PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 33 | 3 |
Tytuł artykułu

Lodz region and its northern vicinity under Vistulian Glaciation conditions

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
33
Numer
3
Opis fizyczny
p.155-163,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Geomorphology and Palaeogeography, University of Lodz, Narutowicza 88, 91-139 Lodz, Poland
 • Department of Geomorphology and Palaeogeography, University of Lodz, Narutowicza 88, 91-139 Lodz, Poland
 • Department of Geomorphology and Palaeogeography, University of Lodz, Narutowicza 88, 91-139 Lodz, Poland
Bibliografia
 • Balwierz Z., 2010. Analiza pyłkowa osadów torfowiska Żabieniec. In: Twardy J., Żurek S., Forysiak J. (eds), Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 179-188.
 • Balwierz Z., Roman M., 2002. A new Eemian Interglacial to Early Vistulian site at Łanięta, central Poland. Geological Quarterly 26, 2: 207-217.
 • Baraniecka M.D., 1989. Zasięg lądolodu bałtyckiego w świetle stanowisk eemskich na Kujawach. Studia i Materiały Oceanologiczne 56, Geologia Morza 4: 131-135.
 • Björck S., Walker M., Cwynar L., Johnsen S., Knudsen K.-L., Lowe J., Wohlfarth B. and INTIMATE Members, 1998. An event stratigraphy for the last Termination in the North Atlantic region based on the Greenland ice-core record: a proposal by the INTIMATE group. Journal of Quaternary Science 13: 238-292.
 • Bruj M., Roman M., 2007. Zasięg pojezierza z interglacjału eemskiego w Polsce a pozycja stratygraficzna lądolodów zlodowaceń środkowopolskich (The Eemian Lakeland extent in Poland versus stratigraphical position of the Middle Polish Glaciations). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 425: 27-34.
 • Dylik J., 1963. Nowe problemy wiecznej zmarzliny plejstoceńskiej (Problèmes nouveaux du pergélisol pléistocène). Acta Geographica Lodziensia 17.
 • Dylik J., 1967. The main elements of Upper Pleistocene paleogeography in Central Poland. Biuletyn Peryglacjalny 16: 85-115.
 • Dylik J., 1972. Rôle du ruissllement dans le modélé périglaciaire. Gottinger Geographische Abhandlungen 69: 169-180.
 • Dylikowa A., 1967. Wydmy śródlądowe i ich znaczenie dla stratygrafii schyłkowego plejstocenu. In: Galon R., Dylik J. (eds), Czwartorzęd Polski. PWN, Warszawa: 353-371.
 • Dzieduszyńska D., 2011. Ochłodzenie młodszego dryasu i jego efekty morfogenetyczne w regionie łódzkim (Younger Dryas cooling and its morphogenetic importance in the Łódź Region, Central Poland). Acta Geographica Lodziensia 98.
 • Dzieduszyńska D.A, Kittel P., Petera-Zganiacz J., Brooks S.J, Korzeń K., Krąpiec M., Pawłowski D., Płaza D.K., Płóciennik M., Stachowicz-Rybka R., Twardy J., 2014. Environmental influence on forest development and decline in the Warta River valley (Central Poland) during the Late Weichselian. Quaternary International 324: 99-14.
 • Forysiak J., 2005. Rozwój doliny Warty między Burzeninem i Dobrowem po zlodowaceniu warty (The development of the Warta River valley between Burzenin and Dobrów in the Late Quaternary period). Acta Geographica Lodziensia 90.
 • Forysiak J., Miotk-Szpiganowicz G., Petera J., 1999. Geologic setting and palynologic examination of the Vistulian sediments at Koźmin near Turek, Central Poland. Geological Quarterly 43(1): 85-98.
 • Galon R., Roszkówna L., 1967. Zasięgi zlodowaceń skandynawskich i ich stadiałów recesyjnych na obszarze Polski. In: Galon R., Dylik J. (eds), Czwartorzęd Polski. PWN, Warszawa: 18-38.
 • Goździk J.S., 1973. Geneza i pozycja stratygraficzna struktur peryglacjalnych w Środkowej Polsce (Origin and stratigraphical position of periglacial structures in the Middle Poland). Acta Geographica Lodziensia, 31
 • Goździk J.S., 1996. A permafrost evolution and its impact on some depositional conditions between 20 and 10 ka in Poland. Biuletyn Peryglacjalny 34: 53-72.
 • Goździk J.S., 2007. The Vistulian aeolian succession in central Poland. Sedimentary Geology 193: 211-220.
