PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 64 | 2 |
Tytuł artykułu

Wiedza konsumentów na temat bezpieczeństwa żywności i stosowane przez nich sposoby ograniczania ryzyka zagrożenia

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Assessment of consumers knowledge on food safety and its impact on buying decisions
RU
Znanija potrebitelejj naschet bezopasnosti pishchi i primenjaemye imi sposoby ogranichenija riska opasnosti
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Bezpieczeństwo żywności jest obecnie jednym z najważniejszych obszarów mających wpływ na zdrowie i życie człowieka. Współczesny konsument, posiadając dostęp do szerokiego asortymentu produktów żywnościowych, dokonuje zakupu kierując się posiadaną wiedzą na temat żywności, stylem życia, jak również czynnikami materialnymi. Nie bez znaczenia są również informacje pozyskiwane za pośrednictwem mediów o zagrożeniach związanych z żywnością. Celem artykułu jest próba oceny wiedzy konsumentów na temat bezpieczeństwa spożywanej przez nich żywności oraz stosowanych przez respondentów sposobów ograniczenia zagrożenia. Analiza danych wykazała, że wiedza konsumentów na temat bezpieczeństwa spożywanej przez nich żywności oraz występowania w niej potencjalnych zagrożeń jest niewystarczająca.
EN
Food safety is nowadays one of the most important areas affecting human health and life. The contemporary consumer, having access to a wide range of food products, is purchasing guided by their knowledge about food, lifestyle, as well as material factors. There is also important information obtained through the media about the dangers of food. The article attempts to assess consumer awareness of safety of food they consume and to determine the impact of this knowledge on the decisions taken when purchasing food products. The data analysis has shown that consumers’ knowledge of the safety of food consumed by them and the presence of potential hazards in it is insufficient.
RU
Безопасность пищи – в настоящее время одна из самых важных сфер, оказывающих воздействие на здоровье и жизнь человека. Современный потребитель, имея доступ к широкому ассортименту продуктов питания, делает покупки, руководствуясь имеющимися у него знаниями насчет пищи, образом жизни, а также материальными факторами. Не без значения тоже информация, получаемая посредством СМИ, об опасности, связанной с пищей. Цель статьи – попытка оценить знания потребителей насчет безопасности потребляемой ими пищи и способов ограничения опасности, применяемых респондентами. Анализ данных показал, что знания потребителей насчет безопасности потребляемой ими пищи и выступления в ней потенциальных угроз недостаточны.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
64
Numer
2
Opis fizyczny
s.246-260,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Zarządzania i Gospodarki Żywnościowej, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
Bibliografia
  • FAO/WHO (1995), ALINORM97/13, Appendix II. Report of the 28th Session of the odex Committee on Food Hygiene, FAO, Rome.
  • Jarosz M., Wierzejska R. (2009), Aspekty bezpieczeństwa żywności i zdrowia w kontekście obrotu żywnością, (w:) Obrót żywnością a zdrowie – praktyczny poradnik dla przedsiębiorców, PARP, Warszawa.
  • Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. (2010), Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa.
  • Korzycka-Iwanow M. (2005), Prawo żywnościowe, Zarys prawa polskiego i wspólnotowego, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
  • Kowalczyk S. (red.) (2009), Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, SGH w Warszawie, Warszawa.
  • Łazarowicz A. (2014), Postępy Biotechnologii i Techniki Produkcji Żywności, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”, nr 2.
  • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 031, 01/02/2002, poz. 0001 – 0024).
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U z 2006 r. Nr 171, poz. 1225).
  • Żakowska-Biemans S. (2009), Bezpieczeństwo żywności w opinii polskich konsumentów, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”, XLII, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-35b7175a-a1a8-410f-a9d2-c145436fdf78
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.