PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 65 | 4 |
Tytuł artykułu

Effect of intercropping carrot (Daucus carota L.) with french marigold (Tagetes patula nana L.) and pot marigold (Calendula officinalis L.) on the occurrence of some petsts and quality of carrot yield

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ uprawy współrzędnej marchwi (Daucus carota L.) z aksamitką (Tagetes patula nana L.) i nagietkiem (Calendula officinalis L.) na występowanie szkodników oraz wysokość i jakość plonu marchwi
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Intercropping combines different aspects of the interaction between organisms in ecosystems and may be classified as a pro-ecological method of plant cultivation limiting the harmful human interference in the environment, especially the use of chemicals. It also allows high yield, good quality, and economic productivity to be achieved. The aim of the present study, conducted in the years 2003–2004 in Mydlniki near Kraków, was to determine the effect of intercropping carrot Nardin F1 with French marigold (Tagetes patula nana L.) ‘Kolombina’ and pot marigold (Calendula officinalis L.) ‘Promyk’ on carrot yield, its quality, and the occurrence of pests. On average in both years of the study, intercropping did not reduce total or marketable carrot yield. In 2003 intercropping contributed to a significant increase in marketable yield compared with yield from sole cropping. In 2004 the dry matter content was higher in the roots of carrots grown with pot marigold. The treatments intercropped with both French and pot marigold were characterized by an increased content of sugars in carrot roots and in 2004 year – of carotenoids. Intercropping had a significant effect on the number of roots damaged by the carrot rust fly, Psila rosae, (the best in this respect was the combination with Tagetes) and by nematodes (the best in this respect was the combination with Calendula). The number of larvae of carrot psyllid, Trioza viridula, was significantly lower in the plots where carrot was intercropped. The study did not find intercropping to have a positive effect on reducing the occurrence of the root aphid.
PL
Uprawy współrzędne, wykorzystujące różne aspekty wzajemnego oddziaływania na siebie organizmów w ekosystemach, można zaliczyć do metod pro- -ekologicznych, ograniczających szkodliwą ingerencję człowieka w środowisko, a przede wszystkim zużycie środków chemicznych. Pozwalają również osiągnąć wysoki plon, dobrą jakość i wydajność ekonomiczną. Badania prowadzone w latach 2003–2004 w Mydlnikach, k. Krakowa miały na celu określenie wpływu uprawy współrzędnej marchwi ‘Nandrin F1’ z aksamitką (Tagetes patula nana L.) ‘Kolombina’ i nagietkiem (Calendula officinalis L.)‘Promyk’ na wielkość i jakość plonu marchwi oraz stopień porażenia roślin przez szkodniki. Średnio dla obu lat badań nie stwierdzono obniżenia plonu ogólnego i handlowego marchwi pod wpływem uprawy współrzędnej. W 2003 roku uprawa współrzędna wpłynęła na znaczne zwiększenie plonu handlowego w porównaniu z plonem w uprawie jednorodnej. W 2004 obserwowano wyższą zawartość suchej masy w korzeniach marchwi uprawianej współrzędnie z nagietkiem. Pod wpływem uprawy współrzędnej, zarówno z aksamitką jak i nagietkiem obserwowano wzrost zawartości cukrów w korzeniach marchwi, a w 2004 roku karotenoidów. Stwierdzono znaczący wpływ uprawy współrzędnej na liczbę uszkodzonych korzeni przez połyśnicę marchwiankę Psila rosae (najlepsza pod tym względem była kombinacja z aksamitką) i nicienie (najlepsza okazała się kombinacja z nagietkiem). Na poletkach z uprawą współrzędną marchwi stwierdzono istotnie mniejszą liczbę larw golanicy zielonki Trioza viridula. Nie stwierdzono pozytywnego wpływu na obniżenie zasiedlenia korzeni przez bawełnicę topolowo- marchwianą.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
65
Numer
4
Opis fizyczny
p.133-138,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Plant Protection, Faculty of Horticulture, University of Agriculture in Krakow, 29 Listopada 54, 31-425 Krakow, Poland
Bibliografia
 • Adamc z ewsk a -Sowi ń s ka K., Ko ł o t a E . 2010. Yielding and nutritive value of field cultivated eggplant with the use of living and synthetic mulches. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus. 9(3): 191–199.
 • A n d ow D.A. 1991. Vegetational diversity and arthropod population response. Ann. Rev. Entomol. 36: 561–568. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.ento.36.1.561
 • Ca r r ut her s K., P r i t h ivi r aj B., Fe Q., C lout ier D., Ma r t i n R.C. , Smi t h D.L . 2000. Intercropping corn with soybean, lupin and forages: yield component responses. Eur. J. Agronomy. 12: 103–115. http://dx.doi.org/10.1016%2FS1161-0301%2899%2900051-9
 • C o l e R .A. , P h e l p s K . , E l l i s P. R . 1988. Further studies relating chlorogenic acid concentration in carrots to carrot fly damage. Ann. of Appl. Biol. 112: 13–18. http://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1744-7348.1988.tb02036.x
 • F i n c h S . , B i l l i a d H . , C o l l i e r R .H. 2003. Companion planting – do aromatic plants disrupt host – plant finding by the cabbage root fly and the onion fly more effectively than non-aromatic plants. Entomol. Exp. Appl. 109: 183–195. http://dx.doi.org/10.1046%2Fj.0013-8703.20 03.00102.x
 • J a n k ows k a B. 2007. Impact of intercropping white cabbage with Pot Marigold (Calendula officinalis L.) and French Marigold (Tagetes patula nana) on the occurrence of cabbage aphid (Brevicoryne brassicae L.), its parasitoid Diaeretiella rapae M’Intosh and predatory Syrphidae. Aphids and Other Hemipterous Insects. 13: 199–209.