 • Jastrzębska-Mamełka M., 1985. Interglacjał eemski i wczesny vistulian w Zgierzu-Rudunkach na Wyżynie Łódzkiej (The Eemian Interglacial and the Early Vistulian at Zgierz-Rudunki in the Łódź Plateau). Acta Geographica Lodziensia 53.
 • Klatkowa H., 1965. Niecki i doliny denudacyjne w okolicach Łodzi (Vallons en berceau et vallées sèches aux environs de Łódź). Acta Geographica Lodziensia 19.
 • Klatkowa H., 1984. Osady depozycji naśnieżnej późnego vistulianu (Over-snow deposition of the Late Vistulian sediments). Acta Geographica Lodziensia 50: 51-72.
 • Klatkowa H., 1996. Symptoms of the permafrost presence in Middle Poland during the last 150 000 years. Biuletyn Peryglacjalny 35: 45-86.
 • Klatkowa H., 1997. Remarks on the palaeogeography of Middle Poland during the Neopleistocene time in the light of investigations of deposits of closed depressions. Quaternary Studies in Poland 14: 41-52.
 • Kołaczek P., Karpińska-Kołaczek M., Petera-Zganiacz J., 2012. Vegetation patterns under climate changes in the Eemian and Early Weichselian in central Europe inferred from a palynological sequence from Ustków (Central Poland). Quaternary International 268: 9-20.
 • Krajewski K., 1977. Późnoplejstoceńskie i holoceńskie procesy wydmotwórcze w pradolinie warszawsko-berlińskiej (Late Pleistocene and Holocene dune-forming processes in the Warsaw-Berlin Pradolina). Acta Geographica Lodziensia 39.
 • Krzemiński T., 1965. Przełom doliny Warty przez Wyżynę Wieluńską (La percée de la vallé de la Warta par le plateau de Wieluń). Acta Geographica Lodziensia 21.
 • Lindner L., 1992. Stratygrafia (klimatostratygrafia) czwartorzędu. In: L. Lindner (ed.) Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Wydawnictwo PAE, Warszawa: 441-633.
 • Litt T., Brauer A., Goslar T., Merkt J., Bałaga K., Müller H., Ralska-Jasiewiczowa M., Stebich M., Negendank J.F.M., 2001. Correlation and synchronisation of Lateglacial continental sequences in northern central Europe based on annually laminated lacustrine sediments. Quaternary Science Reviews 20: 1233-1249. [CrossRef]
 • Manikowska B., 1995. Aeolian differentiation in the area of Poland during the period 20-8 BP. Biuletyn Peryglacjalny 34: 125-164.
 • Marks L., 1988. Relation of substrate to the quaternary paleorelief and sediments, western Mazury and Warmia (Northern Poland). Zeszyty Naukowe AGH, Geologia 14(1): 1-76.
 • Marks L., 2012. Timing of the Late Vistulian (Weichselian) glacial phases in Poland. Quaternary Science Review 44: 81-88. [CrossRef]
 • Martinson D.G., Pisias N.G., Hays J.D., Imbrie J., Moore T.C., Shackleton N.J., 1987. Age dating and the orbital theory of the ice ages: development of a high-resolution 0 to 300 000-year chronostratigraphy. Quaternary Research 27: 1-29.
 • Mojski J.E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy. PIG, Warszawa.
 • Narloch W., Wysota W., Piotrowski J.A. 2013. Sedimentological record of subglacial conditions and ice sheet dynamics of the Vistula Ice Stream (north-central Poland) during the Last Glaciation. Sedimentary Geology 293: 30-44.
 • Niewiarowski W., 1983. Postglacjalne ruchy skorupy ziemskiej na Pojezierzu Kujawskim w świetle badań geomorfologicznych. Przegląd Geograficzny 55(1): 13-31.
 • Niska M., Roman M, 2014. Development of the Kubłowo palaeolake, central Poland, during the Eemian Interglacial as against of subfossil Cladocera analysis - preliminary results. Studia Quaternaria 31(1). DOI: 102478/squa-2014-0003
 • Pasierbski M., 1984. Struktura moren czołowych jako jeden ze wskaźników sposobu deglacjacji obszaru ostatniego zlodowacenia w Polsce. Rozprawy UMK, Toruń.
 • Petera J., 2002. Vistuliańskie osady dolinne w basenie uniejowskim i ich wymowa paleogeograficzna (Vistulian valley deposits in the Uniejów Basin and their palaeogeographical significance). Acta Geographica Lodziensia 83.
 • Petera-Zganiacz J., 2011. Changes in the development of frost wedges in the middle Warta valley deposits (Central Poland). Geologija 53,1 (73): 15-20.
