rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce Północno-Wschodniej. Phytocoenosis. Supplementum Cartographiae Geobotanice 15, Warszawa-Białowieża.
 • Cieśliński S., Czyżewska K., Fabiszewski J. 2006. Red list of the lichens in Poland. W: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W, Szeląg Z. (red.). Red List of Plants and Fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 71-90.
 • Fałtynowicz W 2003. The Lichens Lichenicolous and Allied Fungi of Poland. An annotated checklist. Krytyczna lista porostów i grzybów naporostowych Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Matwiejuk A. 2008. Lichens of Mielnik over river Bug (Podlasie, Eastern Poland). Opole Scientific Society. Nature J. 41: 5-18.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa, Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. W Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Rozporządzenie 2004. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną. Dz. U. Nr 168, poz. 1765.
 • Sokołowski A.W 1973. Rozmieszczenie roślin naczyniowych na Wysoczyźnie Drohickiej. W: Czeczuga B. (red.). Przyroda białostocczyzny i jej ochrona. Pr. Biał. Tow. Nauk. 19: 103-132.
 • Sokołowski A.W 1991. Przyrodnicze obiekty chronione województwa białostockie. Dział Wydawnictw Białostockiego Parku Narodowego, Białystok.
 • Zarządzenie 2010. Zarządzenie Nr 22/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie ustanowienia zadań ochrony dla rezerwatu przyrody „Góra Uszeście”.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3909ca24-9e52-45d9-b75a-ff91bd20d67b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.