PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 1 |
Tytuł artykułu

Chemical characteristics of European goldenrod (Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea) from natural sites in Central and Eastern Poland

Warianty tytułu
PL
Charakterystyka chemiczna nawłoci pospolitej (Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea) ze stanowisk naturalnych w środkowej i wschodniej Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In Poland European goldenrod grows all over the country. The raw material of this species is herb characterised by diuretic, detoxifying, anti-inflammatory, and bile secretion enhancing properties. Pharmacological activity of European goldenrod results from the presence of many biologically active compounds, among which phenolic compounds are considered to be most valuable. In this work differences in accumulation of flavonoids and polyphenolic acids in the herb of European goldenrod from natural sites in central and eastern Poland were determined. Flavonoid content ranged from 600 to 1850 mg˙100 g-1, and polyphenolic acids from 440 to 1200 mg˙100 g-1. High content of these compounds was characteristic for the herb collected at the vegetative stage of plant development (in June). Chromatographic analysis (HPLC) showed the presence of three flavonoid compounds (hyperoside, rutin, and astragalin) and two polyphenolic acids (rosmarinic and chlorogenic) in all studied populations. Rutin was the main compound in the flavonoid fraction. Its content ranged from 87.78 to 387.87 mg˙100 g-1. The content of rosmarinic acid was higher than the content of chlorogenic acid (mean value: 577.52 and 267.03 mg˙100 g-1, respectively)
PL
W Polsce nawłoć pospolita występuje na terenie całego kraju. Surowcem pozyskiwanym z tego gatunku jest ziele, które wykazuje właściwości diuretyczne, detoksykujące, a takie przeciwzapalne, żółtotwórcze i żółtopędne. Aktywność farmakologiczna nawróci uwarunkowana jest obecnością wielu substancji biologicznie czynnych, z których związki polifenolowe uważane są za najbardziej wartościowe. W pracy oceniono różnice w gromadzeniu się flawonoidów i kwasów polifenolowych w zielu zebranym z naturalnych stanowisk nawłoci pospolitej w centralnej i wschodniej Polsce. Zawartość flawonoidów wynosiła od 600do 1850 mg˙100 g-1, a polifenolokwasów od 440 do 1200 mg˙100 g-1. Wysoką zawartością tych związków charakteryzowało się ziele zebrane w fazie wegetatywnego rozwoju roślin (w czerwcu). Analiza chromatograficzna (HPLC) wykazała obecność trzech związków flawonoidowych (hiperozydu, rutyny i astragaliny) oraz dwóch kwasów polifenolowych (rozmarynowego i chlorogenowego). We frakcji flawonoidowej najwięcej było rutyny (jej zawartość wynosiła od 87,78 do 387,87 mg˙100 g-1). Zawartość kwasu rozmarynowego (Średnio 577,52 mg˙100 g-1) była większa niż kwasu chlorogenowego (Średnio 267,03 mg˙100 g-1).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
1
Opis fizyczny
p.55-65,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Vegetable and Medicinal Plants, Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Nowoursynowska 159, 02-776 Warsaw, Poland,
autor
 • Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Warsaw, Poland
autor
 • Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Warsaw, Poland
autor
 • Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Awad M.A., Jager A., van der Plas L., van der Krol A.R., 2001. Flavonoid and chlorogenic acid changes in skin of ‘Elstar’ and ‘Jonagold’ apples during development and ripening. Sci. Hortic. 90(1–2), 69–83.
 • Apáti P., Szentmihályi K., Kristó S.T., Papp I., Vinkler P., Szoke É., Kéry Á., 2003. Herbal remedies of Solidago – correlation of phytochemical characteristics and antioxidative proper-ties. J. Pharm. Biomed. Anal. 32(4–5), 1045–1053.
 • Bader G., Wray V., Hiller K., 1995. The main saponins from the aerial parts and the roots of Solidago virgaurea subsp. virgaurea. Planta Med. 61(2), 158–161.
 • Baraldi R., Isacchi B., Predieri S., Marconi G., Vincieri F.F., Bilia A.R., 2008. Distribution of artemisinin and bioactive flavonoids from Artemisia annua L. during plant growth. Biochem. Syst. Ecol. 36(5–6), 340–348.
 • Bagdonaitơ B., Geszprych A., Labokas J., Przybył J., Rosłon W., Węglarz Z., 2006. Ex situ stud-ieson chemical variability of St. John’s wort (Hypericum perforatum L.) growing wild in Lithuania. Herba Pol. 52(4), 32–38.
 • Borkowski B., Skrzypczakowa L., 1962. Polyphenolic compounds in herbs of the species Soli-dago L. Acta Pol. Pharm. 19, 491–495.
 • Budzianowski J., 1990. Separation of flavonoid glucosides from their galactosidic analogues by thin-layer chromatography. J. Chromatogr. A, 540, 469–474.
 • Choi S.Z., Choi S.U., Lee K.R., 2004. Phytochemical constituents of the aerial parts from Soli-dago virga-aurea var. gigantea. Arch. Pharm. Res. 27(2), 164–168.
 • Czerepko J., 2004. The role of Scots pine stand in the development of the phytocoenosis in an oak-lime-hornbeam forest habitat. Leśne Prace Badawcze, 4, 77–102.
 • Demir H., Açik L., Bali E.B., Koç L.Y., Kaynak G., 2009. Antioxidant and antimicrobial activities of Solidago virgaurea extracts. Afr. J. Biotechnol. 8(2), 274–279.
