PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 4 |
Tytuł artykułu

Chemical methods of weed control in maize (Zea mays L.) in variable weather conditions

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Chemiczne metody odchwaszczania kukurydzy (Zea mays L.) w zmiennych warunkach pogodowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In years 2009-2011, four strict field experiments were carried out whose aim was to evaluate herbicides registered for maize applied at lowered doses, against variable weather conditions. Herbicides were applied in the following system: preemergence treatment with s-metolachlor + terbuthylazine + mesotrione and foliage treatment at the 4-6-leaf stage of maize with nicosulfuron + rimsulfuron, nicosulfuron, rimsulfuron, and foramsulfuron + iodosulfuron. Adjuvant Atpolan Bio 80 SL was added to herbicides used in the foliage treatment. Regardless of the weather conditions in the particular growth seasons, the best maize weeding effects were obtained after the preemergence application of the mixture s-metolachlor + terbuthylazine + mesotrione, and subsequently the foliage application of nicosulfuron with adjuvant Atpolan Bio 80 SL. In the conditions of delayed and uneven weed emergence (especially the thermophilic weed species), the system of two treatments with lowered herbicide doses protected most effectively the maize plantation against secondary weed infestation.
PL
W latach 2009-2011 przeprowadzono 4 ścisłe doświadczenia polowe, których celem była ocena działania herbicydów zarejestrowanych w kukurydzy, stosowanych w obniżonych dawkach, na tle różnego przebiegu warunków pogodowych. Herbicydy stosowano w systemie: zabieg doglebowy z użyciem s-metolachlor + terbutyloazyna + mezotrion oraz nalistny w fazie 4–6 liści kukurydzy z użyciem: nikosulfuron + rimsulfuron, nikosulfuron, rimsulfuron i foramsulfuron + jodosulfuron. Do herbicydów stosowanych nalistnie dodawano adiuwant Atpolan Bio 80 SL. Niezależnie od warunków pogodowych panujących w poszczególnych sezonach wegetacyjnych najlepsze efekty odchwaszczania kukurydzy uzyskano po zastosowaniu doglebowo mieszaniny s-metolachlor + terbutyloazyna + mezotrion, a następnie nalistnie nikosulfuronu z dodatkiem adiuwanta Atpolan Bio 80 SL. W warunkach opóźniających się i nierównomiernych wschodów chwastów (szczególnie ciepłolubnych) system dwóch zabiegów obniżonymi dawkami herbicydów najskuteczniej chronił plantację kukurydzy przed zachwaszczeniem wtórnym.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
4
Opis fizyczny
p.35-52,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Weed Science and Plant Protection Techniques, Institute of Plant Protection - National Research Institute in Poznan, W.Wegorka 20, 60-318 Poznan, Poland
 • Institute of Plant Protection - National Research Institute in Poznan, Poland
autor
 • Institute of Plant Protection - National Research Institute in Poznan, Poland
Bibliografia
 • Adamczewski K., Matysiak R., 2005. Znaczenie i korzyści wynikające ze stosowania adiuwantów z herbicydami sulfonylomocznikowymi [Significance and advantages that result from the application of adjuvants with sulfonylurea herbicides]. Prog. Plant Protection/ Post. Ochr. Roślin 45(1), 17-24 [in Polish].
 • Blecharczyk A., Małecka I., Sawińska J., 2007. Wpływ wieloletniego oddziaływania systemów uprawy roli na fizykochemoczne właściwości gleby [Impact of long term effect of soil cultivation systems on physiochemical soil properties]. Frag. Agron. XXIV 1(93), 7-13 [in Polish].
 • Dogan M.N., Unay A., Boz O., Albay F., 2004. Determination of optimum weed control timing in maize (Zea mays L.). Turk. J. Agric. For. 28, 349-354.
 • Drzewiecki S., Pietryga J., 2010. Efektywność działania herbicydów w dawkach dzielonych, obniżonych, zastosowanych łącznie z adiuwantem w uprawie kukurydzy [Effectiveness of herbicides in split and lowered doses and applied with adjuvant in maize cultivation]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50(1), 297-302 [in Polish].
 • Drzewiecki S., Pietryga J., 2011. Wpływ adiuwantów oraz metody dawek dzielonych herbicydów na ich skuteczność w uprawie kukurydzy [Effect of adjuvants and split herbicide dose method on their effectiveness in maize cultivation]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 51(3), 1349-1354 [in Polish].
 • Gołębiowska H., 2006. Wpływ sposobu aplikacji herbicydów na poziom zachwaszczenia wtórnego w kukurydzy [Effect of herbicide application method on secondary infestation level in maize]. Prog. Plant Protection/ Post. Ochr. Roślin 46(2), 265-268 [in Polish].
 • Gołębiowska H., 2008. The problems of weed management by herbicide systems applied in maize. J. Plant Prot. Res. 48(1), 119-128.
 • Gołębiowska H., Kaus A., 2009a. Efektywność chemicznej regulacji zachwaszczenia w różnych systemach uprawy kukurydzy [Effectiveness of chemical infestation regulation in different maize growth systems]. Acta Sci. Pol., Agricultura 8(1), 3-16 [in Polish].
 • Gołębiowska H., Kaus A., 2009b. Wpływ zróżnicowanych systemów uprawy na stan zachwaszczenia kukurydzy [Effect of diversified growth systems on maize infestation]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49(2), 792-796 [in Polish].
