PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | 5 |
Tytuł artykułu

Problemy przebudowy strukturalnej rozdrobnionego rolnictwa w aspekcie dezagraryzacji produkcyjnej gospodarstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Problems of structural reconstruction of fragmented agriculture in the aspect of production disagrarization of farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Procesy dezagraryzacyjne mają wieloaspektowy i złożony charakter. Dotyczą zarówno przemian o charakterze produkcyjnym, ekonomicznym, ekologicznym, jak i społeczno-kulturowym. Podjęto problem dezagraryzacji produkcyjnej, która polega głównie na porzucaniu przez rolników użytkowania ziemi rolnej, rezygnacji z produkcji oraz ograniczaniu inwestycji kapitałowych. Na podstawie uzyskanych wyników badań przeprowadzonych w 39 gminach województwa małopolskiego i świętokrzyskiego stwierdzono, że o stanie zaawansowania procesu dezagraryzacji produkcyjnej w badanych gminach świadczy wysoki udział gospodarstw bezinwentarzowych (około 66%), gospodarstw odłogujących ziemię (około 18%) i ziemi odłogowanej (powyżej 10%). Równocześnie w badanych jednostkach terytorialnych odnotowano duży udział gospodarstw schyłkowych i nierozwojowych.
EN
Disagrarization processes are multi-faceted and complex. They concern both production changes, as well as economic, ecological and socio-cultural transformations. The paper discusses the problem of disagrarization production, which consists mainly of abandonment by farmers using agricultural land, abandonment of production and limiting capital investments. Based on studies carried out in 39 communes of the Małopolska and Świętokrzyskie Provinces fund, that the status advancement of disagrarization process provide a high proportion of farms without animals production (about 66%), farms fallowing agricultural land (about 18%) and high share of wasteland in the structure of agriculture land in the commune (about 10%). At the same time, in analysed teritorial units was noted high share of nonprogressive and declining farms.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
17
Numer
5
Opis fizyczny
s.179-185,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
  • Heffner K. 2015: Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Wieś i Rolnictwo, nr 2(167), 83-104.
  • Karwat-Woźniak B. 2013: Zmiany w społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach rozwoju rolnictwa, J. Agribus. Rural Devel., nr 2(28), 121-131.
  • Musiał W., Wojewodzic T. 2015: Teoria drobnej własności ziemskiej w literaturze naukowej dwudziestolecia międzywojennego, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 1(2015), 43-58.
  • Osowska L., Poczta W. 2013: Poziom uwarunkowań pozaprzyrodniczych renty położenia obszarów wiejskich w Polsce, J. Agribus. Rural Devel., nr 4(30), 187-194.
  • Płonka A. 2015: Procesy dostosowawcze gospodarstw drobnotowarowych do zmian koniunktury gospodarczej, Rozprawa doktorska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
  • Wigier M. 2014: Polityka rolna i zmiany strukturalne w rolnictwie polskim po akcesji do UE, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 360, 63-71.
  • Witek T. (red.). 1994: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcji Polski wg gmin, suplement, IUNG, Puławy.
  • Wojewodzic T. 2014: Dezagraryzacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce – Próba pomiaru zjawiska, J. Agribus. Rural Devel., 4 (34), 213-223.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3595c45e-50fb-4fd5-8e69-25172feb7175
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.