PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 01 | 1 |
Tytuł artykułu

Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu wybranych schorzeń w okresie starości

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The role of physical activity in prevention and treatment of selected old-age diseases
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Starzenie się ludności Polski będzie stanowić jedno z najważniejszych wyzwań polityki zdro-wotnej i społecznej w nadchodzących latach. Obecnie uważa się, że aktywność fizyczna jest jed-nym z najważniejszych czynników gwarantujących osobom w okresie starości szansę na zdrowe i pomyślne starzenie się. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie w świetle literatury przedmiotu znaczenia aktywno-ści fizycznej w profilaktyce i leczeniu wybranych schorzeń w okresie starości. Prezentowana praca przedstawia informacje dotyczące prewencyjnego wpływu aktywności fi-zycznej na wybrane schorzenia wieku starczego; ćwiczenia dla osób w okresie starczym z choro-bami układu krążenia (w nadciśnieniu tętniczym i niewydolności mięśnia sercowego) oraz ćwi-czenia w chorobie zwyrodnieniowej stawów i w osteoporozie. Podkreślono w niniejszej pracy fakt, iż pozytywne efekty przynosi jedynie regularne podejmo-wanie aktywności fizycznej. Istnieje coraz więcej dowodów wskazujących na to, że aktywność fi-zyczna może zapobiegać lub opóźniać występowanie wielu schorzeń wieku starczego.
EN
Introduction. Aging of the Polish population is one of the most important challenges of health and social policies in coming years. It is believed that physical activity is one of the most im-portant factors which guarantees older people a chance for healthy and successful aging. Objective. The aim of this paper was to present the literature on the significance of physical ac-tivity in prevention and treatment of selected diseases of the old age. Description. This paper presents important information on the preventive effect of physical activity on the diseases of the elderly; it also presents exercises for the elderly with cardiovascular diseases (hy-pertension and heart failure), and exercises for individuals with osteoarthritis and osteoporosis. Conclusions. This paper emphasizes the positive effects of regular physical activity. There is an increasing body of evidence which suggests that physical activity may prevent or delay the occur-rence of many diseases of the elderly.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
01
Numer
1
Opis fizyczny
s.95-105,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Promocji Zdrowia, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Bibliografia
 • [1] Aria A., Ishida K., Tomimori M., Katsumata Y., Grave J., Tamashiro H. (2007): Association between lifestyle activity and depressed mood among ho-me-dwelling older people: a community-based study in Japan. Aging & Mental Health, 11, s. 547–555; https://doi.org/10.1080/13607860601086553.
 • [2] Bień B. (2002): Stan zdrowia i sprawność ludzi starszych. [w:] Synak B. (red.): Polska starość. WUG. Gdańsk, s. 45–56.
 • [3] Borowiak E., Kostka T. (2004): Predictors of quality of life in older people living at home and in institutions. Aging Clin. Exp. Res., 16, s. 212–220.
 • [4] Cavani V., Mier CM., Musto AA. (2002): Effect of a 6-week resistance-training program on functional fitness of older adults. Journal of Aging Physical Avtivity, 10, s. 443–452; https://doi.org/10.1123/japa.10.4.443.
 • [5] Chipperfieid J.G.(2008): Everyday physical activity as a predictor of late-life mortality. The Gerantologist, 48, s. 349–357.
 • [6] Gębska-Kuczerowska A. (2002): Ocena zależności miedzy aktywnością a stanem zdrowia ludzi w wieku podeszłym. Przegl. Epidemiol., 56, s. 471–477.
 • [7] Grand BC. (2008): Should physical activity be on the healthy ageing agen-da? Social Policy Journal of New Zealand, 33, s. 163–177.
 • [8] Kaczmarczyk M., Trafiałek E. (2007): Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie. Gerontologia Polska, 15, s. 116–118.
 • [9] Kostka T. (2010): Aktywność fizyczna u osób w podeszłym wieku. [w:] Po-dolca P. (red.): Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. Medycyna Prak-tyczna, Kraków.
 • [10] Kostka T., Drygas W., Jegier A., Zaniewicz D. (2009): Aerobic and anae-robic power in relation to age and physical activity in men. Int. J. Sports Med., 30, s. 225–230; https://doi.org/10.1055/s-0028-1104591.
 • [11] Kostka T., Lacour J.-R., Bonnefoy M. (2001): Response of blood lipids to physical exercise in elderly subjects. Prev. Cardiol., 4, s. 122–127; https://doi.org/10.1111/j.1520-037X.2001.00535.x.
 • [12] Mazurek J., Rymaszewska J., Lurbiecki J. (2012): Specyfika i czynniki wa-runkujące skuteczność fizjoterapii osób starszych w świetle najnowszych doniesień. Nowiny Lekarskie, 81, s. 70–75.
 • [13] Mazurek J., Szczegieł J., Blaszkowska A., Zgajewska K., Richter W. (2014): Aktualne zalecenia dotyczące aktywności ruchowej osób w pode-szłym wieku. Gerontologia Polska, 2, s. 70–75.
 • [14] Mossakowska M. (2013): Problemy zdrowotne osób w wieku podeszłym – wnioski z projektu PolSenior. Zdrowe starzenie się: Biała Księga. SCHOLAR. Warszawa.
 • [15] Pasek T., Pasek J., Witiuk-Misztalska A., Sieroń A. (2011): Leczenie ru-chem (kinezyterapia) pacjentów w podeszłym wieku. Gerontologia Polska, 19, s. 68–76.
 • [16] Phisical Aktivity Tips for Older Adults (65 years and older), Guidelines, Canadian Physical Activity and Physiology, Canadian Society for exercise. www.csep.ca/guidelines.
 • [17] Psaltopoulou T., Kyrozis A., Stathopoulos P. (2008): Diet, physical activity and cognitive impairment among elders: the EPIC-Greece cohort (Europe-an Prospective Investigation into Cancer and Nutrition). Public Health Nutr., 11, s. 1054–1062; https://doi.org/10.1017/S1368980007001607.
 • [18] Radziewicz-Winnicka I.(2013): Znaczenie idei Active Health Ageing dla systemu opieki zdrowotnej. Zdrowe starzenie się: Biała Księga. SCHOLAR. Warszawa.
 • [19] Redaction C.J. (2014): Aktywność ruchowa w pierwotnej prewencji choroby niedokrwiennej serca. Folia Cardiol., 11, A46–A48.
 • [20] Sumic A., Michael U., Carlson N., Howieson D., Kaye J. (2007): Physical activity and the risk of dementia in oldest old. J. Aging Health, 19, s. 242–258; https://doi.org/10.1177/0898264307299299.
 • [21] Sumukadas D., Witham M.D., Struthers A.D., McMurdo M.E. (2007): Effect of perindopril on physical function in elderly people with functional impairment: a randomized controlled trial. CMAJ, 177, s. 867–874; https://doi.org/10.1503/cmaj.061339.
 • [22] Sygit K. (red.) (2008): Problemy zdrowotne i społecznie seniorów. Wydaw-nictwo Uniwersytet Szczeciński. Szczecin.
 • [23] Unia Europejska (2012): Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące aktywności fizycznej – zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczna wpływającą pozytywnie na zdrowie. Grupa Robocza UE „Sport i Zdrowie” Bruksela.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-35bb8617-20a5-4c82-b9b9-28d2ebcfe2c6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.