PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 33 | 3 |
Tytuł artykułu

Estimation of shallow groundwater recharge using a GIS-based distributed water balance model

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
33
Numer
3
Opis fizyczny
p.27-37,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Hydrology and Water Management, Institute of Physical Geography and Environmental Planning, Adam Mickiewicz University in Poznan, Dziegielowa 27, 61-680 Poznan, Poland
autor
 • Department of Hydrogeology and Water Protection, Institute of Geology, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poznan, Poland
Bibliografia
 • Abu-Saleem A., Al-Zu’bi Y., Rimawi O., Al-Zu’bi J., Alouran N., 2010. Estimation of Water Balance Components in the Hasa Basin with GIS based WetSpass Model. Journal of Agronomy 9: 119-125.
 • Aish A.M., Batelaan O., De Smedt F., 2010. Distributed recharge estimation for groundwater modeling using Wetspass model, case study - Gaza Strip, Palestine. The Arabian Journal for Science and Engineering 35(1B): 155-163.
 • Batelaan O., 2006. Phreatology. Characterizing groundwater recharge and discharge using emote sensing, GIS, ecology, hydrochemistry and groundwater modeling. Department of Hydrology and Hydraulic Engineering Faculty of Engineering Vrije Universiteit Brussels.
 • Batelaan O., De Smedt F., 2001. WetSpass: a flexible, GIS based, distributed recharge methodology for regional groundwater modeling. In: Gehrels H., Peters J., Hoehn E., Jensen K., Leibundgut C., Griffioen J., Webb B., Zaadnoordijk W.J. (eds). Impact of Human Activity on Groundwater Dynamics, IAHS Publ. 269: 11-17.
 • Blöeschl G., 2001. Scaling in hydrology. Hydrological Processes 15(4): 709-711. [CrossRef]
 • Chełmicki W., 1991. Reżim płytkich wód podziemnych w Polsce (The shallow groundwater regime in Poland). Rozprawy Habilitacyjne UJ 218, Kraków.
 • Cherkauer D.S., Ansari S.A, 2005. Estimating Ground Water Recharge from Topography, Hydrogeology, and Land Cover. Ground Water 43(1): 102-112. [CrossRef] [PubMed]
 • Choromański J., Michałowski R., 2011. Model hydrologiczny zlewni WetSpa-SGGW zintegrowany z modułem obliczeniowym w środowisku ArcGIS (The hydrological catchment model of WetSpa-SGGW integrated with a calculation module in the ArcGIS environment). Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 53: 196-206.
 • Dąbrowski S., Kapuściński J., Nowicki K., Przybyłek J., Szczepański A., 2011. Metodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych (Mathematical modelling methodology in hydrogeological research and calculations). Poradnik metodyczny. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
 • Dripps W.R., Bradbury K. R., 2007. A simple daily soil-water balance model for estimating the spatial and temporal distribution of groundwater recharge in temperate humid areas. Hydrogeology Journal 15(3): 433-444. [Web of Science] [CrossRef]
 • Dynowska I., Pociask-Karteczka J., 1999. Obieg wody. (Water circulation). In: Starkel L. (ed.), Geografia Polski. Środowisko Przyrodnicze. PWN, Warszawa: 343-392.
 • Farat R., (ed.), 2004. Atlas klimatu województwa wielkopolskiego (A climatic atlas of the Great Poland Province). IMGW, Oddział w Poznaniu.
 • Fiedler F.R., Ramirez J.A., 2000. A numerical method for simulating discontinuous shallow flow over an infiltrating surface. International Journal of Numerical Methods in Fluids 32(2): 219-240.
 • FAOPenman-Monteith (FAO-PM), 1998. Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements - FAO Irrigation and Drainage Paper, 56. Rome.
 • Graf R., 2012. Struktura i funkcjonowanie lokalnych systemów krążenia wód podziemnych na obszarze Wysoczyzny Poznańskiej (The structure and functioning of local groundwater circulation systems within the Poznan Plateau).
 • Studia i Prace z Geografii i Geologii 26, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Graf R., Kajewski I., 2013. Kształtowanie się elementów bilansu wodnego w zlewni Mogilnicy na podstawie badań symulacyjnych (The forming of the water balance elements in the Mogilnica catchment basis of simulating investigations). Nauka Przyroda Technologie 7(1): 1-11.
 • Gutry-Korycka M., 2001. Rola skali w geoekosystemach (The role of scale in geoecosystems). In: Karczewski A., Zwoliński Z., (eds.), Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych - monitoring, ochrona, edukacja. Stow. Geomorfologów Polskich, Poznań: 157-176.
 • Hart, D.J., Schoephoester, P.R., and Bradbury, K.R., 2012. Groundwater recharge in Dane County, Wisconsin: Estimating recharge using a GIS-based water-balance model. Wisconsin Geological and Natural History Survey Bulletin 107, 11 p.
 • Jankowiak J., Kędziora A., 2007. Pozytywne i negatywne skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa (Positive and negative results of climate change for agriculture) Zmiany klimatu - szanse, zagrożenia i adaptacje, Fundacja UAM, Poznań: 28-46.
