PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 17 | 2[189] |
Tytuł artykułu

Wpływ adiuwantów oraz zredukowanych dawek środków ochrony roślin na skład pokarmowy ziarna jęczmienia jarego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of adjuvants and reduced doses of pesticides on nutrient composition of spring barley grain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Doświadczenie polowe prowadzono w latach 2007-2009 w GD Czesławice (środkowa Lubelszczyzna) na glebie płowej wytworzonej z lessu (II klasa bonitacyjna). W badaniach uwzględniono 3 dawki herbicydów, antywylegacza i fungicydów (100%, 75%, 50%) oraz rodzaj adiuwanta (olejowy, powierzchniowo-czynny, mineralny). Obiekt kontrolny stanowiły poletka bez adiuwanta. Oceniano zawartość składników pokarmowych w ziarnie (białko, tłuszcz, włókno, popiół, substancje BAW), plon białka oraz korelację pomiędzy wybranymi składnikami ziarna a występowaniem agrofagów. Dowiedziono, że redukcja dawek pestycydów o 50% powodowała zmniejszenie zawartości białka, tłuszczu i włókna w ziarnie jęczmienia jarego, w porównaniu z dawkami 75% oraz dawkami maksymalnymi. Dzięki dodatkowi adiuwantów (zwłaszcza olejowego) do cieczy opryskowej, redukcja dawek pestycydów o 25% nie powodowała pogorszenia jakości ziarna jęczmienia. Zastosowanie zredukowanych o 50% dawek pestycydów w połączeniu z adiuwantami wpływało negatywnie na analizowane składniki pokarmowe ziarna. Wynikało to ze zwiększonego udziału agrofagów w łanie jęczmienia (zwłaszcza powietrznie suchej masy chwastów oraz chorób podstawy źdźbła). Spośród testowanych adiuwantów, niezależnie od dawki pestycydów, największy wpływ na kształtowanie korzystnego składu pokarmowego ziarna jęczmienia posiadał adiuwant olejowy Atpolan 80 EC.
EN
A field experiment with spring barley was conducted in 2007-2009 at the Experimental Farm Czesławice (central part of Lublin region) on lessive soil developed from loess (2nd bonitation class). The research included 3 doses of herbicides, fungicides and a retardant (100%, 75%, 50%) as well as the type of adjuvant applied (superficially active, oil, mineral). Control objects without adjuvant were also taken into consideration. The object of the experiment was the content of nutrient in the grain (protein, fat, fibre, ash extract, N-free extract), protein yield and correlation between chosen elements of the grain and the occurrence of agrophages. It was proved that the reduction of pesticide doses by 50% caused a considerable decrease of the protein, fat and fibre in spring barley grain as compared with the 75% dose and with the maximum dose. Thanks to the addition of adjuvants (especially oil adjuvant) to the spraying liquid the reduction of pesticides doses by 25% did not cause deterioration of grain quality. Further reduction (by 50%) of pesticide doses, in spite of interaction with adjuvants, had a negative effect on the content of the analysed nutrients in the grain. The above situation resulted from increased proportion of agrophages in barley canopy (especially air-dry weight of weeds and fungal diseases of culm base). Among the tested adjuvants, irrespective of the pesticide doses, the oil adjuvant Atpolan 80 EC had the greatest effect on the modification of beneficial nutrient composition of barley grain.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
17
Numer
Opis fizyczny
s.345-357,tab,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
 • Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
autor
 • Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
Bibliografia
 • Adamczewski K., Augiewicz U., Urban M., 1995. Reakcja odmian jęczmienia jarego na herbicydy. Mat. 35. Sesji Nauk. IOR, cz. II, 321-323.
 • Błaszkowski J., Piech M., 2002. Comparison of seed-borne fungal communities of neked and husked oats and barley. Phytopatol. Pol. 24, 73-74.
 • Domaradzki K., Praczyk T., Matysiak K., 2002. System wspomagania decyzji w integrowanej ochronie zbóż przed chwastami. Post. Ochr. Roślin 42 (1), 340-348.
 • Gaskin R.E., Murray R.J., Krishna H., Carpenter A., 2000. Effect of adjuvants on the retention of insecticide spray on cucumber and pea foliage. New Zeland Plant Protection 53, 355-359.
 • Kapeluszny J., 2003. Wpływ zróżnicowanej gęstości siewu i obniżonych dawek herbicydów na plonowanie zbóż jarych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43 (2), 718-721.
 • Kierzek R., Adamczewski K., 2002. Wpływ parametrów opryskiwania na działanie herbicydów Granstar 75 WG i Aminopielik Tercet 500 SL. Post. Ochr. Roślin 42 (1), 239-243.
