PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 26 | 3[77] |
Tytuł artykułu

Analiza porównawcza wybranych metod stosowanych do obliczania instalacji wodociągowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Comparative analysis of selected methods used to calculate water installations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule porównano metodykę obliczania instalacji wodociągowych według norm PN-B-01706:1992 oraz PN-EN 806- -3:2006. Na zasileniu standardowo wyposażonego mieszkania uzyskujemy przepływ obliczeniowy o około 16% wyższy, stosując normę europejską. Dodatkowo przepływy obliczeniowe na zasileniu budynków wielorodzinnych porównano z formułami podawanymi w literaturze oraz wynikami badań własnych. Średnio przepływy pomierzone są dwu-, trzykrotnie niższe od wartości obliczeniowych ustalanych według norm. Jednocześnie są one porównywalne lub nieznacznie wyższe od tych ustalanych według modeli podawanych w literaturze.
EN
The article compares the methodology for the calculation of water installations according to PN-/B-01706:1992 and PN-EN 806-3:2006. For typically equipped flat we obtain the design flow by about 16% higher using the European standard. In addition, design flow-rate calculation for multifamily buildings was compared with formulas administered in the literature and the results of own research. Measured flows are average two to three times lower than the value determined by computing standards. They are comparable or slightly higher than those determined according to the models reported in the literature.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
26
Numer
Opis fizyczny
s.373-382,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Budowlanej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
autor
 • Katedra Inżynierii Budowlanej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
autor
 • Katedra Inżynierii Budowlanej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Bibliografia
 • Biedugnis, S., Podwójci, P. i Serejko, G. (2007). Analiza wybranych parametrów opisujących zużycie wody w zabudowie wielorodzinnej z punktu widzenia rozbieżności między wskazaniami wodomierzy głównych a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych. Rocznik Ochrony Środowiska / Annual Set the Environment Protection, 9, 267-280.
 • Brydak-Jeżowiecka, D., Nowakowski, E. i Malinowski, P. (1994). Straty ciśnienia w rurach z tworzyw sztucznych w instalacjach wodociągowych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 7, 208-211.
 • Bugajski, P. (2009). Średnie zużycie zimnej i ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 9, 105-113.
 • Chudzicki, J. i Sosnowski, S. (2011). Instalacje wodociągowe. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Warszawa: Wydawnictwo Seidel – Przywecki Sp. z o.o.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (2004/22/WE).
 • Jeżowiecki, J. i Nowakowski, E. (2010). Instalacje wodociągowe ze stali nierdzewnej. W K. Kuś i F. Piechurski (red.), Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. (strony 197-212). Gliwice: Politechnika Śląska.
 • Koral, W. (2005). Statystyczne metody doboru średnicy i ocena poprawności wskazań wodomierzy głównych instalowanych w budynkach wielorodzinnych. Instal, 5, 16-19.
 • Nowakowski, E. (2011). Obliczeniowe przepływy wody w budynkach mieszkalnych. Wybór metody. Rynek Instalacyjny, 4, 72-73.
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).
 • Orłowska, M. (2006). Wyznaczanie przepływów obliczeniowych przy doborze wodomierzy głównych i projektowaniu średnic instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 6, 27-33.
 • Pawełek, J. i Wojciechowska, O. (2015). Zmienność wskaźników zużycia wody wodociągowej w małym powiatowym mieście. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4/1, 909-919.
 • PN-B-01706:1992. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
 • PN-EN 806-3:2006. Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 3. Wymiarowanie przewodów. Metody uproszczone.
 • Podwójci, P. (2011). Nierównomierność zużycia oraz rozbioru wody w budownictwie wielorodzinnym. Inżynieria Ekologiczna, 26, 281-289.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).
 • Siwiec, T., Wichowski, P., Kalenik, M. i Morawski, D. (2012). Analiza porównawcza wzorów na obliczanie współczynnika strat liniowych w rurociągach z tworzyw sztucznych przy przepływie wody i ścieków. Instal., 7/8, 52-57.
 • Tuz, P.K. (2005). Analiza metod określania natężenia przepływów maksymalnych w budynkach wielorodzinnych. Rocznik Ochrony Środowiska / Annual Set the Environment Protection, 7, 279-293.
 • Wichowski, P. (2005). Prognozowanie zapotrzebowania na wodę w gospodarstwach sadowniczych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 32, 81-89.
 • Wichowski, P. i Sawiak, P. (2016). Badania rozbiorów wody w kontekście poprawności doboru wodomierza głównego na przykładzie wybranych budynków wielorodzinnych. Rynek instalacyjny, 5, 40-46.
 • Wichowski, P., Kadziński, D. i Morawski, D. (2015). Analiza wielkości i zmienności zużycia wody w kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 69, 236-248.
 • Żuchowicki, A.W. (2002). Instalacje wodociągowe. Koszalin: Politechnika Koszalińska.
 • Żuchowicki, A.W. i Gawin, P. (2010). Pobór wody przez mieszkańców budynku wielorodzinnego. Rocznik Ochrony Środowiska / Annual Set the Environment Protection, 12, 479-488.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-354e1ff5-f9cf-4af3-bf6b-0f5786acb78e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.