PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 74 | 07 |

Tytuł artykułu

Działania instytucji unijnych w zakresie wsparcia sektora rolno-spożywczego w czasie pandemii COVID-19

Autorzy

Warianty tytułu

EN
Activities of EU institutions in supporting the agri-food sector during the COVID-19 pandemic

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Wybuch pandemii wirusa COVID-19 (zwanego także SARS-CoV-2) w styczniu 2020 r. w Europie wpłynął na wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE). Ożywienie koniunktury w poszczególnych krajach uzależnione jest nie tylko od rozwoju pandemii, ale również od struktury gospodarek oraz zdolności reagowania i tworzenia polityki stabilizacyjnej. Wprawdzie działania te leżą głównie w kompetencjach państw członkowskich, lecz należy oczekiwać, że instytucje unijne (Komisja Europejska, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski) będą aktywne zarówno w reagowaniu na bieżące potrzeby gospodarki unijnej, jak i we wskazywaniu kierunków jej rozwoju w nadchodzących latach. W artykule przedstawiono dotychczasowe działania instytucji unijnych zmierzające do wsparcia gospodarki unijnej, w tym sektora rolno-spożywczego, w celu zmniejszenia skutków społeczno-gospodarczych wywołanych pandemią COVID-19 oraz zarysowano plany dalszych aktywności w tym obszarze w perspektywie średniookresowej.
EN
The outbreak of the COVID-19 virus pandemic (also called SARS-CoV-2) in January 2020 in Europe affected all European Union (EU) Member States. The recovery of the economic situation in individual countries depends not only on the development of the pandemic, but also on the structure of economies as well as the ability to react and create a stabilization policy. Although these activities are mainly the responsibility of Member States, it is expected that the EU institutions (European Commission, European Council, Council of the European Union and European Parliament) will also be active in responding to the current needs of the EU economy and will indicate the directions of its development in the coming years. The article presents the current activities of EU institutions aimed at supporting the EU economy, including the agri-food sector in order to reduce the socio-economic impact of a pandemic caused by COVID-19, and outlines plans for further activity in this area in the medium-term perspective.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

74

Numer

07

Opis fizyczny

s.2-4,6-7,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Zakład Ekonomiki Agrobiznesu i Biogospodarki, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Bibliografia

 • [1] Europe Direct, 2020. Komisja zatwierdza polski program pomocy o wartości 1,6 mld euro na zrekompensowanie przedsiębiorstwom strat poniesionych z powodu pandemii COVID-19 i na zapewnienie pomocy na utrzymanie płynności finansowej, Punkt Informacji Europejskiej, Warszawa, 03 czerwca 2020 r.
 • [2] European Commission 2019. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. The European Green Deal, Brussels, 11.12.2019, COM(2019) 640 final.
 • [3] European Commission, 2019. From Farm to Fork, The European Green Deal, December 2019, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_19_6727.
 • [4] European Commission, 2020. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN INVESTMENT BANK AND THE EUROGROUP, Coordinated economic response to the COVID-19 Outbreak, Brussels, 13.3.2020 COM(2020) 112final.
 • [5] European Commission, 2020. European Economic Forecast, Spring 2020. Institutional Paper No 125, Brussels, May 2020.
 • [6] European Commission, 2020, FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system, COM(2020) 381 final, Brussels, 20.05.2020.
 • [7] European Commission, 2020. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. The EU budget powering the recovery plan for Europe, Brussels, 27.5.2020 COM(2020) 442 final.
 • [8] European Commission, 2020. Jobs and economy during the Coronavirus pandemic, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_en [dostęp 14.06.2020].
 • [9] Komisja Europejska, 2020, Wsparcie dla sektora rolnego i sektora spożywczego podczas pandemii koronawirusa,https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_pl#foodsecurity [dostęp 19.06.2020].
 • [10] Matthews A., Commission proposes increased agricultural spending in reinforced MFF, CAP reform Blog, 03 June, 2020, http://capreform.eu/commission-proposes-increased-agricultural-spending-in-reinforced-mff/ [dostęp 14.06.2020].
 • [11] https://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/zarzecki-pzhipbm-reakcja-komisji-europejskiej-na-pandemie-jest-niewystarczajaca,186323.html [dostęp 13.06.2020].
 • [12] https://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/wierzbicki-pzpbm-o-strategii-od-pola-do-stolu-grozi-nam-stopniowe-przesuwanie-produkcji-wolowiny-do-krajow-trzecich,186013_1.html [dostęp 18.06.2020].
 • [13] https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/czy-strategia-039-od-pola-do-stolu-039-zaszkodzi-branzy-miesnej,95981.html [dostęp 12.06.2020].
 • [14] https://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/pfpz-zp-popiera-strategie-ke-od-pola-do-stolu-aczkolwiek-ma-swoje-zastrzezenia-do-projektu,186461_1.html [dostęp 14.06.2020].
 • [15] Rada, 2020, Pandemia COVID-19 i reakcja UE, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/[dostęp 19.06.2020].
 • [16] Rzeczpospolita, Zaczyna się gra o unijne miliardy na odbudowę, 16.06.2020 r.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-36fb73bb-80b4-4ee2-9ece-02ffb8deffb9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.