 • J a n k ows k a B. 2010. Effect of intercropping white cabbage with French Marigold (Tagetes patula nana) and Pot Marigold (Calendula officinalis) on population density of diamondbath moth DBM (Plutella xylostella) and it’s parasitoid complex. Veg. Crops Res. Bull. 73: 107–117.
 • Ja n kows k a B. , Pon i e d z i a ł e k M ., J ę d r sz cz yk E . 2009. Effect of intercropping white cabbage with French Marigold (Tagetes patula nana) and Pot Marigold (Calendula officinalis L.) on the plants colonization by herbivorous pest insects. Folia Hort. 21(1): 95–103.
 • J ę d r s z cz yk E . , Pon i e d z i a ł e k M . 2007. The influence of meteorological conditions on the growth and yielding of leek cultivated in living mulches. Folia Hort. 19/2: 23–37.
 • L u i k A . , H e i d ema a M. , Vi i d a l e p p V. 2000. The influence of intercropping and raw dust mulching on carrot yield and entomofauna. Transactions of the Estonian Agric. Univ, Agronomy. 208: 115–120.
 • Ł u c z a k I . 2007. Occurrence of carrot psyllid (Trioza viridula Zett.) on various carrot and parsley cultivars. Prog. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin. 47(1): 310–313.
 • Mi c h a l i k B. , Wi e c h K. 2000. Differences in the resistance of carrot lines and cultivars to carrot fly (Psila rosae (Fabr.)) attack. Folia Hort. 12(2): 43–51.
 • Neto F.B., Gomes E.G., A raujo R.R. Ol ive i ra E.Q., Sousa Nunes G.H., G rangei ro L .C., Si lve i r a Bo r ge s Az eve d o C.M. 2010. Evaluation of yield advantage indexes in carrot-lettuce intercropping systems. J. Appl. Ecol. 39(3): 416–426.
 • Og b u e h i C . R .A. , O r z o l e k M.D. 1987. Intercropping carrot and sweetcorn in a multiple cropping system. Scientia Hort. 31: 17–24. http://dx.doi.org/10.1016%2F0304-4238%2887%2990102-6
 • P l o e g A. 2002. Effect of selected Marigold varieties on rootknot nematodes and tomato and melon yields. Plant Dis.86: 505–508. http://dx.doi.org/10.1094%2FPDIS.2002.86.5.505
 • Pon i e d z i a łek M., Ku n i ck i E . 1995. Przydatność kilku odmian fasoli karłowej szparagowej do uprawy współrzędnej z kapustą późną. / Usefulness of several dwarf bean cultivars for intercropping with late cabbage. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 302. Ogrodnictwo, 22, 5–16. (in Polish).
 • R äme r t B. 1993. Mulching with grass and bark and intercropping with Medicago littoralis against carrot rust fly (Psila rosae). Biol. Agric. Hort. 9: 125–135. http://dx.doi.org/10.1080%2F01448765.1996.9754794
 • R äme r t B. 1996. Intercropping as a strategy for reducing damage to carrots caused by the carrot fly, Psila rosae. Biol. Agric. Hort. 13: 359–369.
 • R äme r t B. , E k b om B. 1996. Intercropping as a management strategy against carrot rust fly (Diptera: Psilidae): A test of enemies and resource concentration hypothesis. Environ. Entomol. 25(5): 1092–1100.
 • S a d y W. 2000. Nawożenie warzyw polowych. Plantpress, Kraków: 78. (in Polish).
 • Sz a k i el A ., Ru s z kowsk i D., G r ud n i a k A., Kur ek A., Wol sk a K., D ol ig a l sk a M., J a n i s z ews k a W. 2008. Antibacterial and Antiparasitic Activity of Oleanolic Acid and its Glycosides isolated from Marigold (Calendula officinalis). Planta Medica, 74: 1709–1715. http://dx.doi.org/10.1055%2Fs-0028-1088315
 • S zwe j d a J . , Wr z o d a k R . 2007. Phytophagous entomofauna occurring on carrot and plant protection methods. Veg. Crops Res. Bull. 67: 95–102. http://dx.doi.org/10.2478%2Fv10032-007-0034-4
 • T h e u n i s s e n J . , S c h e l l i n g G . 2000. Undersowing carrots with clover: suppression of carrot rust fly (Psila rosae) and cavity spot (Phytium spp.) infestation. Biol.Agric. Hortic. 18: 67–76.
 • Uv a h I . I . I . , C o a k e r T.H. 1984. Effect of mixed cropping on some insect pests of carrots and onions. Entomol. Exp. Appl. 36(2): 159–167. http://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1570-7458.1984.tb03422.x
 • Yem m E .W. , Wi l l s A. J . 1954. The estimation of carbohydrates in plant extracts by anthrone. Biochem. J. 57:508–514.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-375295c8-5df9-45fa-8e99-19eb3cdba9fe
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.