 • Gołębiowska H., Rola H., Gierczyk T., 2004. Dynamika zachwaszczenia kukurydzy uprawianej w monokulturze na przestrzeni lat 1998-2003 [Infestation dynamics of maize grown in monoculture in 1998-2003]. Prog. Plant Protection/ Post. Ochr. Roślin 44(1), 91-98 [in Polish].
 • Gołębiowska H., Snopczyński T., 2008. Wzrost zagrożenia zachwaszczeniem wtórnym na plantacji kukurydzy na tle zróżnicowanego przebiegu pogody [Increase in secondary infestation threat in maize plantation against diversified weather course]. Prog. Plant Protection/ Post. Ochr. Roślin 48(2), 602-611 [in Polish].
 • Green J.M., Owen M.G., 2011. Herbicide-resistant crops: Utilities and limitations for herbicide-resistant weed management. J. Agric. Food Chem. 59, 5819-5829.
 • Hall M.R., Swanton C.J., Anderson G.W., 1992. The critical period of weed control in grain corn. Weed Sci. 40, 441-447.
 • Idziak R., Woźnica Z., 2008. Skuteczność chwastobójcza herbicydu Callisto 100 SC stosowanego z adiuwantami i nawozem mineralnym [Effectiveness of herbicide Callisto 100 SC applied with adjuvants and mineral fertilizer]. Acta Agrophys. 11(2), 403-410 [in Polish].
 • Kierzek R., Adamczewski K., 2008. Możliwości łącznego stosowania mieszanin herbicydów w kukurydzy [Possibilities of joint application of herbicide mixtures in maize]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48(3), 1146-1149 [in Polish].
 • Kierzek R., Miklaszewska K., 2009. Redukcja zachwaszczenia kukurydzy poprzez stosowanie herbicydów z adiuwantami oraz różnymi technologiami uprawy [Maize infestation reduction through the application of herbicides with adjuvants and various growth technologies]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49(2), 811-818 [in Polish].
 • Kierzek R., Paradowski A., Krawczyk R., 2011. Effectiveness of weed control in maize (Zea mays L.) depending on the date and method of herbicide application. Acta Sci. Pol., Agricultura 10(2), 57-73, www.agricultura.acta.utp.edu.pl
 • Knezevic M., Durkic M., Knezevic I., Loncaric Z., 2003. Effects of pre- and post-emergence weed control on weed population and maize yield in different tillage systems. Plant Soil Environ. 49(5), 223-229.
 • Knezevic S.Z., Evans S.P., Blankenship E.E., Van Acker R.C., Lindquist J.L., 2002. Critical period for weed control; the concept and data analysis. Weed Sci. 50, 773-786.
 • Oerke E.C., Steiner U., 1996. Abschatzung der Ertragsverluste im Maisanbau. [In:] Ertragsverluste und Pflanzenschutz – Die Anbausituation fur die wirtschaftlich wichtigsten Kulturpflanzen – German Phytomedical Society Series 6, 63-79.
 • Paradowski A., 2008. Alternatywa dla atrazyny w kukurydzy [Alternative for atrazine in maize]. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48(2), 640-645 [in Polish].
 • Paradowski A., Kierzek R., 2009. Ekonomiczne aspekty chemicznego odchwaszczania kukurydzy po wycofaniu atrazyny [Economic aspects of chemical maize weeding after atrazine withdrawal]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49(4), 1630-1636 [in Polish].
 • Rubin B., 1996. Herbicide-resistant weeds – the inevitable phenomenon: mechanisms, distribution and significance. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Sonderheft XV, 17-32.
 • Skrzypczak G., Pudełko J., Blecharczyk A., 1998. Ocena działania herbicydów i adiuwantów w uprawie kukurydzy [Assessment of herbicide and adjuvant effectiveness in maize growth]. Prog. Plant Protection/ Post. Ochr. Roślin 38(2), 698-700 [in Polish].
 • Skrzypczak G., Pudełko J., Waniorek W., 2007. Assessment of the tank mixture of mesotrione and penhoxamid plus terbuthylazine efficacy for weed control in maize (Zea mays L.). J. Plant Protection Res. 47, 375-381.
 • Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Lepiarczyk A., 2004. Wpływ zmianowania, sposbu uprawyrolii herbicydów na bioróżnorodność zbiorowisk chwastów [Effect of crop rotation, tillage, and herbicides on the biodiversity of weed communities]. Acta Agr. Silv. 34, 127-130 [in Polish].
 • Swanton C.J., Weaver S., Cowan P., Van Acker R., Deen W., Shreshta A., 1999. Weed thresholds: theory and applicability. J. Crop. Prod. 2, 9-29.
 • Teasdale J.R., 1995. Influence of narrow row/high population corn (Zea mays) on weed control and light transmittance. Weed Technol. 9, 113-118.
 • Woźnica Z., 2005. Wpływ adiuwantów na skuteczność chwastobójczą mezotrionu [Effect of adjuvants on the herbicide effectiveness of mesotrione]. PTPN Wydz. Nauk Rol. Leś. 98/99, 37-45 [in Polish].
 • Woźnica Z., Idziak R., 2010. Influence of herbicide application timings rates and adjuvant type on weed control and yield of maize grown for forage. Acta Sci. Pol., Agricultura 9(4), 77-84, www.agricultura.acta.utp.edu.pl.
 • Woźnica Z., Skrzypczak G., 1998. Adjuvants for foliar applied herbicides. Ann. Warsaw Agric. Univ., Agtriculture 32, 33-42.
 • Zabkiewicz J.A., 2000. Adjuvants and herbicidal efficacy – present status and future prospects. Weed Res. 40, 139-149.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-35ef8e77-5eb0-462f-87f6-a89de5048470
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.