PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 3 |
Tytuł artykułu

Postęp a koszty produkcji żywca brojlerów kurzych w Polsce w latach 1994-2015

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Progress versus production costs of live broiler chickens in Poland between 1994 and 2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy badano wpływ ogólnego postępu rolniczego na zmianę kosztów jednostkowych produkcji żywca brojlerów w latach 1994-2015. Za mierniki postępu przyjęto coroczne wyniki oceny wartości użytkowej kurcząt brojlerów w Polsce, prowadzonej przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt (1994-2000), Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt (2001-2003) oraz Krajową Radę Drobiarstwa (2004-2015). Wszystkie analizowane wskaźniki w okresie 1994-2015 uległy istotnej poprawie: wskaźnik zużycia paszy z poziomu 2,52 do 1,66 kg/kg, przyrost masy odpowiednio z 38,1 do 60,0 g/dobę, natomiast wielkość upadków zmalała z 9 do 4,3%. Jednostkowe koszty produkcji żywca, wyrażone w cenach stałych z 1994 roku, zmniejszyły się w latach 1995-2015 o 36%, przy czym do 2003 roku spadek kosztów następował w tempie 2,5% rocznie, natomiast od 2004 roku zmniejszenie kosztów zachodziło w średnim tempie 1% rocznie. Największy wpływ na obniżenie kosztów produkcji żywca brojlerów (o 22%) miał spadek kosztów pasz spowodowany poprawą wskaźnika konwersji paszy, obniżeniem (o 9%) kosztów pozostałych i kwoty zakupu materiału do chowu oraz kosztów zakupu piskląt jednodniowych (5%).
EN
The paper presents analysis of influence of total agriculture progress on changes of unit costs in broiler chicken production in 1994-2015. Results of annual assessment of utility value of broiler chicken in Poland were taken as a measure of total progress in production. This assessment was carried out by Central Animal Breeding Office (1994-2000), National Centre of Animal Breeding (2001-2003), and National Poultry Council (2004-2015). All analysed indices improved between 1994 and 2015 as followes: feed conversion ratio from 2.52 to 1.66 kg/kg, daily mass increment from 38.1 to 60.0 g/day, mortality from 9% to 4.3%. In 1994-2015, unit costs of broiler production (expressed in constant prices of 1994) decreased by 36%. Up to 2003, decrease in costs was on average 2.5% yearly and since 2004 the decrease was on average 1% yearly. The strongest influence on lowering broiler chickens production costs (22%) was exercised by decrease in feed costs due to improvement of feed conversion ratio, decrease in other costs (9%) and the purchase amount of material for breeding and costs of purchase of one-day chicks (5%).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.60-73,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy, Kraków
Bibliografia
 • Banaś, K. (2004). Wpływ poziomu cen na opłacalność produkcji kurcząt brojlerów. Roczniki Naukowe Zootechniki, nr 31(2), s. 299-307.
 • Czyżewski, A., Danilczuk, J. (2008). Konkurencyjność polskiego rynku drobiu i jaj w wymianie z Unią Europejską. Roczniki Naukowe SERiA, nr 4(10), s. 56-61.
 • Dybowski, G. (2014). Podstawy konkurencyjności polskiej branży drobiarskiej. Studia i Monografie, nr 160. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Klepacki, B. (1990). Organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania postępu technologicznego w gospodarstwach indywidualnych (na przykładzie produkcji roślinnej). Warszawa: Wydawnictwo SGGW-AR.
 • Kucka, E. (1999). Koszty produkcji drobiu rzeźnego. W: R. Kisiel (red.), Ekonomika produkcji rolniczej. Olsztyn: Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej.
 • Olszańska, A. (2012). Rynek żywca w Polsce (1955-2010) – zmiany strukturalne, koncentracja produkcji i wahania podaży. Monografie i Opracowania, nr 214. Wrocław: Wydawnictwo Uniwerytetu Ekonomicznego.
 • Runowski, H. (1997). Postęp biologiczny w rolnictwie. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Runowski, H. (2009). Tendencje zmian w organizacji i ekonomice przedsiębiorstw rolnych – aspekty teoretyczne. Zeszyty Naukowe SGGW, seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 75, s. 197-210.
 • Runowski, H. (2015). Kierunki i skala zmian dochodów rolniczych w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2014. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVII, z. 6, s. 233-239. Rynek Drobiu i Jaj. Analizy rynkowe (1994-2016). Warszawa: IERiGŻ, ARR, MRRiW.
 • Stańko, S. (2011). Tendencje w produkcji, konsumpcji i handlu mięsem drobiowym w Polsce w latach 1990-2009. Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, nr 11(26), s. 161-168.
 • Świerczewska, E., Stępińska, M., Niemiec, J. (1999). Chów kur. Warszawa: Fundacja Rozwój SGGW.
 • Utnik-Banaś, K., Żmija, J., Sowula-Skrzyńska, E. (2014). Economic aspects of stocking density reduction in broiler chicken breeding on the example of farms in Southern Poland. Annals of Animal Science, nr 3(14), s. 663-671.
 • Utnik-Banaś, K. (2016). Zastosowanie funkcji produkcji Cobba-Douglasa do analizy zmian nakładów w produkcji żywca brojlerów. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 103, z. 3, s. 117-126.
 • Wawrzyniak, B.M. (2003). Doradztwo i postęp w rolnictwie polskim. Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
 • Wicki, L. (2010). Efekty upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Rozprawy Naukowe i Monografie, Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Woś, A. (1996). Strategiczne problemy rozwoju polskiego rolnictwa. Synteza. nr 21, Warszawa: IERiGŻ.
 • Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu (1995-2000). Centralna Stacja Hodowli Zwierząt, Warszawa.
 • Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu (2007-2016). Krajowa Rada Drobiarstwa-Izba Gospodarcza w Warszawie.
 • Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej (2016). Pobrano z: http://www.minrol.gov.pl/pol/ Rynki-rolne (data dostępu: 30.08.2016).
 • Żmija, J. (1999). Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich w Regionie Małopolski. Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy.
 • Żmija, J., Czekaj, M. (2013). Livestock Production Poland in the Face of Challenges Posed by the Common Agricultural Policy Introduction. Tavrijs’kij Visnik Agrarnoji Nauki, nr 2, s. 59-65.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-38ac7a43-8c51-4f59-91d9-46f41b59013b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.