PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 2/II |
Tytuł artykułu

Geodezyjne badanie przebiegu linii gazociągu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Geodetic survey line course of gas pipeline
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Pomiar przebiegu linii sieci gazowej jest możliwy przy użyciu pomiarów geodezyjnych. Pozwalają one uzyskać wystarczająco dokładne wyniki dające możliwość monitorowania przemieszczeń gazociągu, zwłaszcza na terenach osuwiskowych. Planując odpowiednią częstotliwość serii pomiarównależy przewidzieć na jakie wartości przemieszczenia jest narażony oraz w jakim okresie czasu. Dzięki temu specjaliści z zakresu wytrzymałości materiałów mogą obliczyć jakiej wielkości odkształcenia wytrzymać może zastosowany materiał. Daje to możliwość uzyskania przybliżonego okresu żywotności narażonego na zniszczenie gazociągu oraz podjęcie stosownych działań, zanim jego uszkodzenie stanie się faktem. Uszkodzenie każdej sieci gazociągu pociąga za sobą zagrożenie dla środowiska. Stwarza również utrudnienia w egzystencji ludności, do którejprzesył jest przerwany, zwłaszcza jeżeli tak jak w badanym przypadku jest to strategiczna sieć wysokiego ciśnienia zaopatrująca w gaz region Podhala. W publikacji omówiono wyniki pomiarów i obliczeń dla linii gazociągu wysokiego ciśnienia g DN 300 w miejscowości Borzęta, w gminie Myślenice. Badany fragment gazociągu zlokalizowany jest na terenie nowopowstałego, wyraźnie widocznego osuwiska. Obiekt pomierzony został metodami klasycznymi tj. za pomocą sieci kątowo liniowej. Całość pomiarów została wykonana w nawiązaniu do punktów osnowypomierzonych metodą GPS. Punkty osnowy zostały oddalone od badanego obiektu i rozmieszczone tak, żeby ich wzajemny pomiar dał możliwość sprawdzenia stałości ich położenia. Uzyskane wyniki pomiaru przemieszczeń wskazują jednoznacznie, że podczas dwukrotnego wyznaczania przemieszczenia sieci gazociągu w odstępie miesiąca, sieć nie uległa przemieszczeniu, a zastosowana metoda dała wiarygodne wyniki. Przewiduje się powtarzanie pomiarów geodezyjnych w kolejnych okresach czasu.
EN
Measuring the course of the gas network is possible using surveying. They make it possible to obtain sufficiently accurate results for the possibility of monitoring the movements of the gas main, especially in the landslide areas. In planning the appropriate series frequency of testing, we can predict the displacement on what it is exposed, and in what period of time. Thanks to this professionals from the scope of strength of materials can calculate the deformation and strength of materials. This gives the possibility to obtain an approximate lifetime, exposed to damage, the gas main and take appropriate action before the damage becomes a fact. Damage to any gas main network extends as a threat to the environment. It also forms an obstruction to the existence of the population to which the transfer is interrupted, especially where, as in the case in question is a strategic network of supplying high pressure gas to Podhale. In the publication discusses the results of measurements and calculations for a line of high pressure gas pipeline DN 300 g in Borzęta, in the municipality Myślenice. Studied section of the pipeline is located within the newly established, clearly visible landslides. The object was measured by standard methods such as using the angular-linear networks. The whole of measurements was made in reference to the groundwork points created by GPS. Points were dismissed from the test object and arranged so that their mutual measurement gave the opportunity to check the constancy of their position. The results of measurementsdisplacementsindicates that during double test of the pipeline network movement an interval of the month, the network has not been displaced, and the method gave reliable results. It is expected to repeat the geodetic measurements in subsequent periods of time.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.123-131,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 253a, 30-198 Kraków
autor
 • Katedra Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 253a, 30-198 Kraków
Bibliografia
 • Gargula T., „Metodologia wyrównania sieci zintegrowanych, złożonych z wektorów GPS oraz klasycznych sieci modularnych”. Przegląd Geodezyjny, Warszawa 2010 nr 8,
 • Głowacka E. Gonzalez J.J. Nafa F.A. Farfan F. Diaz de Cossio G., „Monitoring surfacedeformation in the Mexicali Valley”, B.C. Mexico. Proceedings 10th FIG International Symposium on Deformation Measurements. Orange California 2001,
 • Grala M.,Kopiejewski G. Wasilewski A. „Geodezja inżynieryjna: działy wybrane”.Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003,
 • Grabowski D., „Inwentaryzacja osuwisk oraz zasady i kryteria wyznaczania obszarów predysponowanych do występowania i rozwoju ruchów masowych w Polsce Pozakarpackiej”,Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2006,
 • http://www.srodowiskowa.pl/panel/dane/pliki/plik_166-1.pdf
 • Instrukcja Techniczna G 7. „Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu”. Wydanie pierwsze.Warszawa 1998.
 • Jagielski A. „Geodezja II”, GEODPIS Kraków 2006,
 • Karczewski J., „Zarys metody georadarowej”, wyd. 1, Wydawnictwo AGH, Kraków 2007 Państwowy Instytut Geologiczny: www.pgi.gov.pl
 • Poprawa D., RączkowskiW.,Osuwiska Karpat”, Przegląd Geologiczny 2003, vol. 51, nr 8
 • Szafarczyk A., „Geodezyjne metody monitoringu osuwisk”, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN o. Kraków, nr 2/2011,
 • Zabuski L., Osuwiska we fliszu Karpat polskich: geologia, modelowanie obliczenia stateczności, IBW PAN, Gdańsk 1999
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-36d75f02-1855-4e14-9051-41519870af4f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.