PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 09 | 1 |
Tytuł artykułu

Jakość nasienia knurów ras wbp, pbz, duroc i pietrain w poszczególnych miesiącach roku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The quality of boar semen of Polish Large White, Polish Landrace, Duroc and Pietrain breeds in different months of the year
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Materiał stanowiły dane dotyczące 29 578 ejakulatów pobranych od 250 knurów czystorasowych, w tym 46 knurów rasy wbp, 163 knurów rasy pbz, 15 knurów rasy duroc i 26 knurów rasy pietrain, użytkowanych w latach 1993-2007 w Stacji Unasieniania Loch w Teodorowie. Ejakulaty pobierano metodą manualną w odstępach co 4-5 dni. Każdy ejakulat poddano ocenie, ustalając następujące cechy fizyczne: objętość ejakulatu, koncentrację plemników, odsetek plemników o ruchu postępowym, ogólną liczbę plemników w ejakulacie i liczbę dawek inseminacyjnych uzyskanych z jednego ejakulatu. Zebrane dane pogrupowano według kryterium pory roku pobrania nasienia, wyszczególniając 12 podgrup obejmujących ejakulaty pobierane w poszczególnych miesiącach roku. Wykazano, że najkorzystniejsze cechy fizyczne miały ejakulaty pobierane w okresie jesienno-zimowym. Otrzymane w tym czasie ejakulaty charakteryzowały się największą objętością i największą liczbą plemników. Otrzymywano z nich najwięcej dawek inseminacyjnych. U knurów rasy duroc stwierdzono inny niż u knurów pozostałych badanych ras przebieg sezonowych zmian cech fizycznych ejakulatu. Ejakulaty knurów rasy duroc miały najmniejszą objętość, ale największą koncentrację plemników.
EN
The experimental material consisted of data, concerning 29 578 ejaculates, sampled from 250 purebred boars, including 46 Polish Large White, 163 Polish Landrace, 15 Duroc and 26 Pietrain boars, utilized during the years 1993-2007 in Sow Insemination Centre in Teodorów. The ejaculates were sampled manually, in the intervals of 4-5 days. Each ejaculate was subject to evaluation and the following physical traits were determined: volume of ejaculate, concentration of sperm, percentage of spermatozoa with a progressive motion, total number of spermatozoa in the ejaculate and the number of insemination doses, obtained from one ejaculate. The collected data were classified according to season of the year of sampling the semen; 12 subgroups covering the ejaculated, sampled during the particular months were differentiated. It was found that the most favourable physical characteristics were obtained in case of the ejaculates, collected during the autumn-winter period. The mentioned ejaculates were characterized by the highest volume and the greatest number of spermatozoa. They gave the greatest number of insemination doses. In case of Duroc boars, the run of seasonal changes in physical traits of ejaculate was different as compared to the boars of other examined breeds. The ejaculates of Duroc boars had the lowest volume but the highest concentration of spermatozoa.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
1
Opis fizyczny
s.49-56,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
 • Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o., ul.Topolowa 49, 99-400 Łowicz
autor
 • Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
 • Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
 • Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
 • Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o., ul.Topolowa 49, 99-400 Łowicz
autor
 • Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
Bibliografia
 • 1. GROMADZKA-OSTROWSKA J., BARCIKOWSKI B., ZALEWSKA A., 1999 – Seasonal and age-related variations of plasma concentrations of androgens and prolactin in crossbred (3/4 wild 1/4 domestic) boars. Journal of Animal and Feed Science 9, 569-577.
 • 2. KONDRACKI S., 2006 – Znaczenie inseminacji jako podstawowej biotechniki w rozrodzie świń. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 2 (supl. 1), 77-101.
 • 3. KONDRACKI S., ANTOLIK A., ZWIERZ B., 1997 – Cechy nasienia knurów w zależności od pory roku. Roczniki Naukowe Zootechniki 24 (3), 67-76.
 • 4. KONDRACKI S., WYSOKIŃSKA A., KOWALCZYK Z., 2003 – Wpływ krzyżowania ras duroc i pietrain na cechy ejakulatów knurów mieszańców dwurasowych. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 68 (2), 105-112.
 • 5. KONDRACKI S., WYSOKIŃSKA A., KOWALEWSKI D., MUCZYŃSKA E., ADAMIAK A., 2009 – Season’s influence on the properties of male domestic pig semen. Rozprawy naukowe Pope John Paul II State School of Higher Vocational Education in Biała Podlaska, Vol. III, 177-187.
 • 6. KOZDROWSKI R., DUBIEL A., 2004 – The effect of season on the properties of wild boar (Sus scrofa L.) semen. Animal Reproduction Science 80, 281-289.
 • 7. POKRYWKA K., RUDA M., AUGUSTYŃSKA-PREJSNAR A., 2001 – Kształtowanie się wybranych cech ejakulatów knurów ras matecznych w zależności od pory roku i odstępu między pobieraniem nasienia. Przegląd Hodowlany 8, 13-15.
 • 8. SANCHO S., PINART E., BRIZ M., GARCIA-GIL N., BADIA E., BASSOLS J., KADAR E., PRUNEDA A., BUSSALLEU E., YESTE M., COLL M.G., BONET S., 2004 – Semen quality of postpubertal boars during increasing and decreasing natural photoperiods. Theriogenology 62, 1271-1282.
 • 9. STRZEŻEK J., 2000 – Technologiczne problemy użytkowania rozpłodowego knura inseminacyjnego. Magazyn Weterynaryjny, suplement – świnie, 54-59.
 • 10. STRZEŻEK J., 2007 – Biologia rozrodu zwierząt. Cz. II. Biologiczne uwarunkowania wartości rozpłodowej samca. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • 11. SURIYASOMBOON A., LUNDEHEIM N., KUNAVONGKRIT A., EINARSSON S., 2004 – Effect of temperature and humidity on sperm production in duroc boars under different housing systems in Thailand. Livestock Production Science 89, 19-31.
 • 12. WEILER U., CLAUS R., DEHNHARD M., HOFÄCKER S., 1996 – Influence of photoperiod and a light reverse program on metabolically active hormones and food intake in domestic pig compared with a wild boar. Canadian Journal of Animal Science 76 (4), 531-539.
 • 13. WYSOKIŃSKA A., KONDRACKI S., 2004 – Heterosis effects on physical traits of ejaculate in Duroc x Pietrain and Hampshire x Pietrain crossbred boars. Animal Science Papers and Reports 22(4), 595-601.
 • 14. WYSOKIŃSKA A., KONDRACKI S., BANASZEWSKA D., 2005 – Wpływ pory roku na cechy fizyczne ejakulatu knurów mieszańców duroc x pietrain oraz czysto rasowych knurów duroc, hampshire i pietrain. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 1 (3), 533-541.
 • 15. WYSOKIŃSKA A., KONDRACKI S., KOWALEWSKI D., ADAMIAK A., MUCZYŃSKA E., 2009 – Effect of seasonal factors on ejaculate properties of crossbred duroc x pietrain and pietrain x duroc boars as well as purebred duroc and pietrain boars. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 53, 677-685.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-36975aec-ebb4-48ac-b820-7f369286deba
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.