 • Jokiel P., 1994. Zasoby, odnawialność i odpływ wód podziemnych strefy aktywnej wymiany w Polsce. (Resources, recharge and drainage of groundwater in the active exchange zone in Poland). Acta Geographica Lodziensia 66-67.
 • Kajewski I., 2004. Ocena bilansu wodnego zlewni przy zastosowaniu modelu WetSpass (An assessment of water balance of catchments with the use of the WetSpass model) Modelowanie przepływu wód podziemnych Acta Universitatis Wratislaviensis 2729, Hydrogeologia: 69-80.
 • Kowalczak P., Mager P., Kępińska-Kasprzak M., 2007. Ocena zasobów wodnych w kontekście przewidywanych zmian klimatu na obszarze województwa wielkopolskiego (An assessment of water resources in the context of projected climate change in the Great Poland Province). Zmiany klimatu - szanse, zagrożenia i adaptacje, Fundacja UAM, Poznań: 70-91.
 • Lin H., Rathbun S., 2003. Hierarchical frameworks for multiscale bridging in hydropedology. In: Pachepsky Y., Radcliffe D.E., Selim H.M., (eds.), Scaling Methods in Soil Physics. CRC Press, Baton Rouge, London, New York, Washington, D.C: 347-371.
 • Nawalany M., 1999. Zagadnienia skali w hydrogeologii (The problems of scale in hydrology). Biuletyn PIG 388: 179-190.
 • Okoński B., Miler A.T., 2006. Klimatyczny bilans wodny terenów zalesionych Wielkopolski na przykładzie Puszczy Zielonka (The climatic water balance of forested areas of the Great Poland region exampled by the Zielonka Primaeval Forest) Acta Scientarum Polonorum, ser. Formatio Circumiectus 5(20).
 • Piniewski M., Okruszko T., 2011. Multi-site calibration and validation of the hydrological component of SWAT in a large lowland catchement. Modeling of Hydrological Processes in the Narew Catchement. Geoplanet: Earth and Planetary Sciences: 15-41. DOI 10.1007/978-3-642-19059-9_2 [CrossRef]
 • Pleczyński J., 1981. Odnawialność zasobów wód podziemnych (The recharge potential of groundwater resources). Centr. Urząd Geologii, Wyd. Geol., Warszawa.
 • Pokojska P., 2004. Aplication and verification of water balance model with distributed parameters (on the example of Rega River Basin). Miscellanea Geographica 11: 139-149.
 • Ponce M.V., Shetty A.V., 1995. A conceptual model of catchment water balance: formulation and calibration. Journal Hydrology 173: 27-40. [Web of Science]
 • Przybyłek J., Nowak B.; 2011. Wpływ niżówek hydrogeologicznych i odwodnień górniczych na systemy wodonośne Pojezierza Gnieźnieńskiego (The impact of hydrogeological low flows and groundwater drainage by lignite open cast mining on the aquifer systems of the Gniezno Lakeland). Biuletyn PIG 445; seria Hydrogeologia XII/2: 513-527.
 • Scanlon B.R., Healy R.W., Cook P.G., 2002. Choosing appropriate techniques for quantifying groundwater recharge. Hydrogeology Journal 10(1): 18-39. [CrossRef]
 • Soczyńska U., 1989, System hydrologiczny zlewni i modelowanie procesów obiegu wody (The hydrological catchment system and modelling of water circulation systems) In: Soczyńska U., (ed.). Procesy hydrologiczne. Fizycznogeograficzne podstawy modelowania, PWN, Warszawa: 9-19.
 • Sophocleous M.A., 2005. Groundwater recharge and sustainability in the High Plains aquifer in Kansas, USA. Hydrogeology Journal 13(2): 351-365. [CrossRef]
 • Sophocleous M.A., Perkins S.P., 2000, Methodology and application of combined watershed and ground-water models in Kansas, Journal of Hydrology 236: 185-201.
 • Sorooshian S., Hsu K.L., 2008. Hydrological Modelling and the Water Cycle, Springer-Verlag.
 • Sivapalan M., 2005. Pattern, Proces and Function: Elements of a Unified Theory of Hydrology at the Catchment Scale. Encyclopedia of Hydrological Sciences. P.1. Theory, Organization and Scale. John Wiley & Sons, London: 193-219.
 • Teklebirhan A., Dessie N., Tesfamichael G., 2012. Groundwater Recharge, Evapotranspiration and Surface Runoff Estimation Using WetSpass Modeling Method in Illala Catchment, Northern Ethiopia, Momona Ethiopian Journal of Science (MEJS) 4(2): 96-110.
 • Toth J., 2009. Gravitational system of groundwater flow. Theory evaluation, utilization. Cambridge University Press.
 • Urbański J., 2008. GIS w badaniach przyrodniczych (GIS in natural research), Wyd. Uniwer. Gdańskiego, Gdańsk..
 • Woś A., 2010. Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku (The climate of Poland in the second half of the 20th century). Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 • Yair A., Kossovsky A., 2002. Climate and surface properties: hydrological response of small and semi-arid watersheds. Geomorphology 42(1-2): 43-57. [CrossRef]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-36b77ae4-1ca3-4ee8-8643-d73c17759d1f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.