PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 20 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ czasu rozrostu końcowego na jakość bułek pszennych otrzymanych metodą odroczonego wypieku

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The influence of the final fermentation time on wheat rolls' quality in the process of postponed banking
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzona praca badawcza miała na celu określenie wpływu czasu rozrostu końcowego, tzw. „garowania", na jakość bułek „kajzerek" otrzymanych metodą odroczonego wypieku. Materiał doświadczalny stanowiło mrożone ciasto pszenne, które podczas odroczonego wypieku było poddawane w różnym czasie garowaniu wynoszącym 30, 40, 60, 80 lub 90 minut. Przed zasadniczymi badaniami wykonano analizę podstawowych właściwości mąki pszennej typ 500, oraz zbadano cechy fizyczne ciasta z niej otrzymanego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono że: zmiany czasu końcowego rozrostu miały wpływ na wygląd zewnętrzny pieczywa oraz jakość jego miękiszu. Bułki otrzymane z ciasta garowanego 80 i 90 minut miały większą objętość w stosunku do próby świeżej kontrolnej, natomiast bułki otrzymane z ciasta garowanego 30 i 40 minut były znacznie mniejsze. Stwierdzono, iż optymalny czas garownia, po uprzednim rozmrożeniu kęsów ciasta powinien wynosić 60-80 minut, natomiast bułki, które przekroczyły ten czas przestają przypominać "kajzerkę".
EN
The aim of this study is to examine the influence of the time of final fermentation on the Kaiser rolls' quality in the process of postponed baking. The experimental material was frozen wheat dough, which underwent fermentation of different duration in the postpo¬ned baking process. Depending on the trial the time totalled respectively: 30, 40, 60, 80 and 90 minutes. In the experimen¬tal part of the research analyses have been done of the basic qualities of the wheat flour of the 500 type and of physical characteristics of the obtained wheat dough. After the Kaiser rolls' examination it has been observed that the changes of the final growth time influenced both the ex¬ternal appearance of the bread and the quality of its crumb; rolls fermented for 80 and 90 minutes were bigger in size in comparison with the control sample, whereas rolls fermented for 30 and 40 minutes were much smaller. Research has proved that the optimal time forfinal fermenta¬tion of defrosted dough portions approximates 60-80 minu¬tes, since rolls whose fermentation exceeded this time ceased toresemble "Kaiser rolls".
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
20
Numer
2
Opis fizyczny
s.25-29,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Technologii Zbóż, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Bibliografia
 • [1] ABRAMCZYK D.1997. Klasyfikacja jakościowa ziarna pszenicy w oparciu o parametry oceny alweograficznej. PrzeglądZbożowo-Młynarski, 41, (4), 8-12.
 • [2] AMBROZIAK Z. 1995. Odroczony wypiek pieczywa. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 43, (2), 2.
 • [3] AMBROZIAK Z. 1998. Piekarstwo i Cukiernictwo. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa.
 • [4] AMBROZIAK Z. 1998. Produkcja piekarsko — ciastkar¬ska, cz. I. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • [5] CAUVAIN S. P. 1998. Improving the control of staling In frozen bakery products. Trends of Food Sci.Techn., (9), 56-61.
 • [6] GĄSIOROWSKI H. 2004. Pszenica, chemia i technologia. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • [7] GUBAŁA W. 1998. W poszukiwaniu wyższej jakości. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 46, (6), 79.
 • [8] HOMBACH M. 2001. Wprowadzenie techniki mrożenia do piekarni. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 49, (10), 26-29.
 • [9] INOUE Y., BUSHUK W. 1992. Studies of frozen doughs. II Flour quality requirements for bread production from frozen dough. Cereal Chemistry, 69 (4), 423-428.
 • [10] KLEPACKA M. 2003. Analiza żywności. Oznaczanie za¬wartości białka metodą Kjeldahla. Wyd. SGGW-AR. Warszawa.
 • [11] KOT M. 1998. Technologia odroczonego wypieku pie¬czywa z zastosowaniem spowalniania fermentacji kę¬sów ciasta (cz. I). Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 56, (3) , 42-46.
 • [12] KOT M. 1998. Technologia odroczonego wypieku pie¬czywa z zastosowaniem spowalniania fermentacji kę¬sów ciasta (cz. II). Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 56, (4) , 46-48.
 • [13] PIESIEWICZ H., SADKIEWICZ K., AMBROZIAK Z. 1998. Wodochłonność mąki — niedoceniony wskaźnik jakości mąki. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 46, (3), 5.
 • [14] PIESIEWICZ H. 1997. Zamrażanie ciasta w kontekście wymagań jakościowych dla drożdży piekarskich. Prze¬gląd Piekarski i Cukierniczy, 45, (12), 4-7.
 • [15] PN - ISO 3093-.2000. Zboża. Oznaczanie liczby opa¬dania.
 • [16] PN-A-74022/2002. Przetwory zbożowe. Mąka pszen¬na.
 • [17] PN-A-74042/03:1993. Ziarno zbóż i przetwory zbożo¬we. Oznaczanie glutenu mokrego za pomocą urządze¬nia mechanicznego. Mąka pszenna.
 • [18] PN-A-74105/7PP2. Pieczywo pszenne zwykłe i wybo¬rowe.
 • [19] PN-A-74108:1996. Pieczywo. Metody badań i ocena punktowa.
 • [20] PN-ISO 5530-1:1999. Mąka pszenna. Fizyczne właści¬wości ciasta. Oznaczanie wodochłonności i właściwo¬ści reologicznych za pomocą farinografu.
 • [21] PN-ISO 5530-4:2003. Mąka pszenna. Fizyczne właści¬wości ciasta. Oznaczanie wodochłonności i właściwo¬ści Teologicznych za pomocą alweografu.
 • [22] POSTOLSKI J., GRUDA Z. 1995. Zamrażanie żywności. Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa.
 • [23] SOBCZYK M. 2009. Ocena jakości pieczywa pszennego otrzymanego metoda odroczonego wypieku. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, WSM, Warsza¬wa, 1, 37-40.
 • [24] WASSERMANN I. 1990. Gefrostete Teiglinge (Basis Was¬serware). Rezepturen. Getreide Mehl u Brot, 44, (7), 218-220.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-387df8c2-d595-4da1-ad0a-2595b8cee2db
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.