PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Próby kompostowania odpadów organicznych z wykorzystaniem szczepionki mikrobiologicznej

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Experiments on composting organic wastes with the application of microbiological inoculum
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W niniejszych badaniach przygotowano kompost z odpadów roślinnych (słoma pszenna, pył tytoniowy, mielona kora drzew iglastych) bez szczepionki mikrobiologicznej i z jej wykorzystaniem. Przeprowadzone badania wykazały, że sukcesja poszczególnych grup mikroorganizmów mezo- i termofilnych bakterii, promieniowców i grzybów wskazywała na prawidłowy przebieg kompostowania w obu wariantach doświadczalnych. Nie wykazano jednak wyraźnego wpływu zastosowanej szczepionki na rozwój badanych mikroorganizmów, wyjątek stanowiły bakterie mezofilne, których istotnie wyższą liczebność stwierdzono w wariancie ze szczepionką. Wpływ szczepionki uwidocznił się w przypadku parametru biochemicznego - aktywności dehydrogenaz. Wyższą zawartość azotu ogółem oraz azotu amonowego stwierdzono w wariancie bez szczepionki. Pozostałe parametry chemiczne kształtowały się na zbliżonym poziomie w obu wariantach doświadczalnych.
EN
In the study presented herein compost of organic wastes (wheat straw, tobacco dust, ground bark of coniferous trees) was prepared with the application of a microbiological inoculum and without microbiological inoculum. The study showed that the succession of particular microbial groups - meso- and thermophilous bacteria, actinomycetes and fungi - indicated a correct process of composting in both experimental treatments, though no distinct effect of the microbiological inoculation on the growth of microbial groups under study was demonstrated, however, the number of mesophylic bacteria was higher in the variant with microbiological inoculum. The effect of the inoculum was observed in the case of a biochemical parameter - dehydrogenase activity, the highest content of total nitrogen and ammonium nitrogen was observed in the treatment without the inoculum. Other chemical parameters were observed at the comparable level in both experimental variants.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.435-444,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Boulter J., Boland G., Trevirs J. 2000. Compost. A study of the development process and end-product potential for suppression of turfgrass disease. World J. Microbiol. Biotechnol. 16: 115-134.
 • Davis C., Hinnch S., Donkin C., Germishuizen P. 1992. Changes in microbial population numbers during the composting of pine bark. Biores. Technol. 39: 85-92.
 • Dyrektywa 1999. Dyrektywa Rady 1999/31/WE. Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste. OJ Nr L 182, 1999/07/16: 1-19.
 • Gostkowska K., Szwed A., Wyczółkowski A. 1996. Próba kompostowania odpadów tytoniowych. Cz. III. Wpływ stosowania szczepionki na rozwój mikroorganizmów i niektóre właściwości chemiczne kompostu z odpadów tytoniowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 437: 159-166.
 • Hoitink H., Inbar Y., Boehm M. 1991. Status of compost - amended potting mixes naturally suppressive to soliborne diseeses of floricultural crops. Americ. Phytopthol. Soc., Plant Disease 75: 869-873.
 • Korniłowicz-Kowalska T., Bohacz J. 2001. Próba kompostowania odpadów pierza z zastosowaniem szczepionki mikrobiologicznej. Przemiany chemiczne i biochemiczne. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 477: 38-396.
 • Mazur T., Ciećko Z. 2000. Nawożenie organiczne w zintegrowanym rolnictwie. Folia Univ. Agric. Stetin. 211, Agricul. 84: 285-288.
 • Mazur T., Sądej W., Mazur T. 2003. Nawożenie organiczne w gospodarstwach bezinwentarzowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 494: 287-293.
 • Miller F. 1993. Composting as a process based on the control of ecologically, w: Soil microbial ecology: applications in agricultural and environmental management, F.B. Metting Jr. (red.), Dekker, New York: 515-545.
 • Stuczyński T. 1992. Wpływ stosowania różnego inokulum na przebieg procesu kompostowania i jakość uzyskanego produktu. Pam. Puł. Prace IUNG 100: 217-225.
 • Szwed A., Gostkowska K. 1996. Próba kompostowania odpadów tytoniowych. II. Ocena niektórych uzdolnień biochemicznych drobnoustrojów aktywizujących proces kompostowania odpadów tytoniowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 437: 329-335.
 • Thalmann A. 1968. Zur Methodik der Bestimmung der Dehydrogenaseactivität im Boden Mittels Triphenyltetrazoliumchlorid (TTC). Landwirtsh. Forsch. 21: 249-258.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-35e420dc-a26a-4507-b468-675f6cb1368b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.