PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 64 | 3 |
Tytuł artykułu

Konsumowanie bez posiadania (non-ownership consumption) jako przejaw ewolucji spożycia - determinanty i szanse rozwoju w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Non-ownership consumption as a symptom of consumption evolution - its determinants and chances for development in Poland
RU
Potreblenie bez obladanija (angl. non-ownership consumption) kak projavlenie ehvoljucii potreblenija - determinanty i shansy razvitija v Pol'she
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Konsumowanie bez posiadania (KBP) to jeden z trendów obserwowanych w zachowaniach współczesnych konsumentów. U jego podstaw leżą m.in. rozwój gospodarki dostępu i zwiększanie się grupy tzw. transumerów, tj. konsumentów, dla których korzystanie z produktu jest ważniejsze niż jego posiadanie. Poszukując wciąż nowych doświadczeń konsumpcyjnych, transumerzy starają się pozyskać dostęp do użyteczności zapewnianych przez dobro w sposób, który nie wymaga jego zakupu. Artykuł ma charakter badawczy. Jego celem jest prezentacja zjawiska KBP jako nowego sposobu zaspokajania potrzeb oraz ocena szans na jego popularyzację wśród polskich konsumentów. Podstawą zawartych w artykule rozważań są wyniki studiów literatury oraz badań pierwotnych, tj. ankiety internetowej zrealizowanej na dobranej kwotowo próbie 1112 osób. Wyniki badań dowodzą, że istnieją istotne różnice w skłonności do angażowania się w KBP w zależności od jego typu, przy czym ogólnie oceniane szanse na szerszą akceptację KBP w Polsce wydają się znikome. W konsekwencji spodziewać się można powolnego i nierównomiernego rozwoju rynku usług związanych z wypożyczaniem i wynajmem, co w ujęciu społecznym utrudnia racjonalizację konsumpcji determinowaną wymogami zrównoważonego rozwoju.
EN
Non-ownership consumption (NOC) is one of the trends being observed in contemporary consumers’ behaviour. It is stimulated by the development of access economy and a growing group of ‘transumers’, i.e. consumers who prefer use of the product over its possession. While searching for new consumption experiences transumers strive to get an access to a product utility in a way which does not require its purchase. This is a research article which aims to present the NOC phenomenon as a new way of needs satisfaction and to assess chances of NOC broader adoption by Polish consumers. Both literature review and field research made the basis for the paper. The latter included an online survey conducted on a quota sample of 1112 individuals. The results show that there are significant differences in consumers’ propensity to engage in NOC activities depending on their type; however, overall chances for wider NOC acceptance in Poland are rather minimal. As a consequence, we may expect rather a slow and uneven development of rental services which from the social perspective hinders consumption rationalisation determined by sustainability requirements.
RU
Потребление без обладания (ПБО) – один из трендов, наблюдаемых в поведении современных потребителей. В его основе лежат, в частности, развитие экономики доступа и рост группы так называемых «трансюмеров», т.е. потребителей, для которых пользование продуктом важнее обладания им. Ведя поиск все нового потребительского опыта, «трансюмеры» стараются обрести доступ к полезностям, обеспечиваемым благом таким образом, который не требует покупки его. Статья имеет исследовательский характер. Ее цель – представить явление ПБО в качестве нового способа удовлетворения потребностей и оценить шансы его популяризации среди польских потребителей. Основу содержащихся в статье рассуждений составляют результаты изучения литературы и первичных исследований, т.е. онлайн-опроса, проведенного на квотовой выборке 1112 человек. Результаты изучения показывают, что выступают существенные отличия в склонности к причастности к ПБО в зависимости от его типа, причем в целом оцениваемые шансы для более широкого одобрения ПБО в Польше представляются ничтожными. В итоге можно ожидать медленного и неравномерного развития рынка услуг, связанных с прокатом, что в социальном плане затрудняет рационализацию потребления, определяемую требованиями устойчивого развития.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
64
Numer
3
Opis fizyczny
s.70-81,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Badań Konsumpcji, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul.1 Maja 50, 40-287 Katowice
autor
 • Katedra Badań Konsumpcji, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul.1 Maja 50, 40-287 Katowice
Bibliografia
 • Bainbridge J. (2013), Understanding collaborative consumption, “Marketing Magazine”, No. 6.
