PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 57[1] |

Tytuł artykułu

Effects of ginger or ginger and thyme extract in laying hens feeding on productive results and eggs quality

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpływ ekstraktu z imbiru i imbiru z tymiankiem w żywieniu kur nieśnych na wyniki produkcyjne i jakość jaj

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Effects of ginger or ginger and thyme extract in laying hens feeding on productive results and eggs quality. This experiment was aimed at determining the potential of extracts from ginger and from ginger and thyme for enhancing the production performance of laying hens and eggs quality. A total of 216 laying hens were divided into 3 feeding groups: standard diet, diet with a 0.0032% addition of a ginger extract, and diet with the addition of ginger (0.0016%) and thyme (0.0016%). Fresh eggs were analyzed for: egg weight, yolk weight and yolk weight ratio to egg weight, yolk color, albumen quality, strength and thickness of the eggshell. Boiled eggs were analyzed for: yolk color, consistency, aroma, and taste. The results demonstrated that hen diet supplementation had a beneficial effect on egg weight, but did not affect egg production rate nor feed conversion ratio. Fresh and hard-boiled eggs of the hens administered diet with a ginger extract addition were characterized by a darker color of the yolk. Both the ginger extract and the ginger + thyme extract contributed to albumen quality improvement. Considering results obtained in this study, it seems advisable to investigate the feasibility of extending storage time of eggs of the hens fed a diet with various doses of a ginger and thyme extract.
PL
Wpływ ekstraktu z imbiru i imbiru z tymiankiem w żywieniu kur nieśnych na wyniki produkcyjne i jakość jaj. Badania te zostały przeprowadzone w celu zbadania potencjału ekstraktu z imbiru i imbiru z tymiankiem w zwiększaniu wyników produkcyjnych kur nieśnych oraz morfologicznej i sensorycznej jakości jaj. W sumie 216 kur niosek ISA Brown utrzymywanych intensywnie w klatach przydzielono do 3 grup żywieniowych: dieta standardowa bez suplementacji (C), z dodatkiem 0.0032% ekstraktu z imbiru i imbiru (0.0016%) z tymiankiem (0.0016%). Analiza surowych jaj obejmowała: masę jaja, masę i udział żółtka w masie jaja, barwę żółtka, jakość białka oraz wytrzymałość i grubość skorupy. Analiza gotowanych jaj obejmowała: kolor żółtka, konsystencję, zapach i smak jaj gotowanych. Uzyskane wyniki wykazały, że suplementacja diety kur miała korzystny wpływ na masę jaja, ale nie wpłynęła na wielkość produkcji i wykorzystanie paszy. Surowe i gotowane jaja kur żywionych dietą z dodatkiem ekstraktu z imbiru cechowała ciemniejsza barwa żółtka, która dla jaj gotowanych uzyskała najwyższe noty panelistów. Zarówno ekstrakt z imbiru jak i imbiru z tymiankiem wpłynęły na poprawę jakości białka jaja. Zasadne są dalsze badania dotyczące możliwości wydłużania okresu przechowywania jaj pochodzących od kur żywionych paszą o różnym poziomie ekstraktów imbiru i tymianku.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

Opis fizyczny

p.5-18,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
autor
 • Faculty of Agriculture and Biology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
autor
 • Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
autor
 • Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
autor
 • General Industrial, Trading and Service Company Bellako Limited, Warsaw, Poland

