PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 15 | 6 |
Tytuł artykułu

Dochodowość gospodarstw rodzinnych o różnym poziomie zrównoważenia produkcji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The profitability of family farms with different level of sustainability of production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono analizę dochodowości 40 gospodarstw rodzinnych podzielonych na trzy grupy według spełnianych kryteriów zrównoważenia procesu produkcji. Jako kryteria zrównoważone przyjęto: wskaźnik odnawialności substancji organicznej, intensywność organizacji produkcji, nakłady pracy, wskaźnik stopnia mechanizacji, wskaźnik wielkości parytetowej. Wykazano, że wraz ze wzrostem liczby spełnianych kryteriów zrównoważenia rośnie dochód rolniczy netto. Zaobserwowano wysoką dodatnią korelację miedzy intensywnością organizacji produkcji a wielkością dochodu rolniczego brutto. Stwierdzono istotną różnicę między uzyskiwanym dochodem rolniczym netto w grupie gospodarstw o najmniejszej liczbie spełnionych kryteriów a grupą gospodarstw spełniających najwięcej kryteriów.
EN
The paper presents an analysis of the profitability of 40 family farms are divided into three groups according to number of fulfilled the sustainable criteria of the production process. As sustainable criteria was accepted indicator of renewability of organic matter, intensity of the organization of production, labor inputs, mechanization level indicator, indicator of size parity. Demonstrated that with an increase in the number of fulfilled the sustainable criteria increases the net farm income. It was found a high positive correlation between the intensity of the organization of production and the size of the gross farm income. There was a significant difference between the net farm income achieved in the group of farms with the smallest number of fulfilled criteria and the group of farms with the highest number of fullfilled criteria.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
6
Opis fizyczny
s.136-141,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Głęboka 28, 20-612 Lublin
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Kraków
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm
Bibliografia
 • Duer I., Fotyma M., Madej A. 2004: Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Dynowska J., Łapińska A. 2010: Koszty i dochodowość rolniczych gospodarstw towarowych, Rocz. Nauk. SERiA, t.. XII, z. 3, s. 67-71.
 • GUS, 2011: Budżety gospodarstw domowych 2010 r.,Warszawa.
 • Kopeć B. 1987: Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 84, z. 1, s. 8-25.
 • Kuś J., Krasowicz S. 2001: Przyrodniczo-organizacyjne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych, Pamiętnik Puławski 124, s. 273-288.
 • Sawa J., Kocira S. 2010: Kryteria zrównoważonej modernizacji gospodarstw rodzinnych, Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 3(69), s. 33-40.
 • Sowula-Skrzyńska E., Szumiec A., Borecka A., Skrzyński G. 2011: Wpływ dopłat wyrównawczych do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na dochodowość gospodarstw produkujących wołowinę w różnych regionach kraju, Roczn. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 4, s. 160-165.
 • Stanisz A. 1998: Przystępny kurs statystyki. Tom I, Statsoft Polska, Kraków.
 • Szuk T. 2012: Wpływ płatności bezpośrednich na dochodowość wybranych gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku, Roczn. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 2, s. 158-163.
 • Wójcicki Z. (red.). 2009: Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych, Cz. I. Program, Organizacja i metodyki badań, IBMER, Warszawa, ss. 149.
 • Zaremba W. 1985: Ekonomika i organizacja mechanizacji rolnictwa, PWRiL, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-343df5c8-eec2-4873-879f-63ef2bbc481d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.