PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 26 | 4 |
Tytuł artykułu

Effectiveness of selected fungicides in potato protection against Phytophthora infestans and Alternaria spp.

Warianty tytułu
PL
Ocena wybranych fungicydów w ochronie ziemniaka przed P. infestans Alternaria spp.
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
An exact micro-plot experiment was conducted to determine the effect of fungicides (treatments: Sandofan Manco 64 WP, Penncozeb 80 WP, Tanos 50 WG; Tanos 50 WG applied three times; Tanos 50 WG, Penncozeb 80 WP, Tanos 50 WG) on the severity of late blight and early blight in three potato cultivars and on the composition of fugal communities colonizing potato leaves. The tested fungicides significantly reduced the intensity of late blight and early blight. The efficacy of fungicidal control was affected by weather conditions and potato cultivars. The highest efficacy (30–36%) against late blight and early blight was noted in potato plants cv. Aster sprayed with Sandofan Manco 75 WG, Penncozeb 80 WP, Tanos 50 WG and Tanos 50 WG applied three times in the first year of the study. Sandofan Manco 75 WG, Penncozeb 80 WP, Tanos 50 WG, and Tanos 50 WG and Penncozeb WP 80 used alternately during the last two last growing seasons were most effective in late blight control in potato cv. Tara and Salto. In these cultivars, early blight was best controlled with Tanos 50 WG applied three times, and Tanos 50 WG and Penncozeb 80 WP used alternately. The lowest counts of Alternaria spp. – the causal agent of early blight – were isolated from potato leaves in the above treatments.
PL
W ścisłym doświadczeniu mikropoletkowym badano wpływ opryskiwania fungicydami (kombinacje ochronne: Sandofan Manco 64 WP, Penncozeb 80 WP, Tanos 50 WG, 3-krotnie Tanos 50 WG, Tanos 50 WG, Penncozeb 80 WP, Tanos 50 WG) trzech odmian ziemniaka na nasilenie zarazy i alternariozy oraz na skład zbiorowiska grzybów kolonizujących liście. Fungicydy istotnie ograniczały nasilenie zarazy i alternariozy na roślinach ziemniaka. Wpływ na skuteczność prowadzonej ochrony miały warunki pogodowe i odmiany. Największą skuteczność (30–36%) zanotowano w ochronie przed zarazą i alternariozą roślin odmiany ‘Aster’ opryskiwanych fungicydami: Sandofanem Manco 75 WG, Penncozebem 80 WP, Tanosem 50 WG oraz 3-krotnie fungicydem Tanos 50 WG w pierwszym roku badań. W ochronie ziemniaka odmiany ‘Tara’ i ‘Salto’ przed zarazą najefektywniejsze były fungicydy: Sandofan Manco 75 WG, Penncozeb 80 WP, Tanos 50 WG oraz przemiennie stosowany Tanos 50 WG i Penncozeb WP 80 w ostatnich dwóch sezonach wegetacyjnych. Nasilenie alternariozy na badanych odmianach najbardziej ograniczał 3-krotnie stosowany Tanos 50 WG oraz na przemian użyty Tanos 50 WG i Penncozeb 80 WP. Z liści badanych odmian ziemniaka w tych kombinacjach otrzymano najmniejszą liczebność sprawcy alternariozy.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
26
Numer
4
Opis fizyczny
p.275-284,ref.
Twórcy
 • Department of Phytopathology and Entomology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Romana Prawochenskiego 17, 10-720 Olsztyn, Poland
autor
Bibliografia
 • ABD-EL-KHAIR H., WAFLA M.H. 2007. Application of some Egyptian medicinal plant extracts against potato late and early blight. Res. J. Agricult. Biol. Sci., 3(3): 166–175.
 • ANDRIEU N., JAWORSKA G., GENET J.L., BOMPEIX G. 2001. Biological mode of action of Famoxadone on Plasmopara viticola and Phytophthora infestans. Crop Protect., 20: 253–260.
 • BASU A., HOSSAIN M.M., KONAR A., CHETTRI M. 2003. Integrated management of late blight disease of potato. Ann. Plant Protect. Sci., 11(1): 64–66.
 • BERNAT E. 2008. Skuteczność ochrony ziemniaka przed zarazą (Phytophthora infestans) w zależności od wczesności odmian. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 48(4): 1495–1501.