Bibliografia

 • ADEMOLA S.G., LAWAL T.E., EGBEWANDE O.O., FARINU G.O. 2012: Influence of dietary mixtures of garlic and ginger on lipid composition in serum, yolk, performance of pullet growers and laying hens. Int. J. Poult. Sci. 11: 196–201. 16 K. Damaziak et al.
 • AJILEYE B.A., ITEIRE A.K., ARIGI Q.B. 2015: Zingiber officinale (ginger) extract as a histological dye for muscle fibers and cytoplasm. Int. J. Med. Sci. Public Health 4: 1445–1448.
 • AKBARIAN A., GOLIAN A., AHMAID A.S., MORAVEJ H. 2011: Effects of ginger root (Zingiber officinale) on egg yolk cholesterol, antioxidation status and performance of laying hens. J. Appl. Anim. Res. 39: 19–21.
 • AKIMOTO M., LIZUKA M., KANEMATSU R., YOSHIDA M., TAKENAGA K. 2015: Anticancer effect of ginger extract against pancreatic cancer cells mainly through reactive oxygen species-mediated autotic cell death. PLOS ONE 10: e0126605.
 • Al-KASSIE G.A.M. 2009: Influence of two plant extracts derived from thyme and cinnamon on broiler performance. Pakistan Vet. J. 29: 169–173.
 • BÖLÜKBAŞI Ş.C., ERLAN M.K., KANAR Ö. 2008: The effect of feeding thyme, sage and rosemary oil on laying hen performance, cholesterol and some proteins ratio of egg yolk and Escherichia coli Mount in feces. Arch. Geflügelk. 72: 231–237.
 • CASTANON J.I.R. 2007: History of the USA of antibiotic as growth promoters in Europeanpoultry feeds. Poult. Sci. 86: 2466–2471.
 • CASTON L.J., SQUIRES E.J., LESSON S. 1994: Hen performance, egg quality, ant the sensory evaluation of egg from SCWL hens fed dietary flax. Can. J. Anim. Sci. 74: 347–353.
 • CHOWDHURY S.R., CHOWDHURY S.D., SMITH T.K. 2002: Effects of dietary garlic on cholesterol metabolism in laying hens. Poult. Sci. 81: 1856–1862.
 • DAMAZIAK K., RIEDEL J., GOZDOWSKI D., NIEMIEC J., SIENNICKA A., RÓG D. 2017:Productive performance and egg quality of laying hens fed diets supplemented with garlic nd onion extracts. J. Appl. Poult. Res. 26: 337–349.
 • DENLI M., OKAN F., ULUOCAK A.N. 2004: Effect of dietary black seed (Nigella sativa) extract supplementation on laying performance and egg quality of quail (Coturnix coturnix japonica). J. Appl. Anim. Res. 26: 73–76.
 • FAKHIM R., EBRAHIMNEZHAD Y., SEYEDABADI H.R., VAHDATPOUR T. 2013: Effect of different concentrations of aqueous extract of ginger (Zingiber officinale) on performance and carcass characteristics of male chickens in wheat-soybean meal based diets. J. Bio. Sci. Biotech. 2: 95–99.
 • GHASEMI R., ZAREI M., TORKI M. 2010: Adding medicunal herbs including garlic (Allium sativum) and thyme (Thymus vulgaris) to diet of laying hens and evaluating productive performance and egg quality characteristics. American J. Anim. Vet. Sci. 5: 151–154.
 • GRIGORE A., PARASCHIV I., COLCERUMIHUL S., BUBUEANU C., DRAGHICI E., ICHIM M. 2010: Chemical composition and antioxidant activity of Thymus vulgaris L. volatile oil obtained by two different methods. Rom. Biotech. Lett. 15: 5436–5443.
 • Hendrix-Genetics 2014. Technical Information, Commercial Layers ISA Brown. JANZ J.A.M., MOREL P.C.H., WILKINSON B.H.P., PURCHAS R.W. 2007: Preliminary investigation of the effects of low-level dietary inclusion of fragrant essential oils and oleoresins on pig performance and pork quality. Meat. Sci. 75: 350–355.
 • HASHEMI S.R., DAVOODI H. 2011: Herbal plants and their derivatives as growth and health promoters in animal nutrition. Vet. Res. Commun. 35: 169–180.
 • LICHOVNIKOVÁ M., ZEMAN L., JANDÁSEK J. 2008: The effect of feeding untreated rapeseed and iodine supplement on egg quality. Czech. J. Anim. Sci. 53: 77–82.
 • LIJIMA Y., JOH A. 2014: Pigment composition responsible for the pale yellow color of ginger (Zingiber officiale) rhizomes. Food Sci. Technol. Res. 20: 971–978.
 • LIU Y., LI Y., LIU H.N., SUO Y.L., HU L.L., FENG X.A., ZHANG L., JIN F. 2013: Effect of quercetin on performance and egg quality during the laying period of hens. Br. Poult. Sci. 54: 510–514.
