PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 72 | 06 |

Tytuł artykułu

Przetwórstwo owoców i warzyw w Polsce

Warianty tytułu

EN
Fruit and vegetable processing in Poland

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W artykule scharakteryzowano poziom oraz zmiany wielkości i wartości produkcji oraz eksportu, importu i salda handlu zagranicznego przetworami owocowymi, warzywnymi, a także poszczególnymi ich grupami w latach 2012-2017. Przedstawiono również sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw przemysłu owocowo-warzywnego. Przedmiotem oceny była ponadto pozycja polskiego przemysłu owocowo-warzywnego w Unii Europejskiej. Z analizy wynika, że w badanym okresie utrzymała się, obserwowana od akcesji Polski do UE, tendencja wzrostowa produkcji oraz eksportu i importu niemal wszystkich przetworów, a saldo obrotów przetworami owocowymi i warzywnymi pozostało dodatnie na wysokim poziomie. Wyniki finansowe przedsiębiorstw były stabilne i zapewniały im bezpieczeństwo funkcjonowania. Polska pod względem wartości produkcji przetworów owocowo-warzywnych znalazła się na wysokiej, szóstej pozycji w Unii Europejskiej.
EN
In the paper, the level and the changes in the volume and value of production as well as exports, imports and the balance of foreign trade in fruit and vegetable products and their groups in 2012-2017, were characterized. The economic and financial situation of the fruit-vegetable industry enterprises was also presented. The subject of the assessment was also the position of the Polish fruit-vegetable industry in the European Union. The analysis shows that during the mentioned period, the upward trend in production, export and import of almost all processed products has been observed since Poland's accession to the EU. Similarly, the balance of fruit and vegetable products turnovers has remained highly positive. Financial results of enterprises were stable and ensured their operational safety. Poland - in terms of the value of production of processed fruits and vegetables - was found on the sixth place in the European Union.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

72

Numer

06

Opis fizyczny

s.7-8,10-12,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.

Twórcy

autor
  • Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  • Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Bibliografia

  • [1] Nosecka Bożena (red.). 2017. Polski i światowy rynek wybranych owoców, warzyw i ich przetworów. Seria "Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019" nr 66. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  • [2] Nosecka Bożena, Anna Bugała, Dariusz Paszko, Łukasz Zaremba. 2012. Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy. Seria "Program Wieloletni 2011-2014" nr 39. Warszawa: IERIGŻ-PIB.
  • [3] Rocznik Statystyczny. 2013-2017. Warszawa: GUS.
  • [4] Rynek owoców i warzyw. 2013-2017, nr 42-51. Seria "Analizy Rynkowe". Warszawa: IERIGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
  • [5] Tereszczuk Mirosława. 2016. Przetwórstwo owoców, warzyw i ziemniaków. W Przetwórstwo produktów pochodzenia roślinnego w Polsce w latach 2010-2015. Mroczek R. (red.). Seria "Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019", nr 39, s. 80-95. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-35e75e55-4cd8-4790-8a0e-5071ec3ae178
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.