PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 09[58] |
Tytuł artykułu

Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002–2011

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Changes in sugar beet production in the Kujawsko-Pomorskie voivodeship in 2002-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono na podstawie danych GUS zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002–2011. W tym okresie powierzchnia uprawy buraka cukrowego zmniejszyła się o 30,3%, plony zwiększyły się o 7,5%, a zbiory zmalały o16,2%. Od 2002 roku do 2010 roku areał buraka cukrowego najbardziej został ograniczony w powiatach: świeckim (o 57,4%) i żnińskim (o 44,9%). W 2002 roku w 25 gminach o największej powierzchni uprawy buraka cukrowego roślina ta zajmowała 26,4 tys. ha (48,8% areału w województwie). Do 2010 roku powierzchnia uprawy w analizowanych gminach zmniejszyła się o 25,2% (do 19,7 tys. ha ) w stosunku do 2002 roku (51,3% areału buraka cukrowego w całym województwie). Głównym powodem ograniczenia produkcji buraka cukrowego była reforma rynku cukru w Unii Europejskiej w latach 2006–2009.
EN
The paper presents the CSO data changes in sugar beet production in the Kujawsko-Pomorskie voivodeship in 2002-2011. During this period the growing area under sugar beet decreased by 30.3%, yields increased by 7.5%, and decreased harvest o16.2%. From 2002 to 2010 sugar beet area has been reduced in most district: swiecki (by 57.4%) and zninski (by 44.9%). In 2002, the 25 communes with the largest area under sugar beet was occupied 26.4 thousand ha (48.8% of the area in the voivodeship). By 2010, the area of sugar beet in the analyzed communes decreased by 25.2% (19,7 thousand ha) compared to 2002 (51.3% of the area of sugar beet in the entire voivodeship). The main reason for limiting the production of sugar beet was the reform of the sugar market in the European Union in 2006-2009.
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
Bibliografia
 • Artyszak A.: Zmiany w produkcji buraka cukrowego w Polsce na tle Unii Europejskiej w I dekadzie XXI wieku. Rocz. Nauk. SERiA t. XIV, z. 1, 2012.
 • Artyszak A.: Agrotechniczne i siedliskowe uwarunkowania plonowania i zdrowotności korzeni buraka cukrowego. Rozprawy Naukowe i Monografie, 398, Wyd. SGGW Warszawa, 2012.
 • Artyszak A.: Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie lubelskim w latach 2002– 2011. Zesz. Nauk. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing, 8 (57), 2012.
 • Baza Danych Lokalnych GUS.
 • CEFS: CEFS Sugar Statistics 2011. Wyd. CEFS, Brussels, 2011.
 • Janiak W., Piecuch K, Siódmiak J.: Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych. Burak cukrowy 2011, Słupia Wielka COBORU, 83, 2011.
 • Janiak W., Piecuch K, Siódmiak J.: Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych. Burak cukrowy 2011, Słupia Wielka COBORU, 92, 2012.
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Restrukturyzacji (Monitor Polski nr 44, poz. 672), 2009.
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie wykazu gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych w Krajowym Programie Restrukturyzacji (Monitor Polski nr 44, poz. 673), 2009.
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmiany wykazu gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych w Krajowym Programie Restrukturyzacji (Monitor Polski nr 12, poz. 127), 2010.
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji (Monitor Polski nr 61, poz. 585), 2011.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz. Urz. WE L. 58 z dnia 28.02.2006).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2006 z 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (Dz. Urz. WE L. 58 s. 32 z dnia 28.02.2006 r.).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. WE L. 58 z dnia 28.02.2006).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz. Urz. WE L 283 z dnia 27.10.2007).
 • Agencja Rynku Rolnego wypłaciła prawie 1230 mln PLN pomocy dla Beneficjentów działań Krajowego Programu Restrukturyzacji. [Tryb dostępu: http://arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1304:wypata-pomocybeneficjentom-dziaa-krajowego-programu-restrukturyzacji-793-mln-pln&catid=80:krajowyprogram-restrukturyzacji&Itemid=148]. [data odczytu: luty 2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3893b8c1-fc18-4c99-8dfe-1e8636d75001
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.