 • BOUWS H., FINCKH M.R. 2008. Effects of strip intercropping of potatoes with non-hosts on late blight severity and tuber field in organic production. Plant Pathol., 57(5): 916–927.
 • CIF in 1996. The International Potato Center. Animal Report. 1997. Lima, Peru.
 • CWALINA-AMBROZIAK B., CZAJKA W., BOGUCKA B., TROJAK A. 2007. Dolistne nawożenie ziemniaka a zbiorowisko grzybów chorobotwórczych zasiedlających nadziemne części roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 47(2): 72–77.
 • GAWIŃSKA-URBANOWICZ H., KAPSA J. 2006. Porównanie reakcji wybranych odmian ziemniaka na zarazę w sezonach o różnej presji infekcyjnej patogena. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 46(2): 621–624.
 • GĄSOWSKI A., OSTROWSKA D. 1993. Klucz do oznaczania stadiów rozwojowych niektórych gatunków roślin rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • HOWARD R.J., FERRARI M., SHILINGFORD C., STIDHEM M., POWER R.J., HAMLEU R. 1996. Biology of cymoxanil action against Phytophthora infestans infection of tomato and potato. The BCRC Conference – Pest and Diseases, pp. 933–936.
 • JEANDET P., ADRIAN M., BREUIL A.C., SBAGHI M., DEBORD S., BESSIS R., WESTON L.A., HARMON R. 2000. Chemical induction of phytoalexin synthesis in grapevines: application to the control of grey mould in the vineyard. Acta Horticult., 528: 591–596.
 • KAPSA J. 2004. Elary blight (Alternaria spp.) in potato crops in Poland and results of chemical protection. J. Plant Protect. Res., 44(3): 231–238.
 • KUCIŃSKA K. 2005. Na choroby ziemniaka Tanos 50 WG i Curzate M 72,5 WP. Ziemn. Pol., 3: 4–44.
 • KURZAWIŃSKA H., GAJDA I. 2004. Ocena przydatności niektórych fungicydów w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaczaną. Biul. Inst. Hod. Rośl., 233: 333–338.
 • LENC L. 2007. Efficacy of Biosept 33 SL in limiting of alternariosis on potato (Alternaria spp.) grown in organic farm. J. Res. Appl. Agricult., 53(3): 101–104.
 • MANTECÓN J.D. 2009. Importance of potato late blight in Argentina, and the effect of fungicide treatments on yield increments over twenty years. Cien. Inv. Agv., 36(1): 115–122.
 • MATKOWSKI K., PROŚBA-BIAŁCZYK U., NOWAK L. 2004. Wpływ nawadniania i nawożenia azotem na zdrowotność dwóch odmian ziemniaka. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 500: 351–358.
 • PIETKIEWICZ I. 1985. Metodyka oceny porażenia części nadziemnej ziemniaka przez zarazę (Phytophthora infestans ). Biul. Inst. Ziemn., 32: 43–49.
 • RUBIO-COVARRUBIAS O., GRUNWALD N.I. 2000. Relationship of nitrogen fertilization of potato plants and late blight severity. Amer. J. Potato Res., 77: 417.
 • SADOWSKI C. 2006. Stan zdrowotności polskiego ziemniaka i jego zagrożenia. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 511(1): 37–51.
 • SAWICKA B. 2005. Terminy pojawiania się i rozwoju Phytophthora infestans (Mont) de Bary w zmiennych warunkach pola uprawnego. Acta Agrophys., 6(2): 537–547.
 • SCHEPERS H.T.A.M. 2004. The development of Phytophthora control in the Netherlands. Kartoffelbau 6: 206–209.
 • SHAILBALA M., PUNDHIR V.S. 2008. Efficacy of fungicides and bio-agents against late blight severity, infection rate and tuber field of potato. J. Plant. Disease Sci., 3(1): 4–8.
 • SINGH A. 2008. Efficacy of New fungicides in the management of early and late blight of potato. J. Indian Phytopathol., 61(1): 134–135.
 • STEIN J.M., KIRK W.W. 2002. Containment of existing potato late blight (Phytophthora infestans) foliar epidemics with fungicides. Crop Protect., 21: 575–582.
 • WIGGINS B.E., KINKEL L.L. 2005. Green manures and crop sequences influence potato diseases and pathogen inhibitory activity of indigenous streptomycetes. Phytopathol., 95(2): 178–185.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-359abd77-377a-45e3-9b0e-bd256347d9a6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.