PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 06 | 4 |
Tytuł artykułu

Charakterystyka tłuszczów posmażalniczych w aspekcie przydatności do produkcji biodiesla

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Characteristics of post-frying fats in terms of usefulness for biodiesel production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy ustalono jakość 13 tłuszczów posmażalniczych z punktów gastronomicznych w aspekcie ich przydatności do produkcji biodiesla. Były to dwie próbki tłuszczów rekomendowanych jako rzepakowe oraz 11 próbek tłuszczów rekomendowanych jako palmowe, głównie po smażeniu frytek. W tłuszczach określono skład kwasów tłuszczowych oraz zawartość związków oddziałujących na przebieg transestryfikacji i cechy biodiesla, tj. wolnych kwasów tłuszczowych, pierwotnych i wtórnych produktów utleniania, związków polarnych oraz wody. Wykazano, że większość tłuszczów zawiera > 0,5% FFA, w tym jeden tłuszcz > 3,0% FFA, czyli mieszczą się one w limitach ustalonych przez różnych autorów/producentów dla surowca poddanego transestryfikacji z zastosowaniem katalizy alkalicznej. Większość tłuszczów zawierała > 20% związków polarnych oraz prawie wszystkie tłuszcze zawierały dużo wtórnych produktów utlenienia. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę oczyszczania większości tłuszczów posmażalniczych przed ich przetwarzaniem na biodiesel.
EN
In the work quality of 13 post-frying fats from catering points was established, in terms of their usefulness for biodiesel production. The materials were two samples recommended as rapeseed fats and 11 samples recommended as palm fats, mainly after frying of French fries. In fats the following were determined: fatty acid composition, content of compounds influencing the conduct of transesterification and characteristics of biodiesel, i.e. fatty acids, primary and secondary oxidation products, polar compounds and water. It has been demonstrated that most of the fats contain > 0.5% FFA, including one fat > 3.0% FFA, i.e. the limits fixed by the various authors/producers for the raw material destined to transesterification with alkaline catalysis. Most of the fats contain > 20% polar compounds and almost all fats contain a lot of secondary oxidation products. The results indicate that most post-frying fats should be cleaned before their processing for biodiesel.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
06
Numer
4
Opis fizyczny
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_63.pdf
Twórcy
autor
 • Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pl.Cieszyński 1, 10-957 Olsztyn
 • Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pl.Cieszyński 1, 10-957 Olsztyn
 • Zak ł ad Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, Polska Akademia Nauk w Olsztynie, Olsztyn
Bibliografia
 • AOCS OFFICIAL METHOD CD 7-58. Poly-unsaturated acids. Ultraviolet spectrophotometric method. 1973. AOCS, Chicago.
 • BHATTACHARYA A.B., SAJILATA M.G., TIWARI S.R., SINGHAL R.S., 2008. Regeneration of thermally polymerized frying oils with adsorbents. Food Chem. 110, 3: 562-570.
 • BILIŃSKI P., 2011. Bezpieczne tłuszcze. Cukiern. Piekar. 1: 79.
 • BULUT E., YILMAZ E., 2010. Comparison of the frying stability of sunflower and refined olive pomace oils with/without adsorbent treatment. J. Am. Oil Chem. Soc. 87, 10: 1145-1153.
 • CANAKCI M., 2007. The potential of restaurant waste lipids as biodiesel feedstocks. Bioresour. Technol. 98, 1: 183-190.
 • CHOE E., MIN D.B., 2007. Chemistry of deep-fat frying oils. J. Food Sci. 72, 5: 77-86.
 • DEFFENSE E., 1985. Fractionation of palm oil. J. Am. Oil Chem. Soc. 62, 2: 376-385.
 • FARHOOSH R., MOOSAVI S.M.R., 2009. Evaluating the performance of peroxide and conjugated diene values in monitoring quality of used frying oils. J. Sci. Technol. 11, 2: 173-179.
 • FELIZARDO P., NEIVA CORREIA M.J., RAPOSO I., MENDES J.F., BERKEMEIER R., BORDADO J.M., 2006. Production of biodiesel from waste frying oils. Waste Manage. 26, 5: 487-494.
 • HOFFMANN M., 2002. I niezbędne, i złe. Przegl. Gastron. 5: 6-7, 11.
 • JERZEWSKA M., 1991. Wprowadzenie metody oznaczania liczby anizydynowej i współczynnika Totox w olejach roślinnych i tłuszczach do krajowej praktyki laboratoryjnej. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. Tłuszcz. 26: 107-118.
