PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 09 |
Tytuł artykułu

Charakterystyka porównawcza zróżnicowania morfologicznego i typologicznego młodzieży akademickiej w Polsce (na przykładzie studentów i studentek wychowania fizycznego)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Comparative description of morphological and typological diversity of university students in Poland (exemplified by physical education students)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Praca przedstawia charakterystykę porównawczą rozwoju fizycznego młodzieży rozpoczynającej kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne w różnych środowiskach akademickich Polski (Poznaniu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach i Zielonej Górze). Materiał stanowią wyniki badań antropometrycznych 792 studentów i 806 studentek I roku wychowania fizycznego, które posłużyły do wyliczenia wskaźników proporcji ciała oraz typologii. Analiza wyników jednoznacznie wskazuje, że przebieg rozwoju biologicznego zespołów studentów wywodzących się z różnych grup społecznych, żyjących w odmiennych warunkach środowiskowych nie jest jednakowy. Dodatkowo, na zmianę struktury somatycznej studentów i studentek wychowania fizycznego wpływają ćwiczenia fizyczne wynikające z realizacji programu studiów oraz uprawianych dyscyplin sportowych.
EN
The paper is the comparative description of the physical development of young people starting university courses of Physical Education in various academic towns in Poland (Poznań, Bydgoszcz, Rzeszów, Łódź, Gdańsk, Katowice and Zielona Góra). It presents the results of anthropometric studies conducted among 792 male students and 806 female students of physical education (year 1). The results were used to calculate the indices of body proportions and typology. The result analysis shows that the biological development of students coming from various social groups and living in different environmental conditions is not identical. In addition to that, physical exercise done as part of the students’ university courses as well as sports the students do also affect their somatic structures.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Opis fizyczny
s.153-170,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
autor
 • Katedra Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
autor
 • Katedra Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
Bibliografia
 • [1] Asienkiewicz R., Tatarczuk J. (2000): Typological characteristic of First-Year Students at the Pedagogic University in Rzeszów. [in:] Role of Social–Humanitarian Sciences in the System of University Education. Lithuanian University of Agriculture Institute of Science and Studies of Rual Culture. Kowno, s. 279–284.
 • [2] Asienkiewicz R., Tatarczuk J. (2000): Motor efficiency as related to somatic constitution in studens at WSP University in Zielona Góra. [w:] Interdyscyplinarne zagadnienia aktywności rekreacyjnej, sportowej i turystycznej końca XX wieku. (red.) I. Kiełbasiewicz-Drozdowska, M. Marcinkowski, W. Siwiński. WSO w Poznaniu, s. 328–335.
 • [3] Asienkiewicz R. (2002): Charakterystyka porównawcza budowy somatycznej studentów i studentek kierunków pedagogicznych na przykładzie rzeszowskiej i zielonogórskiej WSP. [w:] Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. (red.) A. Malinowski, J. Tatarczuk, R. Asienkiewicz. Uniwersytet Zielonogórski, s. 133–138, Zielona Góra.
 • [4] Asienkiewicz R. (2004): Comparative characteristics of somatic build of students of Pedagogical Academy in Bydgoszcz. Sport and Society (ed.) J. Kosiewicz, K. Obodyński Podkarpackie Scientific Society of Physical Culture in Rzeszów. European Association for Sociology of Sport. University of Rzeszów. Rzeszów, s. 191–202.
 • [5] Asienkiewicz R. (2006): Rozwój fizyczny studentów i studentek III roku Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. [w:] Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Szczecin, t. 10, część pierwsza, s. 230–234.
 • [6] Asienkiewicz R. (2006): Charakterystyka porównawcza budowy ciała studentów wychowania fizycznego. Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2, s. 141–145.
 • [7] Becker M., Stolarczyk H. (1992): Stan rozwoju fizycznego studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Filia w Łodzi. [w:] Biologia populacji ludzkich i pradziejowych. WSP Słupsk, s. 21–27.
 • [8] Dąbrowski M. (1900): Młodzież uniwersytecka nasza a zagraniczna na tle rozwoju fizycznego. Przegląd Gimnastyczny, 10.
 • [9] Demel M., Pilicz S. (1966): Rozwój i sprawność młodzieży akademickiej. Przekroje porównawcze 1954–1964. Kultura Fizyczna, Warszawa, 8–9, s. 261–264.
 • [10] Drozdowski S. (1976): Zmienność wydolności studentów wychowania fizycznego w cyklu czteroletnich studiów. Roczniki Naukowe, z. 25. AWF Poznań.
 • [11] Drozdowski S. (1980): Rytm wybranych cech sprawności fizycznej w czasie czteroletnich studiów wychowania fizycznego. AWF Poznań.
 • [12] Drozdowski Z. (1964): Morfologiczne podstawy procesów selekcyjnych w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu na tle selekcji sportowej. Monografie WSWF w Poznaniu, nr 1.
 • [13] Drozdowski Z., Riegerova J. (1995): Studenci wychowania fizycznego z Ołomuńca i Poznania w świetle typologii Adama Wankego. Wychowanie Fizyczne i Sport, nr 2, t. XXXIX, s. 25–30.
 • [14] Guilford J.P. (1960): Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice. Warszawa.