 • LIU H.N., LIU Y., HU L.L., SUO Y.L., ZHANG L., JIN F., FENG X.A., TENG N., LI Y. 2014: Effect of dietary supplementation of quercetin on performance, egg quality, cecal microflora populations, and antioxidant status in laying hens. Poult. Sci. 93: 347–353.
 • MOHEBBIFAR A., TORKI M. 2010: Effects of adding mixed powder of garlic and thyme to diets included graded levels of rice bran on productive performance of laying hens and Effects of ginger or ginger and thyme extract... 17 egg quality characteristics. Adv. Environ. Biol. 4: 469–476.
 • MAHMOUD K., GHARAIBEH S., QATRAMIZ A. 2006: Effect of garlic (Allium sativum) supplementation on egg quality and yolk cholesterol in layer hens. EPC 2006 – 12th European Poultry Conference, Verona, Italy 10–14.09.2006: 83.
 • MOTOZONO Y., ISHIHARA S.L.N., ARAI N., NAKAHARA R., KOCHI Y., TANAKA S., KAMI A. 1999: Poultry egg with improved flavor and method of producing. United States Patent 5882701.
 • NADIA L.R., HASSAN R.A., QOTA E.M., FAYEK H.M. 2008: Effect of natural antioxidant on oxidative stability of eggs and productive and reproductive performance of laying hens. Int. J. Poult. Sci. 7: 134–150.
 • NASIROLESLAMI M., TORKI M. 2010: Including essential oils of fennel (Foeniculum vulgare) and ginger (Zingiber officinale) to diet and evaluating performance of laying hens, white blood cell count and egg quality characteristics. Adv. Environ. Biol. 4: 341–345.
 • NAVEENA B.M. 2004: The tenderization of buffalo meat using ginger extract. J. Muscle Foods 15: 235–244.
 • OLOBATOKE R.Y., MULUGETA S.D. 2011: Effect of dietary garlic powder on layer performance, fecal bacterial load, and egg quality. Poult. Sci. 90: 665–670.
 • PLATEL K., SRINIVASAN K. 2000: Influence of dietary spices and their active principles on pancreatic digestive enzymes in albino rats. Nahrung 44: 42–46.
 • PORTE A., GODOY R.L.O. 2008: Chemical composition of Thymus vulgaris L. (thyme) essential oil from the Rio de Janeiro State (Brazil). J. Serb. Chem. Soc. 73: 307–310.
 • RAHIMI S., ZADEH Z.T., TORSHIZI A.K., OMIDBAIGI R., ROKNI H. 2011: Effect of three herbal extracts on growth performance, immune system, blood factors and intestinal selected bacterial population in broiler chickens. J. Agr. Sci. Tech. 13: 527–539.
 • SAKI A.A., ALIARABI H., SIYAR S.A.H., SALARI J., HASHEMI M. 2014: Effect of a phytogenic feed additive on performance, ovarian morphology, serum lipid parameters and egg sensory quality in laying hen. Vet. Res. Forum 5: 287–293.
 • SAMLI H.E., AGMA A., SENKOYLU N. 2005: Effects of storage time and temperature on egg quality in old laying hens. J. Appl. Poult. Res. 14: 548–553.
 • STEARNS L.D., PETRY T.A., HOLSTUN J., ZETOCHA D.F. 1994: Potential use of flaxseed in laying hen rations. Proceedings of 55th Flax Institute Meeting (Flaxseed utilization in poultry rations and related nutritional studies), Fargo, North Dakota: 102–105.
 • TSERVENI-GOUSI A.S. 2001: Sensory evaluation of eggs produced by laying hens fed diet containing flaxseed and thymus meal. Arch. Geflügelk. 65: 214–218
 • YALCIN S., ONBASILAR E.E., REISLI Z., YALCIN S. 2006: Effect of garlic powder on the performance, egg traits and blood parameters of laying hens. J. Sci. Food Agr. 86: 1336–1339.
 • ZHAO X., YANG Z.B., YANG W.R., WANG Y., JIANG S.Z., ZHANG G.G. 2011: Effects of inger root (Zingiber officinale) on laying performance and antioxidant status of laying hens and on dietary oxidation stability. Poult. Sci. 90: 1720–1727
 • ZOMRAWI W.B., ABDEL-ATII K.A., DOUSA B.M., MOHAMMED K.E., ELAMIN K.M. 2014: Effect of dietary ginger root powder (Zingiber officinale) on layer hens performance, egg cholesterol and serum constituents. Wayamba J. Anim. Sci. 10: 969–974.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-3464d5e6-8681-48dd-b3f8-1a5ffb9528f1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.