 • Petera-Zganiacz J., 2013. Zapis procesów peryglacjalnych i wiek szczelin kontrakcji termicznej w południowo-zachodniej części poziomu katarzynowskiego (Polska środkowa) (Record of periglacial processes and age of the thermal contraction structures in the southwestern part of the Katarzynów Level (Central Poland). Acta Geographica Lodziensia 101: 101-115.
 • Petera J., Forysiak J., 2003. The last ice sheet extent in Central Poland. Geological Quarterly 47(4): 574-578.
 • Płóciennik M., Self A., Birks H.J.B., Brooks S.J., 2011. Chironomidae (Insecta: Diptera) succession in Żabieniec bog and its palaeo-lake (Central Poland) through the Late Weichselian and Holocene. Paleogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 307: 150-167.
 • Ralska-Jasiewiczowa M., Goslar T., Madeyska T., Starkel L. (eds), 1998. Lake Gościąż, central Poland. A monographic study. Part 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków.
 • Roman M., 2003. Rozwój rzeźby plejstoceńskiej okolic Gostynina (Development of the Pleistocene relief in the vicinity of Gostynin). Acta Geographica Lodziensia 84.Roman M., 2007. Rekonstrukcja kierunku ruchu lądolodu lobu Wisły na obszarze Pojezierza Kujawskiego i Kotliny Płockiej (Reconstruction of the ice flow directions of the Vistula ice sheet lobe in the Kujawy Lakeland and the Płock Basin). Acta Geographica Lodziensia 93: 67-85.
 • Roman M., 2010. Rekonstrukcja lobu płockiego w czasie ostatniego zlodowacenia (Reconstruction of the Płock ice lobe during the last glaciations). Acta Geographica Lodziensia 96.
 • Roman M., Balwierz Z., 2010. Eemian and Vistulian pollen sequence at Kubłowo (Central Poland): implications for the limit of the Last Glacial Maximum. Geological Quarterly 54(1): 55-68.
 • Skompski S., 1969. Stratygrafia osadów czwartorzędowych wschodniej części Kotliny Płockiej (Stratigraphy of Quaternary deposits of the eastern part of the Płock Depression). Biuletyn Instytutu Geologicznego 220: 175-258.
 • Turkowska K., 1975. Rzeczne procesy peryglacjalne na tle morfogenezy doliny Mrogi (Processus fluviaux périglaciaires sur le fond de la morphogenèse de la vallée de la Mroga). Acta Geographica Lodziensia 36.
 • Turkowska K., 1988. Rozwój dolin rzecznych na Wyżynie Łódzkiej w późnym czwartorzędzie (Évolution des vallées fluviatiles sur le Plateau de Łódź au cours du Quaternaire tardif). Acta Geographica Lodziensia 57.
 • Turkowska K., 1995. Recognition of valleys evolution during the Pleistocene-Holocene transition in non-glaciated region of Polish Lowland. Biuletyn Peryglacjalny 34: 209-227.
 • Turkowska K., 2006. Geomorfologia regionu łódzkiego. Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Turkowska K., Dzieduszyńska D., 2011. Local evidence of landform evolution vs. global changes - a case of Younger Dryas study in the upper Ner Valley system, central Poland. Geographia Polonica 84(1): 147-162. [CrossRef]
 • Turkowska K., Forysiak J., Petera J., Miotk-Szpiganowicz G., 2004. A Warta River system during the Younger Dryas in the Koło Basin (Middle Poland). Quaestiones Geographicae 23: 83-107.
 • Wachecka-Kotkowska L., 2004. Ewolucja doliny Luciąży - uwarunkowania klimatyczne a lokalne (Evolution of the Luciąża River valley - local and climatic conditions). Acta Geographica Lodziensia 86.
 • Wasylikowa K., 1999. Przemiany roślinności jako odbicie procesów wydmotwórczych i osadniczych w młodszym dryasie i holocenie na stanowisku archeologicznym w Witowie koło Łęczycy (Younger Dryas and Holocene vegetation changes as the reflection of eolian processes and human activity at the archaeological site Witów near Łęczyca). Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 41: 43-79.
 • Wieczorkowska J., 1975. Rozwój stoków Pagórków Romanowskich na tle paleogeografii obszaru (L’évoluion des versants des Collines de Romanów a la lumière de la paléogéographie). Acta Geographica Lodziensia 35.
 • Wysota W., Molewski P., Sokołowski R.J., 2009. Record of the Vistula ice lobe advances in the Late Weichselian glacial sequence in north-central Poland. Quaternary International 207(1-2): 26-41
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-358b359c-b5a8-4e66-91f1-a90fb36b89d2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.