 • Bardhi F., Eckhardt G.M. (2012), Access-Based Consumption: The Case of Car Sharing, “Journal of Consumer Research”, Vol. 39, No. 4.
 • Bardhi F., Eckhardt G.M., Arnould E.J. (2012), Liquid Relationship to Possessions, “Journal of Consumer Research”, Vol. 39, No. 3.
 • Belk R. (2007), Why Not Share Rather than Own?, “Annals of the American Academy of Political and Social Science”, No. 611.
 • Berry L.L., Maricle K.E. (1973), Consumption without ownership: what it means for business, “MSU Business Topics”, Vol. 21, No. 2.
 • Botsman R., Rogers R. (2010), What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Business, New York.
 • Boulstridge E., Carrigan M. (2000), Do consumers really care about corporate responsibility? Highlighting the consumer attitude-behaviour gap, “Journal of Communication Management”, Vol. 4, No. 4.
 • Burgiel A. (2014a), Collaborative consumption as a way to overcome overconsumption problem – symptoms and determinants of its adoption in Poland, (w:) Smyczek S., Matysiewicz J. (red.), Global Business. Toward New Paradigm in the Time of Crisis, Wydawnictwo UE, Katowice.
 • Burgiel A. (2014b), Społeczne zjawiska w zachowaniach polskich konsumentów. Oddziaływania społeczne, naśladownictwo, ostentacja i snobizm, Wydawnictwo UE, Katowice.
 • Burgiel A., Zrałek J. (2015), Is sustainable consumption possible in Poland? An examination of consumers’ attitudes toward deconsumption practices, “Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia”, nr 14/2.
 • Cherrier H., Black I.R., Lee M. (2011), Intentional non-consumption for sustainability. Consumer resistance and/or anti-consumption?, “European Journal of Marketing”, No. 45(11/12).
 • Denning S. (2014), An economy of access is opening for business: five strategies for success, “Strategy & Leadership”, Vol. 42, No. 4.
 • Eckhardt G.M., Belk R., Devinney T.M. (2010), Why don’t consumers consume ethically?, “Journal of Consumer Behaviour”, No. 9.
 • Elgin D. (1993), Voluntary simplicity: Toward a way of life that is outwardly simple, inwardly rich, William Morrow, New York.
 • Evans D. (2011), Thrifty, green or frugal: Reflections on sustainable consumption in a changing economic climate, “Geoforum”, Vol. 42.
 • Garcia H. (2013.), Consumption 2.0, “The Futurist”, Vol. 47, No. 1.
 • Howard B.C. (2009), 17 Things You Didn’t Know You Could Rent, http://www.goodhousekeeping.com/life/money/advice/g2210/renting-things-461009/?slide=1&thumbnails [dostęp: 14.06.2017].
 • Experience-driven consumers (2017), http://innovationcreatesvalue.tetrapak.com/story/chasing-experiences/?utm_source=dairyreporter&utm_medium=mailshotExperienceChasingw48&utm_campaign=packaging [dostęp: 22.11.2017].
 • Lawson S. (2010), Transumers: Motivations of Non-ownership Consumption, “Advances in Consumer Research”, No. 37.
 • Lawson S. (2011), Forsaking Ownership: Three Essays on Non-Ownership Consumption and Alternative Forms of Exchange, Electronic Theses, Treatises and Dissertations, paper 3221, http://diginole.lib.fsu.edu/etd/3221 [dostęp: 12.02.2017].
 • Moeller S., Wittkowski K. (2010), The burdens of ownership: Reasons for preferring renting, “Managing Service Quality”, Vol. 20, No. 2.
 • Nowak L. (2008), Transumeryzm i trysumeryzm - nowe segmenty i zachowania konsumenckie, (w:) Mruk H. (red.), Marketing. Zagadnienia współczesne, Passat, Poznań.
 • Samuel A. (2014), Established Companies, Get Ready for the Collaborative Economy, “Harvard Business Review”, March 04.
 • Schor J.B. (1998), The Overspent American: Why We Want What We Don’t Need, HarperCollins, New York.
 • Soron D. (2010), Sustainability, Self-Identity and the Sociology of Consumption, “Sustainable Development”, Vol. 18, No. 3.
 • Trendwatching.com (2006), Transumers, http://trendwatching.com/trends/TRANSUMERS.htm [dostęp: 05.11.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-35674414-3ee5-4d9e-a572-3ae4005107b0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.