 • European Medicines Agency Evaluation of Medicines for Human Use (EMEA), 2008. Assess-ment report for herbal substance(s), herbal preparation(s) or combinations thereof with tradi-tional use. Solidago virgaurea L., herba. London, Doc. Ref. EMEA/HMPC/285759/2007.
 • Germ M., Stibilj V., Kreft S., Gaberšþik A., Kreft I., 2010. Flavonoid, tannin and hypericin con-centrations in the leaves of St. John’s wort (Hypericum perforatum L.) are affected by UV-B radiation levels. Food Chem. 122(3), 471–474.
 • Hashiba K., Iwashina T., Matsumoto S., 2006. Variation in the quality and quantity of flavonoids in the leaves of coastal and inland Campanula punctata. Biochem. Syst. Ecol. 34(12), 854–861.
 • Jaiswal R., Kiprotich J., Kuhnert N., 2011. Determination of the hydroxycinnamate profile of 12 members of the Asteraceae family. Phytochemistry 72(8), 781–790.
 • Kähkönen M., Hopia A.I., Vuorela H.J., Rauha J.-P., Pihlaja K., Kujala T.S., Heinonen M., 1999. Antioxidant activity of plant extracts containing phenolic compounds. J. Agric. Food Chem. 47(10), 3954–3962.
 • Kalemba D., 1992. Phenolic acids in four Solidago species. Pharmazie 47, 471–472.
 • Kalemba D., Góra J., Kurowska A., Lis A., Lasocka I., 1993. Polyphenolic compounds in four Solidago species. Acta Pol. Pharm – Drug Res. 50(6), 441–442.
 • Kalemba D., Thiem B., 2004. Constituents of the essential oils of four micropropagated Solidagospecies. Flavour Fragr. J. 19(1), 40–43.
 • Karlová K., 2006. Accumulation of flavonoid compounds in flowering shoots of Achillea collinaBecker ex. Rchb. Alba during flower development. Hort. Sci. 33(4), 158–162.
 • Kołodziej B., Kowalski R., Kędzia B., 2011. Antibacterial and antimutagenic activity of extracts aboveground parts of three Solidago species: Solidago virgaurea L., Solidagocanadensis L. and Solidago gigantea Ait. J. Med. Plants Res. 5(31), 6770–6779.
 • Kosakowska O., Węglarz Z., Przybył J.L., 2008. Chemical and genetic diversity of evening prim-rose (Oenothera biennis L.) occurring in the eastern area of Poland. Acta Hort. 765, 151–156.
 • Matuszkiewicz W., 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, War-szawa, 136–148.
 • Melzig M.F., 2004. Goldenrod – a classical exponent in the urological phytotherapy. Wien Med. Wochenschr. 154(21–22), 523–527.
 • Muzitano M.F., Bergonzi M.C., De Melo G.O., Lage C.L., Bilia A.R., Vincieri F.F., Rossi-Bergmann B., Costa S.S., 2011. Influence of cultivation conditions, season of collection and extraction method on the content of antileishmanial flavonoids from Kalanchoe pinnata. J. Ethnopharm. 133(1), 132–137.
 • Pietta P., Gardana C., Mauri P., Zecca L., 1991. High-performance liquid chromatographic analysis of flavonol glycosides of Solidago virgaurea. J. Chromatogr. A, 558(1), 296–301. Polish Pharmacopoeia VI, 2002. PTF, Warszawa, 150, 896.
 • Rosłon W., Suchorska-Tropiło K., 2007. Chemical characteristics of three species from the family Ericaceae originating from natural sites. Herba Pol. 53(3), 291–296.
 • Rutkowski L., 2006. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa. Skrzypczakowa L., 1962. Flavonoids in the herb Solidago virgaurea L. II. Separation and identification of further flavanol derivatives. Acta Pol. Pharm. 1962, 19, 481–490.
 • Starks C.M., Williams R.B., Goering M.G., O’Neil-Johnson M., Norman V.L., Hu J-F., Garo E., Hough G.W., Rice S.M., Eldridge G.R., 2010. Antibacterial clerodane diterpenes from Goldenrod (Solidago virgaurea). Phytochemistry 71(1), 104–109.
 • Thiem B., Goślińska O., 2002. Antimicrobial activity of Solidago virgaurea L. from in vitrocultures. Fitoterapia 73(6), 514–516.
 • Thiem B., Wesołowska M., Skrzypczak L., Budzianowski J., 2001. Phenolic compounds in two Solidago L. species from in vitro culture. Acta Pol. Pharm. 58(4), 277–281.
 • Tkachev A.V., Korolyuk E.A., Letchamo W., 2006. Volatile oil-bearing flora of Siberia. VIII: essential oil composition and antimicrobial activity of wild Solidago virgaurea L. from the Russian Altai. J. Essent. Oil Res. 18(1), 46–50.
 • Węglarz Z., Rosłon W., 1998. Zmiany zawartości oraz składu chemicznego olejku eterycznego i polifenolokwasów w nadziemnych i podziemnych organach karbieńca pospolitego (Lycopus europaeus L.). Zesz. Nauk. AR w Krakowie57,319–323.
 • Wysocki C., Sikorski P., 2002. Fitosocjologia stosowana. Wyd. SGGW, Warszawa, 23, 111–115, 211–223.
 • Yarnell E., 2002. Botanical medicines for the urinary tract. World J. Urol. 20(5), 285–293. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Woźek J., Korzeniak U., 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. PAN, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-35ac1598-09f4-4d63-9455-98713614b46a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.