PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 3[41] |
Tytuł artykułu

Functional diversity of Kielce suburban municipalities versus the standard of living of their inhabitants

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zróżnicowanie funkcji gmin podmiejskich Kielc a poziom życia ich mieszkańców
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Urbanization processes of areas located within large cities entail a number of consequences, such as a change in employment structure of inhabitants in these areas. New housing developments attract a stream of well-educated and affluent urban dwellers, who move to the suburbs and contribute to the transformation of dominating functions in the areas located near the cities. Based on selected empirically measurable characteristics, synthetic measures were calculated for the phenomena analyzed with the use of the Hellwig method. The following functions have been included: agricultural, recreational, service, industrial, and residential. Based on the conducted analysis, it can be claimed that most of the examined municipalities are characterized by multifunctional development, with no dominant function apparent. Also, the analysis revealed the existence of three social classes in the studied areas, distinguished by a very high, high, or average standard of living of their members. The study found that the highest standard of living is typical for the municipalities where industrial and service-related functions dominate.
PL
Procesy urbanizacji obszarów zlokalizowanych w obrębie dużych miast pociągają za sobą wiele skutków. Zmienia się struktura zatrudnienia zamieszkującej tam ludności. Do nowych osiedli napływa strumień ludności miejskiej, dobrze wykształconej i zamożnej. Następstwem tego procesu jest przemiana funkcji obszarów położonych w sąsiedztwie miast. Badaniem objęto gminy podmiejskie Kielc. Na podstawie wybranych cech empirycznych obliczono syntetyczne miary dla analizowanych zagadnień przy zastosowaniu metody Hellwiga. Przyjęto następujące funkcje: rolnicze, rekreacyjne, usługowe, przemysłowe, rezydencjalne. Na podstawie przeprowadzonej analizy można skonstatować, że większość analizowanych gmin charakteryzuje się rozwojem wielofunkcyjnym, bez wyraźnie dominującej funkcji. Przeprowadzona analiza pozwoliła wyodrębnić trzy klasy: o bardzo wysokim, wysokim i średnim poziomie życia. Stwierdzono, że najwyższy poziom życia występuje w gminach, w których dominują funkcje przemysłowe i usługowe.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
p.293–299,fig.,ref.
Twórcy
 • Kielce University of Technology, Aleja Tysiaclecia Panstwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, Poland
Bibliografia
 • Bański, J. (2006). Geografia polskiej wsi. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Bański, J., Czapiewski, K. (2008). Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich regionu. Ekspertyza, Warszawa: Wyd. IGiZP PAN.
 • Bański, J., Stola, W. (2002). Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: Wyd. IGiPZ PAN.
 • Chojnicki, T., Czyż, T. (1991). Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności. Warszawa: Wyd. KPZK PAN.
 • Duczkowska-Małysz, K. (1998). Typologia obszarów wiejskich – kryteria delimitacji w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej. In: Z. Więckiewicz (Ed.), Przekształcenia obszarów wiejskich makroregionu południowo-zachodniego. Wrocław: Wyd. AR.
 • Kopacz, I., Mularczyk, M. (2011). Zróżnicowanie funkcjonalne gmin sfery podmiejskiej Kielc. In: W. Kamińska, K. Heffner (Ed.), Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji. Warszawa: Wyd. IGiZP PAN.
 • Koter, M. (1985). Kształtowanie się strefy podmiejskiej w świetle badań historyczno-geograficznych. Acta Univ. Lodz. Folia Geogr. Physic., 5.
 • Rutkowski, J. (1984). Podstawowe pojęcia statystyki społecznej. Wiad. Stat., 10.
 • Salomon, J. (2007). Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Inż. Roln., 8(96).
 • Słodczyk, J. (2001). Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Opole: Wyd. UO.
 • Suliborski, A. (1985). Delimitacja strefy podmiejskiej Łodzi. Analiza pojęć i założeń metodologicznych. Acta Univ. Lodz. Folia Geogr. Physic., 5.
 • GUS (n.d.). Pobrano 15 lipca 2015 r. z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL.
 • Starostwo Powiatowe w Kielcach (n.d.). Retrieved July 15th 2015 from: www.powiat.kielce.pl.
 • Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 (2013). Kielce: Sejmik Województwa Świętkorzyskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-38e11fe8-651b-4632-89b4-cbd41d604b71
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.