PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 1 |
Tytuł artykułu

Perspektywy ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich w warunkach biogospodarki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Prospects for conservation of farm animal biodiversity under conditions of bioeconomy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem analizy było określenie perspektyw ochrony rodzimych ras zwierząt gospodarskich wraz z rozwojem biogospodarki. Stwierdzono, że istnieje ścisła zależność pomiędzy liczbą zwierząt objętych programem ochrony a wysokością wsparcia finansowego dla hodowców. Dużą rolę odgrywają unijne dopłaty w ramach programów rolnośrodowiskowych. Krajowe zasoby genetyczne zwierząt mogą być podstawą biogospodarki, a poprawę opłacalności ich chowu można uzyskać wykorzystując je do pozyskiwania produktów regionalnych i zachowania funkcji pozaprodukcyjnych gospodarstw (odnowy ekosystemów, bioróżnorodności i dziedzictwa kulturowego). Warunkiem tego jest uruchomienie wsparcia finansowego o charakterze rynkowym oraz dobra współpraca środowiska naukowego, hodowców, samorządów i małych zakładów przetwórstwa w celu podjęcia wspólnych działań promocji takich rozwiązań.
EN
The aim of the study was to determine prospects for the conservation of native breeds of farm animals with the development of the bioeconomy. A close relationship was found between the number of animals included in the conservation programme and the amount of financial support for the breeders. An enormous role in this respect is played by EU payments through the agri-environmental programmes. Domestic animal genetic resources can form the basis of the bioeconomy, and the profitability of rearing can be improved by using them for regional products and for preserving the non-productive functions of the farms (renewal of ecosystems, biodiversity and cultural heritage). This is conditional on mobilizing market-oriented financial support and on good collaboration between the scientific community, breeders, local governments and small processing plants in order to take concerted action to promote such solutions.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
1
Opis fizyczny
s.145-150,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, Balice, ul.Krakowska 1, 32-083 Balice
autor
 • Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, Balice, ul.Krakowska 1, 32-083 Balice
Bibliografia
 • ARiMR. Pieniądze z PRO W 2007-2013 zostały rozdysponowane, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/pieniadze-z-prow-2007-2013-zostaly-rozdysponowane.html, dostęp luty 2016. Chyłek Eugeniusz, Monika Rzepecka. 2011. „Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów”. Polish Journal of Agronomy 7: 3-13.
 • FAO. 2000. World watch list for domestic animal diversity, red. B. Scherf. 3rd edition. FAO, UNEP, Rome.
 • GUS. 2015. Rocznik statystyczny rolnictwa 2014. Warszawa.
 • Kulawik Jacek. 2014. „Wybrane aspekty finansowania programów rolnośrodowiskowych”. Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa 338 (1): 22-38.
 • Krupiński Jędrzej, Elżbieta Martyniuk. 2009. „Ochrona zasobów genetycznych zwierząt”. Referat plenarny.
 • Materiały I Kongresu Nauk Rolniczych: „Nauka – Praktyce”. Puławy, 14–15.05.2009: 289-301.
 • MRiRW. 2013. Krajowa strategia zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, red. E. Martyniuk, J. Krupiński, A. Chełmińska. Warszawa: Instytut Zootechniki – PIB. ISBN: 978-83-7607-213-5.
 • MRiRW. 2016. Lista produktów tradycyjnych wg województw, http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych, dostęp luty 2016.Pasternak Marta, Jolanta Calik. 2015. „Stan produkcji zwierzęcej w Polsce w latach 2005-2014”. WiadomościZootechniczne LIII (4): 62-69.
 • Poradnik dla rolników – producentów jagniąt rzeźnych, red. Roman Niżnikowski i in. 2003. Warszawa:Twigger, 1-118.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Dz.U.04.152.1604.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzątobjętej planem rozwoju obszarów wiejskich. Dz.U. nr 174, poz. 1809.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. nr 33, poz. 262.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo- -klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów. Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. z dnia 24 marca 2015, poz. 415.
 • Sokołowicz Zofia, Józefa Krawczyk. 2010. „Znaczenie chowu drobiu w gospodarstwach agroturystycznych w opinii mieszkańców województwa podkarpackiego”. Roczniki Naukowe SER iA XII (4): 314-316.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3723bcf3-2603-46d9-a3bd-de8893892710
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.