 • Kierzek R., Ratajkiewicz H., 2004. Wpływ adiuwantów i parametrów opryskiwania na retencję cieczy na liściach w wybranych roślinach jednoliściennych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44 (2), 828-831.
 • Koziara W., 2004. Wpływ nawozów dolistnych i adiuwanta na plonowanie pszenicy ozimej. Pam. Puł. 135, 91-99.
 • Kwiatkowski C., 2004. Plonowanie i jakość ziarna nagoziarnistej i oplewionej formy jęczmienia jarego w zależności od zróżnicowanej ochrony zasiewów. Pam. Puł. 135, 137-144. i monokulturze w zależności od sposobu pielęgnacji łanu. Pam. Puł. 139, 97-104.
 • Kwiatkowski C., 2009. Studia nad plonowaniem jęczmienia jarego nagoziarnistego i oplewionego w płodozmianie i monokulturze. Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 336, 117 ss.
 • Kwiatkowski C., Wesołowski M., 2005. Jakość ziarna jęczmienia jarego uprawianego w płodozmianie i monokulturze w zależności od sposobu pielęgnacji łanu. Pam. Puł. 139, 97-104.
 • Nalewaja J.D., Devilliers B., Matysiak R., 1996. Surfactant and salt effect glyphosate retention and absorption. Weed Research 36, 241-247.
 • Noworolnik K., 2003. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie jęczmienia jarego w różnych warunkach siedliska. IUNG, Monografie i Rozprawy Naukowe 8, 66 ss.
 • Noworolnik K., Najewski A., Leszczyńska D., 2002. Charakterystyka i technologia uprawy odmian jęczmienia jarego. IHAR, IUNG, COBORU, Radzików.
 • Pawłowska J., Pecio A., Bichoński A., 1999. Wpływ różnych dawek herbicydów z dodatkiem adiuwanta na odchwaszczanie, plonowanie i wartość browarną jęczmienia jarego. Post. Ochr. Roślin 39 (2), 676-679.
 • Pecio A., Pawłowska J., Bichoński A., 2000. Plonowanie i wartość browarna ziarna odmian jęczmienia jarego na tle zróżnicowanych sposobów ochrony zasiewów. Fragm. Agron. 2 (66), 45- 61.
 • Piekarczyk M., 2005. Możliwość redukcji dawek herbicydów Aminopielik Super 464 SL i Chisel 75 WG w odchwaszczaniu jęczmienia jarego. Acta Sci. Pol., Agricultura 4 (1), 89-95.
 • Pietryga J., Drzewiecki S., 2006. Wysokość i jakość plonowania pszenicy jarej przy różnych poziomach nawożenia azotowego oraz zróżnicowanych dawkach herbicydu. Prog. Plant Protection/ Post. Ochr. Roślin 46 (2), 93-97.
 • Pommer G., 1991. Ertrag, Eertrarsstructur und Qualität verschiedener Feldfruchte unter abgestufter Bewirtschaftungsintensität. Bayer. Landwirtsch. Jahrb., 68, 380-388.
 • Praczyk T., 2001. Rozwój badań i zastosowań adiuwantów w Polsce. Post. Ochr. Roślin 41 (1), 110- 113.
 • Rola H., Rola J., 2002. Progi szkodliwości chwastów w programach decyzyjnych ochrony roślin zbożowych. Post. Ochr. Roślin 42 (1), 332-339.
 • Wachowiak M., Kierzek R., 2003. Wpływ dawki środka ochrony roślin, dodatku adiuwanta i wielkości kropel na efektywność zwalczania agrofagów. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43 (2), 994-997.
 • Wesołowski M., Kwiatkowski C., Harasim E., 2005. Wpływ zmniejszonych dawek niektórych herbicydów na plonowanie i zachwaszczenie pszenicy ozimej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 45 (2), 1194-1196.
 • Wiewióra B., 2006. Porównanie wybranych cech nieoplewionego i oplewionego ziarna jęczmienia jarego. Pam. Puł. 142, 547-560.
 • Woźnica Z., 2003. Współdziałanie adiuwantów a skuteczność chwastobójcza herbicydów. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43 (1), 473-479.
 • Woźnica Z., Messersmith C.G., Nalewaja J.D., 2003. Wpływ adiuwantów na skuteczność chwastobójczą sulfosulfuronu (Apyros 75 WG). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 490, 313-321.
 • Woźnica Z., Idziak R., Szewczyk R., 2004. Nowy, wielofunkcyjny adiuwant do herbicydów opartych na glifosacie. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44 (1), 531-537.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3886da60-e68f-4216-8372-3cd1ea2799b9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.