 • JERZEWSKA M., PŁATEK T., 1998. Wpływ zabiegów technologicznych na zawartość polienów sprzężonych w wielonienasyconych kwasach tłuszczowych oleju rzepakowego. Tłuszcze Jadal. 33, 3-4: 127-135.
 • KNOTHE G., 2007. Some aspects of biodiesel oxidative stability. Fuel Process. Technol. 88, 7: 669-677.
 • KOTOWSKI W., 2004. Z przepracowanych tłuszczów. Agroenergetyka 3: 9.
 • LEDÓCHOWSKA E., HAZUKA Z., 2006. Przemiany termooksydatywne wybranych olejów oliwkowych i oleju rzepakowego zachodzące w czasie ogrzewania i smażenia. Tłuszcze Jadal. 41, 3-4: 193-204.
 • LEDÓCHOWSKA E., HAZUKA Z., GRABIEC-KWIATEK A., 2007. Zmiany wybranych parametrów fizykochemicznych olejów oliwkowych i oleju rzepakowego w czasie procesu smażenia w cienkiej warstwie tłuszczu. Tłuszcze Jadal. 42, 1-2: 120-132.
 • NIEWIADOMSKI H., 1993. Technologia tłuszczów jadalnych. WN-T, Warszawa.
 • ÖZBAY N., OKTAR N., TAPAN N.A., 2008. Esteriffication of free fatty acids in waste cooking oils (WCO): role of ion-exchange resins. Fuel 87, 10-11: 1789-1798.
 • PILARSKI K., 2009. Charakterystyka oleju rzepakowego jako paliwa do zasilania ciągnikowych silników z zapłonem samoczynnym. Tech. Roln. Ogrodn. Leśn. 1: 4-6.
 • PN-A-86901, 1997. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce – Tłuszcze kuchenne. Alfa-Wero, Warszawa.
 • PN-EN ISO-5508, 1996. Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej. Alfa-Wero, Warszawa.
 • PN-EN ISO 8420, 2004. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce – Oznaczanie zawartości związków polarnych. Alfa-Wero, Warszawa.
 • PN-EN ISO 660, 2005. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce – Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości. Alfa-Wero, Warszawa.
 • PN-EN ISO 3960, 2005. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce – Oznaczanie liczby nadtlenkowej. Alfa-Wero, Warszawa.
 • PN-EN ISO 6885, 2007. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce – Oznaczanie liczby anizydynowej. Alfa-Wero, Warszawa.
 • RUIZ-MÉNDEZ M., MARMESAT S., LIOTTA A., DOBARGANES M.C., 2008. Analysis of used frying fats for the production of biodiesel. Grasas Aceites 59, 1: 45-50.
 • RZEPECKA-STOJKO A., MACIEJEWSKA-PASZEK I., KUREK A., DZIEDZIC K., WARDAS M., 2004. Wpływ ogrzewania oraz smażenia produktu wysokoskrobiowego i bogatobiałkowego na jakość wybranych olejów jadalnych. Bromatol. Chem. Toksykol. 28, 3: 217-223.
 • TAŃSKA M., ROTKIEWICZ D., 2003. Stopień przemian lipidów wybranych olejów roślinnych i konsumpcyjnych nasion oleistych. Tłuszcze Jadal. 38, 3-4: 147-161.
 • TYNEK M., BARTCZAK A., PACZKOWSKA R., 2007. Porównanie przemian termooksydatywnych zachodzących w wybranych olejach oliwkowych, oleinie palmowej i oleju rzepakowym podczas modelowego smażenia kawałków ziemniaków w głębokim tłuszczu. Tłuszcze Jadal. 42, 1-2: 110-119.
 • WALISIEWICZ-NIEDBALSKA W., LIPKOWSKI A.W., KIJEŃSKI J., 2005. Aspekty technologiczne i ekonomiczne wytwarzania biopaliwa estrowego. W: Materiały konferencji pt. „Zintegrowane, inteligentne systemy wykorzystania energii odnawialnej” Częstochowa – Podlesice 2005. Red. Z. Bis. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa: 1-9.
 • WANG Y., OU S., LIU P., ZHANG Z., 2007. Preparation of biodiesel from waste cooking oil via two-step catalyzed process. Energy Convers. Manage. 48, 1: 184-188.
 • ZADERNOWSKI R., SOSULSKI F., 1978. Composition of total lipids in rapeseed. J. Am. Oil Chem. Soc. 55, 12: 870-872.
 • ZHANG Y., DUBÉ M.A., MCLEAN D.D., KATES M., 2003. Biodiesel production from waste cooking oil: 1. Process design and technological assessment. Bioresour. Technol. 89, 1: 1-16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-38fc7662-f105-4498-8354-a3d4621cbbed
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.