PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 4 |
Tytuł artykułu

Zmiany w zagospodarowaniu stref podmiejskich w kontekście prowadzenia gospodarki ściekowej

Warianty tytułu
EN
Changes in suburban development in the context of wastewater management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Nasilające się procesy urbanizacyjne w strefach podmiejskich dużych polskich miast możliwe są dzięki liberalnym politykom przestrzennym prowadzonym przez sąsiednie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Rozwój przestrzenny jest ściśle powiązany z wieloma innymi systemami, w tym między innymi z gospodarką ściekową. Planowanemu rozwojowi przestrzennemu powinien towarzyszyć rozwój systemów gospodarki ściekowej, tak aby odpowiadał on na realne obecne i przyszłe potrzeby mieszkańców. W niniejszej pracy skonfrontowano dwa scenariusze rozwoju gminy Żórawina. Szacowane zmiany liczby mieszkańców, wynikające z tendencji demograficznych oraz polityki przestrzennej porównano z inwestycjami związanymi z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Przeprowadzone analizy pozwoliły stwierdzić, że rozbudowa oczyszczalni ścieków znacząco przewyższa potrzeby gospodarstw domowych w chwili obecnej oraz przy założeniu stałego przyrostu liczby mieszkańców gminy. Działania te nie są przy tym wystarczające przy założeniu realizacji polityki przestrzennej. Stwierdzono również brak koordynacji polityk rozwojowych w tych zakresach.
EN
Increasing urbanization processes in the suburban areas of large Polish cities are possible thanks to the liberal spatial policies adopted by the neighboring rural and urban-rural municipalities. Spatial development is closely linked to many other systems, including wastewater management. Planned spatial development should be accompanied by the development of wastewater systems, to correspond to the real current and future needs of the residents. The study confronted two development scenarios for Żórawina municipality. Estimated changes in the number of inhabitants, resulting from demographic trends and spatial policy, were compared with investments related to the implementation of the National Program for Municipal Wastewater Treatment. The conducted analysis revealed that enlargement of the sewage treatment plant significantly exceeds the needs of the households at the moment, as well as future needs according to a constant increase in the number of inhabitants of the municipality. However, investments in capacity of the sewage treatment plant are not sufficient to scenario of spatial policy. No coordination of development policies in these areas was observed.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
4
Opis fizyczny
s.133-139,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
Bibliografia
 • Beim M., 2009. Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań.
 • Błaszczyk P., 2012. Wpływ wyznaczania granic i obszarów aglomeracji oraz zasięgów komunalnego systemu kanalizacyjnego na wdrażanie wymagań dyrektywy 91/271/EWG w Polsce. Ochr. Środ. Zas. Nat. 52, 7–31.
 • Bogoń B., Cupak A., Wałęga A., 2011. Koncepcja poprawy gospodarki ściekowej w gminie Baranów Sandomierski. Infrastr. Ekol. Ter. Wiej. 2, 83–97.
 • Bugajski P., Satora S., 2009a. Bilans ścieków dopływających i dowożonych do oczyszczalni na przykładzie wybranego obiektu. Infrastr. Ekol. Ter. Wiej. 5, 73–82.
 • Bugajski P., Satora S., 2009b. Zmienność jednostkowego zużycia wody przez mieszkańców Olkusza. Infrastr. Ekol. Ter. Wiej. 5, 51–60.
 • Bugajski P., Satora S., 2011. Wpływ zanieczyszczeń odprowadzanych z ubojni trzody chlewnej oraz masarni na jakość ścieków dopływających do oczyszczalni. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 10(2), 3–10.
 • Gutry-Korycka M. (red.), 2005. Urban Sprawl. Warsaw Agglomeration Case Study. Warsaw University Press Warszawa.
 • Kajdanek K., 2011. Pomiędzy miastem a wsią. Nomos Kraków.
 • Kazak J., Szewrański S., Sasik J., 2013. Gospodarowanie zasobami przestrzennymi w strefie podmiejskiej Wrocławia. Stud. i Mat. Kom. Przestrz. Zagosp. Kraj. CLII, 185–197.
 • Pawęska K., Bawiec A., Włodek S., Smaga E., 2013. Wstępna analiza średniego zużycia wody w jednorodzinnych gospodarstwach domowych. Infrastr. Ekol. Ter. Wiej. 1/IV, 171–179.
 • Sadecka Z., Myszograj S., 2011. Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków na przykładzie wybranych gmin. Inż. Środ. 141, 15–26.
 • Szewrański S., Kazak J., Sasik J., 2013. Procesy suburbanizacyjne i ich skutki środowiskowe w strefie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się dużego miasta. Jakość życia a zrównoważony rozwój. Prac. Nauk. Uniw. Ekon. Wrocł., 293, 170–179.
 • Tomczuk B., 2011. Zmienność ilości ścieków i nieczystości ciekłych oraz ładunku zanieczyszczeń na przykładzie oczyszczalni ścieków komunalnych w Lipsku n. Biebrzą. Inż. Ekol. 24, 145–153.
 • Więcław-Michniewska J., 2006. Krakowskie suburbia i ich społeczność. IGiGP Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-38c8b82a-ab77-4cca-8486-283a8d9f215c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.