PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 64 | 4 t.2 |
Tytuł artykułu

Komunikacja marketingowa w jednostkach terytorialnych - od jednokierunkowego oddziaływania do interaktywnego dialogu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Marketing communication in territorial units - from one-sided impact to interactive dialogue
RU
Marketingovaja kommunikacija v territorial'nych edinicakh - ot odnostoronnego vozdejjstvija k interaktivnomu dialogu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zmiany w otoczeniu jednostek terytorialnych, w tym zwłaszcza postęp technologiczny, sprawiły, że tradycyjne formy komunikacji marketingowej zostały wzbogacone o nowe funkcje, umożliwiające nawiązywanie dialogu oraz zachęcające odbiorców przekazu do dzielenia się wiedzą i pomysłami. Celem artykułu badawczego jest przedstawienie kierunków zmian w komunikacji marketingowej jednostek terytorialnych w kontekście stworzenia mieszkańcom możliwości współudziału w tym procesie. W artykule, na tle rozważań teoretycznych, zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w marcu 2017 roku wśród 300 mieszkańców miasta Rzeszowa. Z badań wynika, że mieszkańcy ocenili na średnim poziomie swoje zaangażowanie w proces komunikacji marketingowej Rzeszowa, są oni jednak świadomi możliwości, jakie stwarza im miasto w tym zakresie. Wykonana analiza statystyczna wykazała spadek zainteresowania komunikacją marketingową wraz z wiekiem respondentów.
EN
The changes in the environment of territorial units, especially technological advances, have made traditional forms of marketing communication enriched with new functions, enabling dialogue and encouraging message recipients to share knowledge and ideas. The aim of this paper is to present the directions of changes in marketing communication of territorial units in the context of creating possibilities of inhabitants’ participation in this process. In the article, based on theoretical deliberations, the results of a survey conducted in March 2017 among 300 inhabitants of the city of Rzeszów were presented. The research showed that residents rated their involvement in the marketing communication process at an average level in Rzeszów, yet they are aware of the opportunities that the city offers in this regard. Statistical analysis showed a decrease in interest in marketing communications along with age of respondents.
RU
Изменения в среде территориальных единиц, в том числе, в особенности, технологический прогресс, привели к тому, что традиционные формы маркетинговой коммуникации обогатились новыми функциями, которые дают возможность устанавливать диалог и поощряют адресатов информации делиться знаниями и идеями. Цель статьи - представить направления изменений в маркетинговой коммуникации территориальных единиц в контексте создания жителям возможности причастности к этому процессу. В статье, на фоне теоретических рассуждений, представили результаты опросов, проведенных в марте 2017 среди 300 жителей г. Жешува. Опросы показывают, что жители оценили на среднем уровне свое вовлечение в процесс маркетинговой коммуникации Жешува, но они отдают себе отчет в возможностях, какие им предоставляет город в этом отношении. Проведенный статистический анализ указал снижение заинтересованности в маркетинговой коммуникации вместе с возрастом респондентов.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
64
Numer
Opis fizyczny
s.49-59,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, ul.M.Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
autor
 • Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, ul.M.Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
Bibliografia
 • Adamus Matuszyńska A., Austen A. (red.) (2011), Public relations w jednostce samorządu terytorialnego, C. H. Beck, Warszawa.
 • Anders-Morawska J., Rudolf W. (2015), Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bezpieczne i otwarte miasta (2017), Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa.
 • Florek M. (2013), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kuźniar W., Szopiński W. (2016), The use of social media by local government units to communicate with stakeholders, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 45.
 • Łopacińska K. (2014), Social media w zintegrowanej komunikacji marketingowej, „Marketing i Rynek”, nr 12.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa (2017), http://bip.erzeszow.pl/władze-miasta/finanse/budzet [dostęp: 14.11.2017].
 • Szczerski K. (2005) Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 • Szromnik A. (2015), Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia, edu-Libri, Kraków - Legionowo.
 • Urząd Miasta Rzeszowa (2014), Aktualizacja Strategii Marki Rzeszowa oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014 - 2020, Rzeszów.
 • Wiktor J. W. (2013), Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wise E., Hogenhaven C. (2008), User-Driven Innovation. Context and Cases in the Nordic Region, Nordic Innovation Centre, Oslo.
 • Zalewski A. (2005), Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, (w:) Zalewski A. (red.) Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa.
 • (www1) https://www.pb.pl/10-najlepszych-miast-do-mieszkania-w-polsce-774261 [dostęp: 14.11.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-38425a13-3974-4813-9e77-21b909a7907c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.