 • [15] Kolasa E. (1969 ): Typy somatyczne kobiet. Materiały i Prace Antropologiczne, nr 77, PAN Wrocław, s. 207–240.
 • [16] Kowalski Z. (1898): Stan zdrowia i warunki higieniczne studentów Uniwersytetu Warszawskiego w świetle cyfr. Zdrowie, 14, 157, s. 501–511.
 • [17] Makutynowicz C. (1989): Poziom sprawności fizycznej młodzieży akademickiej w roku akademickim 1986/1987. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wychowania i Spraw Studenckich. Warszawa.
 • [18] Malinowski A., Bożiłow W. (1997): Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. PWN, Warszawa – Łódź.
 • [19] Malinowski A., Stolarczyk H. (1992): Ocena budowy somatycznej studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. [w:] Biologia populacji ludzkich i pradziejowych. WSP Słupsk, s. 283–292.
 • [20] Martin R., Saller K. (1957): Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung mit besonderer Berucksichtigung der anthropologischen methoden. G.Visher. Verlag Stuttgard.
 • [21] Michalska-Wichan J., Malinowski A. (1999): Budowa somatyczna studentów wychowania fizycznego radomskiej WSI. Prace Naukowe WSP w Częstochowie, Seria: Kultura Fizyczna, z. II, s. 169–178.
 • [22] Milicer H., Skibińska A., Skład M. (1974): Trend sekularny wielkości i proporcji ciała młodzieży akademickiej. Wychowanie Fizyczne i Sport, 4, s. 63–71.
 • [23] Oszast H. (1964): Stan wychowania fizycznego w Uniwersytecie Jagiellońskim w pierwszej połowie XIX w. Roczniki Naukowe WSWF w Krakowie, 2, s. 77–147.
 • [24] Pilicz S. (1981): Zmiany sprawności i rozwoju fizycznego młodzieży akademickiej. Materiały I Kongresu Naukowego Kultury Fizycznej i Sportu. Poznań, s. 181–185.
 • [25] Pilicz S. (1988): Zmiany sekularne w rozwoju fizycznym i sprawności ruchowej studentów polskich. Wychowanie Fizyczne i Sport, 4, s. 3–12.
 • [26] Pilikiewicz M. (1974): Społeczno-demograficzna charakterystyka studentów Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach z lat 1969/70–1972/73. WSP Kielce.
 • [27] Sakowska U. (1998): Doniesienie z badan wielkości, proporcji i składu ciała kandydatów na studia wychowania fizycznego. [w:] Człowiek wczoraj, dziś, jutro. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 129–132.
 • [28] Stojanowski K. (1927): Typy sprawności fizycznej a typy rasowe. Wychowanie Fizyczne, 8, 11, s. 265–266.
 • [29] Stojanowski K. (1931): Skład rasowy studentek i studentów Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego. Wychowanie Fizyczne i Sport, Warszawa, 12, 2, s. 49–56.
 • [30] Ślężyński J. (1991): Cechy somatyczne, sprawność fizyczna i gibkość kręgosłupa studentów. Z warsztatów badawczych. AWF Warszawa.
 • [31] Tatarczuk J. (1993): Okresowa zmienność wybranych cech morfologicznych i motorycznych studentek. WSP, Zielona Góra.
 • [32] Tatarczuk J. (2001): Charakterystyka porównawcza wielkości, proporcji i składu ciała młodzieży WSP w Rzeszowie na tle studiujących wychowanie fizyczne. [w:] Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Szczecin, t. 6, s. 87–94.
 • [33] Tatarczuk J. (2002): Charakterystyka porównawcza struktury somatycznej i typologicznej słuchaczy I roku kierunków pedagogicznych i wychowania fizycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. [w:] Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. (red.) Malinowski A., Tatarczuk J., Asienkiewicz R. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra, s. 369–373.
 • [34] Tatarczuk J. (2006): Biospołeczne uwarunkowania rozwoju somatycznego i sprawność motoryczna wybranych grup młodzieży akademickiej. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra.
 • [35] Wanke A. (1954): Zagadnienie typów somatycznych. Przegląd Antropologiczny, t. XX, s. 64–104.
 • [36] Wawrzyniak G. (1997): Normy wybranych cech somatycznych kandydatów na studia wychowania fizycznego. AWF Poznań.
 • [37] Wokroj F. (1947): Badania nad zróżnicowaniem społecznym, zawodowym i antropologicznym młodzieży szkół akademickich we Lwowie, narodowości polskiej w roku akademickim 1937/1938. Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności, 48, 6, s. 268–272.
 • [38] Wokroj F. (1948): Antropologiczne zróżnicowanie młodzieży szkół akademickich miasta Lwowa w roku akademickim 1937/1938. Przegląd Antropologiczny, 15, s. 1–50.
 • [39] Wojtowicz M. (1991): Tendencja przemian struktury somatycznej kandydatów na studia wychowania fizycznego z Gorzowa Wielkopolskiego. [w:] Antropologia i jej miejsce wśród nauk o człowieku. UAM w Poznaniu, Seria: Antropologia, nr 13, s. 221–229.
 • [40] Ziółkowska-Łajp E. (1999): Studia tendencji przemian cech morfologicznych. Uwarunkowania i skutki w świetle badań wieloletnich. AWF Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3480618f-25fe-44d6-93f1-bdafc9715b71
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.