PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 88 |
Tytuł artykułu

Wood macrostructure of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst) coming from an experimental site in the Siemianica Forest Experimental Station

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Makrostruktura drewna świerka pospolitego (Picea abies [L.] Karst) pochodzącego z powierzchni doswiadczalnej zlokalizowanej na terenie LZD Siemianice
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Wood macrostructure of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst) coming from an experimental site in the Siemianice Forest Experimental Station. The paper presents results of studies concerning the effect of provenance on the share of latewood in annual rings. Analyses were conducted on seven provenances grown on an experimental site located in the Siemianice Forest Experimental Station. It was established which of the investigated provenances have the greatest share of latewood in annual rings. It was also investigated which of the provenances differ significantly in terms of the analysed trait. Measurements were taken on discs collected from breast height of mean sample trees.
PL
Makrostruktura drewna świerka pospolitego (Picea abies [L.] Karst) pochodzącego z powierzchni doświadczalnej zlokalizowanej na terenie LZD Siemianice. Celem pracy bylo zbadanie udziału drewna późnego w przyrostach rocznych wybranych proweniencji świerka pospolitego wyrosłego na powierzchni doświadczalnej znajdującej się na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach. Powierzchnia doświadczalna zostala założona w 1975 r. Posadzono na niej najlepsze polskie pochodzenia świerka. W 2012 roku pobrano z wyznaczonych wczesniej drzew modelowych materiał w postaci krążków z wysokości pierśnicy. Szerokość strefy drewna późnego mierzono przy użyciu przyrostomierza Biotronik. Ze względu na unikatowy charakter powierzchni doświadczalnej do analiz przyjęto siedem pochodzeń (Zwierzyniec Białowieski, Międzygórze, Istebna Bukowiec, Orawa, Zwierzyniec Lubelski, Kartuzy i Nowe Ramuki) pobierając po 12 drzew z każdego pochodzenia. Wyniki badań w formie analiz statystycznych wykazaly, ze pochodzenie świerka pospolitego wpływa na udział drewna poznego w przyrostach rocznych. Największym udziałem drewna późnego charakteryzowało się pochodzenie Zwierzyniec, a najmniejszym Międzygórze. Analizy statystyczne wykazały również, że pochodzenie Zwierzyniec Lubelski wykazuje najbardziej istotne zróżnicowanie badanej cechy względem pozostalych proweniencji.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
88
Opis fizyczny
p.243-247,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Forest Utilization, Poznan University of Life Science, Wojska Polskiego 71 A, 60-625 Poznan, Poland
 • Department of Forest Utilization, Poznan University of Life Science, Wojska Polskiego 71 A, 60-625 Poznan, Poland
 • Department of Forest Utilization, Poznan University of Life Science, Wojska Polskiego 71 A, 60-625 Poznan, Poland
 • Department of Forest Utilization, Poznan University of Life Science, Wojska Polskiego 71 A, 60-625 Poznan, Poland
autor
 • Department of Forest Utilization, Poznan University of Life Science, Wojska Polskiego 71 A, 60-625 Poznan, Poland
Bibliografia
 • 1. Barzdajn W. 1994. Dwudziestoletnie doświadczenie proweniencyjne ze świerkiem (Picea abies [L.] Karsten) serii IUFRO 1972 w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Siemianice. I cechy wzrostowe. Sylwan 11; 25-35
 • 2. Barzdajn W. 2003. Świerk pospolity (Picea abies [L.] Karst.) w 30-letnim doświadczeniu proweniencyjnym serii IUFRO 1972 W Nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice. Sylwan 7; 24-30
 • 3. Barzdajn W., Ceitel J., Modrzyński J. 2003. Świerk w lasach polskich - historia, stan, perspektywy. (W:) Drzewostany świerkowe stan, problemy, perspektywy rozwojowe (red. A. Grzywacz). Polskie Towarzystwo Leśne; 5-22
 • 4. Białobok S. 1977: Świerk pospolity Picea abies (L.) Karst., Instytut Dendrologii PAN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Poznań.
 • 5. Boratyński A. 1998. Biologia świerka pospolitego. O dysfunkcjach w zasięgu świerka. Wydawnictwo Naukowe Bagucki, Poznań
 • 6. Giertych M. 1977. Genetyka w: Białobok S. 1977 (red.). Świerk pospolity Picea abies (L.) Karst. PWN, Warszawa-Poznań.
 • 7. Grochowski J. (1973): Dendrometria. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa
 • 8. Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych. Powszechne Wydawnictwo rolnicze i Leśne, Warszawa
 • 9. Kokociński W. 2004. Drewno, pomiar właściwosci fizycznych i mechanicznych. KNoD Akademia Rolnicza. Poznań
 • 10. Puchniarski T. 2008: Świerk pospolity. Hodowla i ochrona. Wydawnictwo EKO-LAS, Warszawa
 • 11. Siek M., 1970. Badania porównawcze własności drewna morfologicznych odmian świerka pospolitego. Sylwan 7; 27-32
 • 12. Szaban J., Jakubowski M., Kowalkowski W. 2014: Moduł sprężystości przy zginaniu statycznym wybranych proweniencji modrzewia europejskiego (larix decidua mill.). Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R16, zeszyt 39B/2/2014 ; 161-170
 • 13. Zasady Hodowli Lasu 2012: Centrum informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-36ef8934-89f9-43ef-86de-edaf073092be
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.