PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Zawartość oraz dynamika rozkładu organicznych związków węgla i azotu w zależności od wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Content and mineralization rate of organic C and N in soil depending on long-term mineral and organic fertilization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Próbki gleb, w których oznaczono dynamikę mineralizacji organicznych związków węgla i azotu pochodziły z 2 wieloletnich doświadczeń prowadzonych od 1923 r. w zmianowaniu z roślinami rolniczymi lub warzywami. W doświadcze­niach tych stosuje się corocznie bardzo zróżnicowane dawki obornika. W glebie oznaczono zawartości С organicznego i N ogólnego, pierwiastki te wyekstrahowa­no z gleby gorącą wodą oraz zmineralizowano w czasie inkubacji trwającej 3-35 dni. Oznaczono również biomasę mikroorganizmów. Ogólne zawartości С i N w glebie wzrastały w miarę zwiększania dawek obornika ale stosunek C:N na badanych obiektach był podobny. Otrzymano bar­dziej ścisłe zależności między zawartością w glebie С organicznego a ilością С wyekstrahowanego gorącą wodą i ilością wydzielonego C02 w czasie 7-dniowej inkubacji niż między С organicznego w glebie, a CO₂ w czasie 35-dniowej inkubacji. Większe były również współczynniki korelacji między biomasą a CO₂ w czasie 7-dniowej niż 35-dniowej inkubacji. Gorącą wodą wyekstrahowano z gleby większą część azotu ogólnego niż węgla organicznego w stosunku do zawartości ogólnych. Ilość azotu zmineralizowana w czasie 35-dniowej inkubacji była tym większa im więcej było w glebie N ogólnego.
EN
Mineralization dynamics of С and N organic compounds was determined in soil samples derived from two long-term (since 1923) fertilization experiments, conducted with field and vegetable crops. Various rates of farmyard manure (FYM) were applied annually in both experiments. Organic С and total N con­tents in soil samples were determined. Intensity of organic С and N mineraliza­tion was assessed by hot water extraction and by incubation of soil samples for 3-35 days. Also microbial biomass was determined. Organic С and total N contents increased with the increase of FYM rates but the C:N ratio remained similar. The relationship among organic С content in soil and hot water extractable С or COz content after incubation for 7 days was closer than that of CO₂ after incubation for 35 days. Greater were also the corre­lation coefficients between biomass and CO₂ release during incubation for 7 days, as compared to that lasting for 35 days. The percentage of hot water extracted N was higher than that of extracted organic C. Amount of N minera­lized during 35 days of incubation was proportional to total N content in soil.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.159-167,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Chemii Rolniczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Instytut Warzywnictwa, Skierniewice
autor
 • Katedra Chemii Rolniczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Apfelthaler R. 1994. Methods for the evaluation of the quantity and quality of soil organic matter and biological activity of soils. Res. Inst. Crop. Production: 19 p.
 • Franko U. 1989. С und N Dynamik beim Umsatz organischer Substanz im Boden. Dissertation, Akad. Landw.- Wiss. Berlin.
 • Houba V.I.G., Novozamsky I., Uittenbgaard I., Lee S.I. 1987. Automatic determina­tion of „total soluble nitrogen" in soil extract. Landwirtsch. Forsch. 40: 295-303.
 • Klimanek E.M. 1980. Mineralizierungsleistung unterschiedlicher Boden in Abhangig- keit von der Dungung. Arch. Acker.-u. Pflanzenbau und Bodenk. Berlin, 24: 225-232.
 • Klimanek E.M. 1994. Messung der CO, - Freisetzung aus Bodenproben von Laborinkubations - versuchen im Gaskreislaufverfahren. Agrobiol. Research 47(3-4): 380-383.
 • Körschens M. 1980. Beziehungen zwischen Feinantel, C₁ - und N₁ - Gehalt des Bodens. Archiv. Acker-u. Pfianzenbau u. Bodenk. Berlin 24(9): 585-592.
 • Körschens M. 1994. Der Statische Dungungsversuch Bad Lauchstaolt nach 90 Jahren, B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, Stutgart-Leipzig: 179 s.
 • Kubat I., Vesely L. 1986. Further possibilities of the determination of the decompo­sable part of humus in different soils. Rostlina Vyroba 32: 643-648.
 • Mattsson L. 1999. Systems of plant nutrient application and their impacts on soil fertility development at three Swedish long-term experimental sites. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 465: 169-179.
 • Mercik S. 1989. Plonowanie żyta, pszenicy i ziemniaków w zależności od wieloletnie­go zróżnicowanego nawożenia i zmianowania. Część I. Żyto. Rocz. Gleb. 40(4): 191-201.
 • Mercik S., Stępień W., Figat E. 1995. Dynamika zmian zawartości węgla i azotu w glebie oraz losy N z nawozów mineralnych i organicznych w statycznych doświadcze­niach nawozowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421a: 277-283.
 • Mercik S., Stępień W., Sosulski T. 1999. Bilans azotu nawozowego w wieloletnich doświadczeniach polowych w Skierniewicach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 465: 71-80.
 • Rumpel I., Ostrzycka J. 1999. Yield and some chemical constituents of leek (Allium porum L.) and carrot (Daucus carrota L.) grown in a long-term fertilization experi­ment. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 465: 51-59.
 • Schulz e. 1990. Die heisswasserextrachierbare C-fractions als Kenngrosse zur Eins- chatzung des Versorgungszustands mit organischer Substanz (Os). Tag.- Ber., Akad. Landvirtsch. Wiss.- Berlin, 295: 269-275.
 • Vance E.D., Brookes P.C., Ienkinson D.S. 1978. An extraction method for measuring soil microbial biomass C. Soil Biol, and Biochemistry 19: 703-707.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-364945f2-699e-420a-b5db-093d6a499723
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.