PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 3/1 |
Tytuł artykułu

Ilość dopływających ścieków do oczyszczalni SBR – Biovac w Książu Wielkim w latach 2000-2004

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Amount to sewage to treatment plant SBR – Biovac in Ksiaz Wielki in 2000-2004 years
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono analizę ilości dopływających ścieków do oczyszczalni typu SBR – BIOVAC w wieloleciu 2001–2004. Przedmiotowa oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie gminy Książ Wielki w województwie małopolskim. Uruchomienie oczyszczalni oraz pełny rozruch nastąpił w roku 2000. Oczyszczalnia ścieków została zaprojektowana na przepływ Qśr.d.=200 m3⋅d-1. Analiza ilości dopływających ścieków pozwoliła na porównanie ilości ścieków dopływających do ilości zakładanej w projekcie, a tym samym określenie aktualnego obciążenia obiektu. Od roku 2001 do roku 2004 sukcesywnie podłączano kolejnych użytkowników do sieci kanalizacyjnej, co skutkowało zwiększaniem się ilości dopływających ścieków. W roku 2001 dopływało średnio 70,0 m3⋅d-1, natomiast w roku 2004 dopływało średnio 106,7 m3⋅d-1. W analizowanym okresie czterech lat największe dopływy odnotowano w miesiącach marcu oraz grudniu – średnio 97,0 m3⋅d-1, natomiast miesiące o najmniejszym dopływie to styczeń i czerwiec – średni dopływ około 77,0 m3⋅d-1. Po przeanalizowaniu średnich dopływów ścieków w poszczególnych dniach tygodnia największe dopływy zanotowano w niedziele (91,5 m3⋅d-1), a najmniejsze w soboty (81,0 m3⋅d-1). Maksymalne odchylenia od dopływów średnich dobowych wyniosły ± 10%. Aktualny dopływ ścieków jest na poziomie 50% Qśr.d.. Z analizy wyników badań wynika, iż do oczyszczalni dopływa w każdym roku więcej ścieków. Trend wzrostowy dopływających ścieków pozwala stwierdzić, iż w najbliższych kilku latach oczyszczalnia ścieków osiągnie pełną zakładaną przepustowość. Istnieje zatem możliwość rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, do której należy podłączać kolejne gospodarstwa w celu zwiększenie ilości dopływających ścieków, tak aby osiągnąć pełną zakładaną przepustowość obiektu.
EN
The article presents a analysis of amount flow to sewage to treatment plant type SBR – BIOVAC in years 2001–2004. The Treatment plant is located in Książ Wielki in province małopolska. The Treatment plant gave and started in 2000 year. The Treatment plant designed to flow sewer Q=200 m3∙d-1. Analysis amount flow to sewer allowed to compare actual flow to sewer with flow to founded in project. From 2001 year do 2004 year successive connected next users to sewage system, because of that increased amount flow to sewer. In 2001 year flowed to middle 70,0 m3∙d-1, however in 2004 year flowed to middle 106,7 m3∙d-1. In analysis time four years the most flow to in months march and december – middle 97,0 m3∙d-1, however months the smallest flow to in january and june – middle 77,0 m3∙d-1. After analysis middle flow to sewer in individual week days the most flow to write down in sundays (91,5 m3∙d-1) and the smallest in saturdays (81,0 m3∙d-1). Maximum deviations from middle days flow to took ± 10%. Actual flow to sewer is about 50% Qśr.d. From analysis results research follow to treatment plant flow to every year more sewer. Trend rising flow to sewer allow affirm in the nearest years the treatment plant will achieve full capacity. Is possibility extend sewage system and connect next households to aim achieve full capacity of treatment plant.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3/1
Opis fizyczny
s.97-105,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanlizacji, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Akademia Rolnicza w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
  • Błałut R. Redukcja wybranych wskaźników zanieczyszczeń w oczyszczalni typu SBR w gminie Książ Wielki. 2005, Maszynopis.
  • Błażejewski R. Kanalizacja wsi. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski. Poznań 2003.
  • Bugajski P. Wpływ wybranych czynników na efekty oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach z osadem czynnym. Rozprawa doktorska opracowana w Katedrze Zaopatrzenia Osiedli w Wodę i Kanalizacji Akademii Rolniczej w Krakowie. 2005. Maszynopis.
  • Łomotowski J., Szpindor A. Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Arkady, Warszawa 1999.
  • Margiel L., Wierzbicki T. Nowe systemy oczyszczania małych ilości ścieków bytowogospodarczych. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Rozwój technologii w ochronie wód”. Międzyzdroje 23-25.06.1999 r. PZITS – Zarząd oddziału szczecińskiego. 1999, s. 77–88.
  • Pawełek J., Kaczor G., Bergel T. Zagadnienia ilościowo-jakościowe ścieków bytowych odprowadzanych wiejskimi systemami kanalizacyjnymi. Ogólnopolska konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Kanalizacja wsi – stan obecny, perspektywy rozwoju”. Poznań–Puszczykowo, luty 2004r., s 1–24.
  • Podedworna J., Witkowska E. Wstępne badania efektywności oczyszczania ścieków w reaktorze SBR z wykorzystaniem czystego tlenu. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 4/2004. Warszawa 2004, s. 130–136.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-36a224d9-e9c1-4cf9-8e9c-479b09c132fe
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.