PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 |
Tytuł artykułu

Udział Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy w realizacji Globalnej Strategii Ochrony Roślin w zakresie gromadzenia zagrożonych gatunków

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Activity of the National Centre for Plant Genetic Resources, Botanical Garden, Bydgoszcz, Poland in the ex-situ conservation of endangered plant species
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Uchwalona w 1992 roku w Rio de Janeiro „Konwencja o Różnorodności Biologicznej” podkreśla istotną rolę ochrony ex situ jako uzupełniającej metody ochrony różnorodności biologicznej gatunków i genotypów, w tym roślin występujących na naturalnych stanowiskach. W „Globalnej Strategii Ochrony Roślin” na lata 2011–2020 zapis oznaczony jako cel VIII precyzuje, że 75% roślin zagrożonych powinno znaleźć się w kolekcjach ex situ ogrodów botanicznych i banków nasion, a 20% powinno zostać objętych programem restytucji do naturalnego środowiska. W Ogrodzie Botanicznym Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG) w Bydgoszczy gromadzone są zasoby genowe traw, gatunki roślin dwuliściennych, posiadających wartości użytkowe oraz rośliny mające zastosowanie na terenach zdegradowanych i ugorowanych (tzw. kolekcja rekultywacyjna). W zakresie ochrony ex situ rodzimej różnorodności biologicznej w 2008 roku przystąpiono do odtwarzania naturalnych zbiorowisk roślinnych. Dla utworzonych zbiorowisk przygotowano warunki siedliskowe zbliżone do naturalnych. Do roku 2010 wykonano stanowiska dla halofi tów, roślinności wydmowej, kserotermicznej i ruderalnej oraz dla grupy efemerofitów. W 2011 r. w kolekcjach zgromadzono 114 gatunków objętych ochroną całkowitą i częściową w Polsce, co stanowiło 30,6% gatunków z gromady paprotników oraz nago- i okrytonasiennych podanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 5.01.2012 r. (Dz.U. 2012, nr 0, poz. 81).
EN
The Botanical Garden of the National Centre of Plant Genetic Resources in Bydgoszcz is one of Polish institutions involved in ex-situ collecting and conservation of endangered plant species as part of the implementation of the 8th target of Global Strategy for Plant Conservation. By 2020, 70% of the total number of endangered species ought to be preserved in the ex situ collections of botanical gardens and seed banks, and 20% of them should be included in the programs to restore them to their natural environment. At the end of 2011, there were 114 species in the fi eld collections of the National Centre of Plant Genetic Resources Botanical Garden in Bydgoszcz that were under the total and partial plant protection, and those species made up for 30.6% of the species from the classes of ferns, gymnosperms and angiosperms included in the directive of the Minister of Environment on 5 January 2012 (Law Gazette 2012, number 0, position 81). Seventy-six species of the endangered vascular plants in the Kujawsko-pomorskie voivodeship were also collected, the species make up for 20.4% in comparison to 372 taxons mentioned in “The critical list of vascular plants which are endangered in the region of kujawsko-pomorskie voivodeship” published by Rutkowski in 1997.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Numer
16
Opis fizyczny
s.24-30,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Ogród Botaniczny Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, ul.Jeździecka 5, 85-687 Bydgoszcz
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczyw Radzikowie, Radzików
 • Ogród Botaniczny Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, ul.Jeździecka 5, 85-687 Bydgoszcz
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczyw Radzikowie, Radzików
Bibliografia
 • Dz.U. 2004 (Law Gazette), nr 168 poz. 1764, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną.
 • Dz.U. 2012 (Law Gazette), nr 0, poz. 81, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 w sprawie ochrony gatunkowej roślin.
 • Galera H., Puchalski J., Gawryś W., 1999. Polskie kolekcje roślin chronionych i zagrożonych oraz endemitów i reliktów – Część 1. Gatunki objęte ochroną prawną. Biul. Ogr. Bot., Muz. Zbior., 8: 41-83.
 • Majtkowski W., 2010. Odtworzenie fitocenozy wydmowej i solniska w Ogrodzie Botanicznym w Bydgoszczy KCRZG IHAR - PIB. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 555: 71-77.
 • Majtkowski W., Majtkowska G., 2000. 27 lat udziału Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy w międzynarodowej eksploracji roślinnych zasobów genowych. Biul. Ogr. Bot., Muz. Zbior., 9: 113-116.
 • Majtkowski W., Majtkowska G., 2011. The reconstruction of replacement habitats in the Botanical Garden of National Centre of Plant Genetic Resources of the Plant Breeding and Acclimatization Institute in Bydgoszcz, Poland. ss. 45-52. W: Back to Eden – the Challenges for Contemporary Gardens; red.: Włoch W., Conference Proceedings, Katowice – Ustroń – Mikołów, 21-23.05.2011.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland: a checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki PAN im. Władysława Szafera, Kraków, ISBN 83-85444-83-1, http://info.botany.pl/czek/check.htm, 30.01.2014.
 • Moss H., Guarino L., 1995. Gathering and recording data in the field. W: Collecting Plant Genetic Diversity. Technical Guidelines; eds.: Guarino L., Ramantha Rao V., Reid R., CAB International, Wallingford: 367-418.
 • Puchalski J., Gawryś W., 2007. Kolekcje roślin chronionych i zagrożonych oraz gatunków objętych Konwencją Berneńską w polskich ogrodach botanicznych. Biul. Ogr. Bot., Muz. Zbior., 16: 47-184.
 • Rutkowski L., 1997. Rośliny naczyniowe - Tracheophyta. W: Czerwona lista roślin i zwierząt ginących i zagrożonych w regionie kujawsko-pomorskim; red.: Buszko J., Kasprzyk K., Pawlikowski T., Przystalski A., Rutkowski L.. Acta Univ. Nicol. Copernici. Biologia 53 supl. Nauki Mat.-Przyr., 98: 5-20.
 • Rutkowski L., 2011. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w regionie kujawsko-pomorskim. Opracowanie nie publikowane.
 • Sharrock S., 2011. Monitoring progress towards Target 8 of the Global Strategy for Plant Conservation. ss. 13-20. W: Back to Eden – the Challenges for Contemporary Gardens; red.: Włoch W., Conference Proceedings, Katowice – Ustroń – Mikołów, 21-23.05.2011.
 • Sharrock S., 2012. GSPC, Global Strategy for Plant Conservation. A guide to the GSPC. All the targets objectives and facts. Botanic Gardens Conservation International, Richmond, UK, 36 ss.
 • Tyler B.F., Chorlton K.H., Thomas I.D., 1987. Collection and field sampling techniqes for forages. 3-10. W: Collection Temperate Forage Grass and Clover; ed.: Tyler B.F., IBPGR Training Courses: Lectures series 1. IBPGR Rome.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-38fa9271-0160-4e3d-a536-43214c1bc5ad
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.